Wat betaalt u zelf

Ontvangt u langdurige zorg? De overheid vergoedt dan meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Die kosten vallen onder de Wet langdurige zorg. Het kan zijn dat u zelf ook wat moet betalen. Of dat u juist te veel betaalt.

 

Eigen bijdrage

Ontvangt u zorg uit de Wet langdurige zorg? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u veelal een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de factuur. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK.Aanvullende diensten

Verblijft u in een zorginstelling? Dan kan het zijn dat deze instelling kosten bij u in rekening brengt. Dat mag voor diensten die aanvullend zijn op wonen en zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding voor het wassen van kleding of een internetabonnement. Landelijk is afgesproken voor welke aanvullende diensten de zorgverlener kosten in rekening mag brengen. De zorgverlener stelt de tarieven vast in overleg met de cliëntenraad. We hebben met zorgverleners afgesproken dat zij onder meer op hun website duidelijk vermelden welke kosten zij bereken. Wilt u weten waarvoor u extra moet betalen? Kijk dan op de website van de zorgverlener of neem contact met hen op. Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland over de diensten waarvoor zorgaanbieders kosten in rekening mogen brengen. 
Let op: een zorginstelling mag u geen vergoeding vragen voor diensten die onder de Wlz-zorg vallen. Wèl kan het zijn dat u daar een eigen bijdrage voor moet betalen.Verhuiskosten

Vraagt de zorginstelling u om te verhuizen? Bijvoorbeeld vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie. Dan vergoedt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. Dit geldt niet wanneer u en de instelling uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
Wilt u in een zorginstelling zelf verhuizen naar een andere kamer? Of van de zorginstelling naar huis? Dan betaalt u de kosten daarvan zelf. Heeft u langere tijd in een zorginstelling gewoond voor u naar huis terug gaat? Dan komt u misschien in aanmerking voor een lagere eigen bijdrage voor de resterende tijd periode die u nog in de instelling woont. Neem contact op met uw zorginstelling om na te vragen of u gebruik kunt maken van deze regeling. 


Aanvullende ziektekostenverzekering

Heeft u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat deze niet meer nodig is gedurende uw verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld omdat de Wet langdurige zorg de kosten waartegen u zich verzekert al betaalt. Wij adviseren u dit te bespreken met een medewerker van de zorginstelling en uw zorgverzekeraar. Hier ziet u hoe u controleert of u uw aanvullende verzekering kunt opzeggen. Wilt u een aanvullende verzekering opzeggen? Dat doet u bij uw zorgverzekeraar.

 

Belastingvoordeel en compensaties

Leven met een ziekte of beperking brengt kosten met zich mee. Niet alleen extra kosten voor zorg, maar ook voor vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Een deel van deze kosten kunt u terugvragen of compenseren. De belangenvereniging Iederin, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft voor u op een rijtje gezet welk belasting voordeel er is en welke compensaties er zijn. Bezoek de website www.meerkosten.nl!

Wat betaalt de wet?

De Wet langdurige zorg vergoedt een groot deel van de kosten voor langdurige zorg.
Lees om welke zorg het gaat.

Heeft u een pgb?
Met een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt u een budget waarmee u zelf de zorg inkoopt. Ook dan kunt u te maken krijgen met een eigen bijdrage en kosten voor aanvullende diensten. U mag dat niet betalen met uw pgb. 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord