Wat doet het zorgkantoor

Afbeelding vader met kind

VGZ Zorgkantoor

Uitvoerder van langdurige zorg in 7 regio's in Nederland

Nederland is opgedeeld in 31 zorgregio’s. Het VGZ Zorgkantoor verzorgt de langdurige zorg in 7 van deze zorgregio’s. Dat doen we voor alle mensen in deze regio’s met een Wlz-indicatie. Ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn. Woont u in de regio Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Holland, Waardenland of Noord-Holland Noord? Dan zorgen wij ervoor dat u de langdurige zorg krijgt die u nodig heeft. 

Benieuwd of het VGZ Zorgkantoor het juiste zorgkantoor voor u is of dat u bij een ander zorgkantoor terecht kunt? Voer uw postcode in en u ziet het direct. 

Uitvoeren van de Wet langdurige zorg

Het VGZ zorgkantoor voert de langdurige zorg uit in 7 regio’s in Nederland. Dat doen we voor alle mensen met een Een Wlz-indicatie is een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie wordt gegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).  in de regio. Daarbij maakt het niet uit waar iemand zijn of haar zorgverzekering heeft. Het uitvoeren van de Wlz doen we namens de overheid. Daarbij houden we ons aan afspraken die met de overheid zijn gemaakt op het gebied van wet- en regelgeving en zorgen we voor voldoende beschikbare goede zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of wij dit goed doen. Bent u niet tevreden over de zorg, een zorgverlener, een medewerker of de dienstverlening van het zorgkantoor? Dat vinden we heel vervelend. Neem contact met ons op, of dien een klacht in. 

Zo helpt het VGZ Zorgkantoor

 • Als zorgkantoor maken we contractuele afspraken met zorgaanbieders over de langdurige zorg, zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Dat heet zorg in natura (zin). Dat kan zorg bij u thuis zijn of zorg in een zorginstelling. We helpen bij het opstellen van een persoonlijk zorgplan om zo in kaart te brengen welke zorg het beste bij u past. Het kan zijn dat u al een voorkeur heeft voor een zorgaanbieder, maar het kan ook voorkomen dat u nog geen idee heeft. Op dat moment ondersteunen we u met advies en informatie over de mogelijkheden. Bijvoorbeeld via de Zorgatlas. En verandert uw zorgvraag in de toekomst dan kijken we graag met u mee naar de mogelijkheden. 

  Wachtlijsten
  Is er een wachtlijst bij een zorgaanbieder waar u graag wilt verblijven? Wij kunnen met u meekijken naar alternatieve zorginstellingen of met u kijken naar de mogelijkheden voor zorg thuis.

  Bemiddelen
  Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Wij adviseren altijd om dit eerst met de zorgaanbieder te bespreken. Komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij bespreken met u de situatie en nemen indien nodig contact op met de zorgaanbieder.
   
 • Heeft u de zorg geregeld bij een zorgaanbieder waarmee wij contractuele afspraken hebben? Dan gaat de betaling van de zorg rechtstreeks via ons zorgkantoor. Hier hoeft u niets voor te doen.
 • Meestal heeft u de keuze tussen zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of gebruik te maken van de zorgaanbieders waarmee ons zorgkantoor afspraken heeft gemaakt (zin).

  Kiest u voor een pgb, dan vraagt u bij ons zorgkantoor een pgb aan en beoordelen we of u in aanmerking komt voor een pgb. Bij het aanvragen van een pgb hoort een Bewust-keuzegesprek. Tijdens het Bewust-keuzegesprek bekijken we of zorg met een pgb bij u past. En hoe u invulling aan de zorg wilt geven. We toetsen uw kennis van een pgb en of de budgethouder/gewaarborgde hulp capabel is om zorg via een pgb in te kopen en te beheren. Lees meer over pgb.

  Het kan zijn dat uw pgb-aanvraag wordt afgewezen. Op dat moment wordt uw langdurige zorg geregeld via ‘zorg in natura’.
 • Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning vanuit de Wlz? Of weet u niet waar u moet zijn voor passende zorg? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag. Ook als u nog geen Wlz-indicatie heeft van het CIZ, kunnen we alvast met u meekijken. Of u vraagt een onafhankelijke cliëntondersteuner om hulp. 
 • Als zorgkantoor stimuleren en faciliteren we vernieuwingen die betere zorg opleveren voor de cliënt en die de druk verlagen op zorgprofessionals en het budget. Zo houden we de langdurige zorg in Nederland beschikbaar en betaalbaar. Zinnige zorg noemen we dat. Samen met zorgaanbieders zoeken we naar initiatieven die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of alternatieve (innovatieve) leveringsvormen. En we zorgen ervoor dat andere zorgaanbieders ook deze innovatieve ideeën kunnen gebruiken in hun eigen organisatie. 

Wat doen wij niet?

 • Als zorgkantoor kunnen wij niet beoordelen of u recht heeft op zorg vanuit de Wlz. Dat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op het moment dat u een indicatie voor langdurige zorg heeft vanuit het CIZ, helpen we u om de zorg te regelen
 • Wij regelen geen zorg vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) of zorgverzekeringswet (ZVW) 
 

 Cliëntenraad

Elke zorginstelling heeft een eigen cliëntenraad. We betrekken de cliëntenraad bij gesprekken met de zorginstelling. Het gaat dan om het inkoopgesprek en locatie bezoek. Daarnaast organiseren we afzonderlijke gesprekken of bijeenkomsten met cliëntenraden. Zodat cliëntenraden met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

 Kwaliteit

Het zorgkantoor zorgt ervoor dat er voldoende beschikbare goede zorg is. Daarvoor maken we afspraken met bijvoorbeeld zorginstellingen. Onze kwaliteitsexperts praten regelmatig met cliënten, hun naasten, de cliëntenraad en de zorgprofessionals zodat de zorg aansluit bij de wensen en behoeften. 

 Uw zorg in vertrouwde handen

Onze cliënten kunnen erop vertrouwen dat hun persoonlijke en medische gegevens in vertrouwde handen zijn bij ons zorgkantoor. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving.