Arbeidsbesparende technologie

ledere Wlz-cliënt heeft recht op bewezen technologie die zijn of haar zelfstandigheid vergroot en de benodigde inzet van professionals zo veel als mogelijk vermindert. 

Dit betekent de juiste inzet van arbeidsbesparende technologie, gericht op zelfstandigheid, autonomie en minder hulpbehoevendheid, passend bij zijn of haar wensen en behoeften. Dat heeft een positief effect op de ervaren kwaliteit van leven. Door passend gebruik van technologie ervaren medewerkers dat zij juist ingezet kunnen worden bij cliënten op de momenten die voor de cliënt het meest van waarde zijn. Dat draagt bij aan hun werkplezier, zingeving en efficiëntie.

Voorbeelden uit de Kanslijnen