Passende daginvulling

Een zinvolle daginvulling draagt direct bij aan zelfstandigheid, meedoen en van betekenis zijn. We maken met aanbieders afspraken over de invulling van zorg soms met maar soms ook zonder dagbesteding. We vinden het belangrijk dat voor iedere cliënt er gekeken wordt naar een goede daginvulling. Werken in het buurthuis, het helpen van naasten… voor iedere cliënt is het belangrijk om van betekenis te zijn.  

Organisatie

In lijn met de Kanslijnen wordt betekenisvolle daginvulling waar mogelijk in de context van de samenleving georganiseerd en waar passend worden wonen en daginvulling geïntegreerd en daarmee een kostenbesparing gerealiseerd. Het hebben van een betekenisvolle dag zal in de toekomst bijdragen aan het minder noodzakelijk zijn van de inzet van de zorgprofessional en/of bijdragen aan lagere kosten.  

Voorbeeld uit de Kanslijnen