Zorg krijgen: zo werkt het

U heeft nu de zorg waarvan u vindt dat deze het beste bij u past. Na verloop van tijd veranderen misschien uw wensen of heeft u meer of andere zorg nodig. Controleer daarom regelmatig of uw zorg en ondersteuning nog goed aansluiten bij uw behoefte. En of u er tevreden over bent. 

Zorgplan

In het zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgverlener(s). Dit stelt u samen met uw zorgverlener(s) op.

Lees verder over het zorgplan.

 

Zorg uitbreiden

Uw Wlz-indicatie geeft aan welke zorg u kunt ontvangen uit de Wet langdurige zorg en om hoeveel zorg het gaat. Heeft u meer zorg nodig dan u op dit moment krijgt? In een aantal gevallen is het mogelijk de zorg uit te breiden.

Lees verder over de mogelijkheden voor het uitbreiden van zorg.

 

Cliëntenraad

Elke zorginstelling in de Wlz heeft een cliëntenraad. Neemt u deel aan de cliëntenraad of wilt u weten wat de cliëntenraad voor u kan doen?

Lees verder over de cliëntenraad.

 

Overstappen naar pgb

Krijgt u zorg in natura en wilt u dit omzetten naar een persoonsgebonden budget (pgb)? Of wilt u voor een gedeelte van de zorg een pgb? Geef dat dan aan ons door. Daarna nemen we contact met u op om samen met u uw zorgwens te bespreken. En we zetten de acties die nodig zijn in gang om de zorg of het pgb te regelen.

 

Niet tevreden over de zorg

Bent u niet tevreden over de zorg die u krijgt? Het is belangrijk dat u het daar met uw zorgverlener over heeft. Heeft u een klacht?  Ook dat horen wij graag van u. Het is belangrijk dat u met de zorgverlener in gesprek gaat voor een oplossing. Elke zorgaanbieder heeft een klachtenfunctionaris die u hierbij kan helpen. Als u er met de zorgverlener niet uitkomt, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing! Wij kunnen voor u bemiddelen. 

Neem contact op met uw zorgverlener of neem met ons contact op.

 

Meerderjarig worden met langdurige zorg

Wie meerderjarig wordt, krijgt te maken met andere rechten en plichten.

Lees verder over meerderjarig worden.