Kwaliteit van zorg

In de transformatie naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg moeten we een continue afweging maken tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Eén van de taken van het zorgkantoor is het inkopen van zorg van goede kwaliteit. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 vormt hierbij het uitgangspunt. De focus verschilt per zorgaanbieder. De kwaliteitsadviseurs zijn er om samen met aanbieders hier focus op aan te brengen.  

Focus

Bij de kwaliteitsdialogen en locatiebezoeken die we uitvoeren ligt onze focus op:  

  1. Cliëntenraden ondersteunen en stimuleren om advies te geven aan zorgaanbieders
  2. De ervaringen en belevingen van cliënten beter bespreekbaar maken, bijvoorbeeld door met ervaringsdeskundigen aan de slag aan te gaan 
  3. Meer aandacht en tijd voor de professionele ontwikkeling van medewerkers met als gevolg betere kwaliteit van werk en zorg