Samen in de regio

We zien dat het steeds belangrijker is regionaal samen te werken. Hoe zorgen we dat in een regio alle benodigde zorg voor handen is? Welke aanbieder werkt met welke focus? Welke knelpunten zijn er in de regio. Er zijn uitdagingen op het terrein van arbeidsmarkt, regionale samenwerking en het bevorderen van technologie en innovatie. Een omslag naar anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en besparingen gaat niet vanzelf. De regionale transitiemiddelen zijn tijdelijke extra middelen om beweging in gang te zetten.  

Regionale tafels 

In 2023 zijn we gestart met het initiëren van regionale overlegtafels voor de sector. Dit zetten we in 2024 door. Uitgangspunt hierbij is dat we in iedere regio een tafel organiseren. Gezamenlijk ontwikkelen we een regiovisie. Daarbij bespreken we thema’s zoals arbeidsmarkt, huisvesting, doorstroom in de keten en preventie. Ook gaan we samen in gesprek over innovatie en delen we bijvoorbeeld spiegelinformatie.