Wat betaalt u zelf

Afbeelding van een gezin dat aan het bellenblazen is

Eigen bijdrage

 • Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt iedereen vanaf 18 jaar een eigen bijdrage
 • De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
De overheid vergoedt het grootste deel van de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel betaalt u een eigen bedrage als u 18 jaar of ouder bent. Een eigen bijdrage is een maandelijks geldbedrag dat u betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het is van een aantal dingen afhankelijk wat u precies betaalt. Op deze pagina leest u er meer over.

Hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. De hoogte hangt af van: 

 • Inkomen
 • Vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen en tweede woning)
 • Leeftijd
 • Huishouden
 • Soort zorg 

Lees meer over wat NIET onder vermogen valt.

Maak zelf alvast een proefberekening. Het CAK heeft hiervoor een eigen bijdrage rekenhulp ontwikkeld. Het bedrag dat uit de proefberekening komt, is een schatting. En kan dus afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk gaat betalen. 

Eigen bijdrage 2023

 • Het CAK berekent de eigen bijdrage voor 2023 met het inkomen en eventuele vermogen (zoals spaargeld) van 2021. De Belastingdienst geeft het inkomen en vermogen aan het CAK door
 • Wordt iemand 18 of 19 jaar in 2023? Dan rekent het CAK met het inkomen van 2023
 • Wordt iemand 20 jaar? Dan rekent het CAK met het inkomen van 2022. Het CAK ontvangt deze gegevens van het UWV

Extra informatie voor jongeren

Bent u 18, 19 of 20 jaar en verandert het inkomen in de loop van het jaar? Bijvoorbeeld door een (bij)baan? Dan is het belangrijk dat u dat doorgeeft aan het CAK. Zij kunnen dan de eigen bijdrage aanpassen. Zo voorkomt u naheffingen achteraf.

 

Eigen bijdrage pgb

Ook als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage mag u niet betalen vanuit uw pgb.

Start eigen bijdrage

Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het CAK. U hoeft hier zelf niets voor te doen. U ontvangt een brief (beschikking) van het CAK waarin staat wat de hoogte van de eigen bijdrage Wlz per maand is. De factuur volgt daarna. 

Contact met het zorgkantoor of het CAK

 • Heeft u een vraag over de hoogte van de eigen bijdrage of de betaling daarvan? Neem dan contact op met het CAK 
 • Heeft u een vraag over de soort zorg die u ontvangt of over het moment waarop de zorg vanuit de Wlz start? Neem dan contact op met ons zorgkantoor

Overige kosten

 • Verblijft u in een zorginstelling? Dan kan het zijn dat deze instelling kosten bij u in rekening brengt. Dat mag voor diensten die aanvullend zijn op wonen en zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding voor het wassen van kleding of een internetabonnement. Landelijk is afgesproken voor welke aanvullende diensten de zorginstelling kosten in rekening mag brengen. De zorginstelling stelt de tarieven vast in overleg met de cliëntenraad. Wilt u weten waarvoor u extra moet betalen? Kijk dan op de website van de zorginstelling of bel ze op. 

 • Vraagt de zorginstelling u om te verhuizen? Bijvoorbeeld vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie. Dan vergoedt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. Dit geldt niet wanneer u en de instelling uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. Is het uw eigen keuze om te verhuizen naar een andere kamer in de zorginstelling? Of van de zorginstelling naar huis? Dan betaalt u de kosten zelf. 
 • Soms krijgt u dezelfde zorg vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering én vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan kunt u eventueel uw aanvullende verzekering opzeggen. Als u in een instelling verblijft waar u ook wordt behandeld, geldt dat bijvoorbeeld voor tandzorg. Het kan zijn dat u geen aanvullende verzekering nodig heeft. Als u verhuist van een instelling met behandeling naar een instelling zonder behandeling, kan het ook voorkomen dat u wel weer een aanvullende verzekering nodig heeft. Wij adviseren u dit te bespreken met een medewerker van de zorginstelling en uw zorgverzekeraar. Wilt u een aanvullende verzekering opzeggen of afsluiten? Dat doet u bij uw zorgverzekeraar
   

Belastingvoordeel en andere compensaties

Leven met een ziekte of beperking brengt kosten met zich mee. Niet alleen extra kosten voor zorg, maar ook voor vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Een deel van deze kosten kunt u terugvragen of compenseren bij de Belastingdienst. De belangenvereniging Iederin is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Iederin heeft het belastingvoordeel en compensaties voor u op een rij gezet.