Afspraken maken met zorgaanbieders

Het is belangrijk dat de zorg die u thuis krijgt past bij uw situatie. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken met uw zorgverlener(s). De afspraken legt u vast in de zorgovereenkomst en een zorgplan. 

Zorgplan

U bespreekt uw wensen met de zorgaanbieder(s) en maakt daarover afspraken. In het zorgplan legt de zorgaanbieder bijvoorbeeld deze afspraken vast:

  • Wat belangrijk is in uw leven en hoe de zorg daarop moet aansluiten
  • Welke doelen u wilt bereiken
  • Hoe de zorgaanbieder u ondersteunt en hoe u de zorg krijgt
  • Hoe de verschillende zorgverleners elkaar informeren
  • Wie uw aanspreekpunt is
  • Wat u zelf kunt doen om uw doelen te bereiken en hoe uw omgeving u hierbij kan helpen
  • Of u gebruik wilt maken van dagbesteding buitenshuis en of u recht heeft op vervoer van en naar de dagbesteding
  • Of u gebruik wilt maken van extra diensten en wat de kosten daarvan zijn

Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek. Elk jaar bespreekt u het zorgplan met de zorgaanbieder. Sluit de zorg nog goed aan op wat u nodig heeft? Bent u tevreden over de zorg? Als er nieuwe afspraken gemaakt worden, dan legt de zorgaanbieder deze vast in uw zorgplan.

Zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst is een zakelijk contract. In de zorgovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over rechten en plichten, het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten daarvan zijn.

Wat als de zorgaanbieder de afspraken niet nakomt?

Bent u niet tevreden over de zorg die u thuis krijgt? Of komt de zorgaanbieder de afspraken niet na? Ga dan eerst in gesprek met de zorgaanbieder. Lost dit gesprek de problemen niet op? Dan kunt u een klachtenprocedure starten bij de zorgaanbieder. Op de website van uw zorgaanbieder staat hoe u dat kunt doen.