Informele zorg

De kracht van het eigen netwerk moeten we steeds beter benutten. Voor toekomstbestendige zorg is de samenwerking tussen zorgprofessionals en kinderen, partners, buren of andere mantelzorgers essentieel.
De ambitie is dat alle zorgaanbieders de inzet van het eigen netwerk in de persoonlijke zorg aantoonbaar faciliteren. Hiervoor worden nieuwe arrangementen ontwikkeld waarbij het netwerk, in samenhang met professionals, onderdeel wordt van het primaire proces van zorg en ondersteuning.  

Het bieden van arrangementen als logeren en deeltijdverblijf is en blijft belangrijk om naasten te ontlasten. Zo kunnen ouders en verwanten op adem komen en bovendien geleidelijk wennen aan een eventuele nieuwe woonfase voor hun naaste. 

Buurtcirkels 

Een Buurtcirkel bestaan uit 9 tot 12 deelnemers die relatief dicht bij elkaar wonen, en elkaar helpen met formulieren, klussen, boodschappen. Ze zetten hun talenten en vaardigheden om te helpen.  

Vergroten vrijwilligersnetwerk 

Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliƫnten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.