Cliëntvertrouwenspersoon bij onvrijwillige zorg

De cliëntvertrouwenspersoon helpt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang regelt dit voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Wat is onvrijwillige zorg?

Soms willen zorgverleners anders zorg geven dan waarmee is ingestemd. Zorg waarvan zij denken dat dit noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Onvrijwillige zorg kan bijvoorbeeld gaan over uw verzorging, verpleging en behandeling en over hoe mensen met u omgaan. Het gaat over zorg waar u het niet mee eens bent. 

 

Wanneer helpt een cliëntvertrouwenspersoon?

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige zorg? Dan kunt u terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon. Deze ondersteunt u bij het bespreken van uw vraag, probleem of klacht en het verbeteren van de situatie. Is uw naaste uw vertegenwoordiger? Dan kan deze ook terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. 

 

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon kan u informatie en uitleg geven over uw rechten. Bijvoorbeeld over:

  • Wie u verder kan helpen
  • Hoe met de zorgverlener in gesprek komt over uw klacht
  • Hoe u een brief of e-mail schrijft
  • Hoe u een klachtenprocedure start

U bepaalt zelf wat de cliëntvertrouwenspersoon voor u mag doen. De cliëntvertrouwenspersoon staat aan uw kant en helpt u met wat u wilt bereiken. Wat u vertelt is vertrouwelijk. 

 

Contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon

Uw zorgverlener weet met welke cliëntvertrouwenspersoon u contact kunt opnemen en hoe u een afspraak kunt maken. U kunt dat vragen, lezen in een folder of op de website van de zorgverlener. 

 

Verder lezen

Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon en de Wet zorg en dwang vindt u op www.dwangindezorg.nl.

 
 

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt vanaf 1 januari 2020 wat wel en niet mag bij onvrijwillige zorg. Deze wet zorgt er ook voor dat iedereen die met onvrijwillige zorg te maken krijgt terecht kan bij een cliëntvertrouwenspersoon.