Beschikking

VGZ Zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg uit. We kijken of de zorg die u wilt, past bij uw situatie. Als dit het geval is, sturen we u een beschikking op. Met de beschikking hoeft u verder niets te doen. U kunt deze bewaren in uw administratie.

Wat staat er in de beschikking?

 • Dat u langdurige zorg met een VPT, MPT of DTV (deeltijdverblijf) heeft
 • Indicatiebesluitnummer
 • Afgiftedatum beschikking
 • Zorgprofiel (dit is het profiel dat in de Wlz-indicatie staat, gegeven door het CIZ)
 • Ingangsdatum van de beschikking en soms ook een einddatum

Ingangsdatum en einddatum

Een beschikking voor zorg thuis wordt voor de duur van uw Wlz-indicatie afgegeven. Soms is er een reden om daarvan af te wijken. Dan staat er ook een einddatum op de beschikking.  Bijvoorbeeld als u maar voor een bepaalde periode behandeling ontvangt.

Meest gestelde vragen

 • Deze brief is een bevestiging dat u zorg ontvangt via een MPT, VPT of DTV.
 • Bewaren in uw administratie. Mocht u een nieuwe beschikking krijgen, bewaar dan de oude beschikking in uw administratie. 
 • Deze beschikking is alleen voor de zorg die u krijgt via zorg in natura. Als u ook een pgb heeft aangevraagd en als uw pgb-aanvraag is afgerond en goedgekeurd, ontvangt u voor het deel van de zorg waarvoor u een pgb heeft aangevraagd een aparte toekenningsbeschikking. 
 • Bent u het niet eens met deze beschikking? Wij geven u graag extra uitleg. Bel ons op.

  Heeft u na het gesprek nog bezwaar? Laat het ons dan binnen zes weken nadat we de brief hebben verzonden, schriftelijk weten. De datum waarop de brief verzonden is, staat linksboven op de brief.

  Inhoud bezwaar

  • De datum van het bezwaarschrift
  • De naam en het adres van de indiener
  • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • De reden van het bezwaar
  • Een handtekening
  Bijlagen
  • Een kopie van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • Bewijsstukken ter onderbouwing
  Adres
  Zorgkantoren Coƶperatie VGZ
  Afdeling Klantadvies Langdurige zorg / bezwaar
  Postbus 676
  5600 AR  Eindhoven