Zorg in een zorginstelling

Mogelijkheden

  • Verblijf met behandeling
  • Verblijf zonder behandeling
  • Deeltijdverblijf
Wilt u in een zorginstelling gaan wonen? Of is de zorg die u nodig heeft te complex om thuis te regelen? Dan kunt u kiezen voor verblijf in een zorginstelling.

Zorg in een zorginstelling regelen

In de Zorgatlas vindt u alle zorginstellingen waar we afspraken mee hebben gemaakt.

Zorginstelling kiezen

Een overzicht van alle zorginstellingen waar het zorgkantoor afspraken mee heeft, vindt u in de Zorgatlas. Kies een zorginstelling die past bij uw wensen en voorkeuren.

Verhuizen

Bij een verhuizing naar een zorginstelling komt heel wat kijken. In de checklist vindt u een overzicht van de dingen die geregeld moeten worden.  

Afspraken maken

Maak samen met uw zorgaanbieder duidelijke afspraken over uw zorg. Leg de afspraken vast in een zorgplan en zorgovereenkomst.

Soorten zorg in een zorginstelling

U kunt zorg in een zorginstelling op verschillende manieren ontvangen:

  • Verblijf met behandeling. Als u in een zorginstelling met behandeling woont, krijgt u medische zorg van de zorginstelling. Bijvoorbeeld van de verpleeghuisarts, de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG-arts), psychiater of specialist ouderengeneeskunde. Lees meer over verblijf in een zorginstelling
  • Verblijf zonder behandeling. Woont u in een zorginstelling zonder behandeling, dan blijft uw huisarts medisch eindverantwoordelijk voor u. Ook houdt u uw eigen apotheek. De medische zorg die u nodig heeft valt onder de Zorgverzekeringswet. Lees meer over verblijf in een zorginstelling
  • Deeltijdverblijf. Wilt u (nog) niet alle dagen in een zorginstelling wonen? Of wilt u langzaam wennen aan het wonen in een zorginstelling? Kies dan voor een combinatie van zorg thuis en zorg in een zorginstelling. Lees meer over deeltijdverblijf

Wachtlijst en status

Heeft u een indicatie voor de Wlz, maar kunt u niet direct terecht bij de zorginstelling van uw voorkeur? Dan komt u op een wachtlijst. U krijgt dan een ‘wachtstatus’.

Partner meeverhuizen

Bij sommige zorginstellingen kan de partner meeverhuizen, ook als die geen Wlz-indicatie heeft. Een partneropname is zowel mogelijk in een zorginstelling zonder behandeling als in een zorginstelling met behandeling. 

Meest gestelde vragen

  • Meestal kunnen cliënten die een andere indicatie krijgen in dezelfde zorginstelling blijven wonen. Het kan echter gebeuren dat de zorginstelling de zorg die uw nodig heeft niet meer kan bieden. De zorginstelling gaat daar dan met u over in gesprek en helpt u met het zoeken naar een andere passende zorginstelling. U kunt ook hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
  • U betaalt de eigen bijdrage ook als u tijdelijk geen zorg krijgt van de zorginstelling. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. De plaats in de zorginstelling wordt immers voor u vrijgehouden. Ook lopen de meeste kosten door. 
  • Zorginstellingen maken hier samen met de cliëntenraad zelf regels over. U kunt dat dus het beste aan de zorginstelling vragen of op de website kijken. Bij de meeste zorginstellingen krijgen nabestaanden een week (7 dagen) de tijd.
  • Vraagt de zorginstelling u om te verhuizen? Bijvoorbeeld vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie. Dan vergoedt de zorginstelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. Dit geldt niet wanneer u en de zorginstelling uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. Is het uw eigen keuze om te verhuizen naar een andere kamer in de zorginstelling? Dan betaalt u de kosten zelf.