Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Stoppen met pgb

In een aantal gevallen stopt een pgb. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura. Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor het pgb stopt. 

Wanneer stopt een pgb?

Het pgb eindigt als u:

 • Blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling
 • Langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis (lees hieronder verder bij 'Wanneer meldt u opname in het ziekenhuis?'
 • Zich niet houdt aan de verplichtingen van de Regeling Langdurige zorg
 • Zelf vraagt om het pgb stop te zetten
 • De zorg waarvoor u een pgb ontvangt in natura krijgt
 • Niet langer een vast woonadres hebt
 • Failliet bent verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP
 • Komt te overlijden

Ontvangt u ondersteuning van een gewaarborgde hulp? Dan eindigt het pgb ook als wij vinden dat die ondersteuning niet langer goed georganiseerd is.
Meer informatie hierover vindt u in de Regeling Langdurige zorg, artikel 5.20.  

Doorgeven dat het pgb stopt

Geldt voor u één van de situaties waarin een pgb stopt? Dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft:

 • Geef de beëindiging online door via MijnVGZzorgkantoor, of
 • Stuur een brief naar het postadres van ons zorgkantoor met daarin de reden van beëindiging, de datum waarop de beëindiging moet plaatsvinden en de gegevens van de budgethouder. 

 

Hoogte budget berekenen bij stoppen met pgb

Het toegekende persoonsgebonden budget geldt voor een kalenderjaar. Krijgt u het pgb voor een kortere periode dan een jaar? Dan wordt het budget naar rato berekend.

  

 

Wanneer meldt u opname in het ziekenhuis?

Wordt u op genomen in het ziekenhuis? In twee situaties neemt u contact met ons op over uw pgb:

 1. Na twee maanden verblijven in het ziekenhuis stopt het pgb. Vermoedt u dat u langer dan twee maanden in het ziekenhuis blijft? Geef dat dan aan ons door. Dat kan zodra u dat weet.
 2. Heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zorg nodig van een zorgverlener die u betaalt met uw pgb? Bijvoorbeeld omdat dat specialistisch is en het ziekenhuis u deze zorg niet kan bieden? Neem contact met ons op om uw situatie te beoordelen. Na deze beoordeling kunnen wij besluiten voor u een uitzondering te maken en het pgb door te laten lopen tijdens de opname zodat u deze zorgverlener kunt blijven inkopen.

  

 

Overstappen naar zorg in natura

Wilt u de zorg of een deel daarvan in natura ontvangen in plaats van met een persoonsgebonden budget? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen met u uw zorgwens en nemen de acties die nodig zijn om de zorg te regelen.

 

 

Overlijden budgethouder

U hoeft het niet aan ons door te geven als de budgethouder is overleden. Wij ontvangen deze informatie van de gemeente.

 

Overlijden doorgeven aan Sociale Verzekeringsbank

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer over wat u moet doen bij overlijden van de budgethouder. Bijvoorbeeld vanwege rekeningen die u nog kunt indienen en betalingen die nog moeten worden gedaan.

 

Eenmalige uitkering na overlijden budgethouder

Een zorgovereenkomst eindigt door overlijden van de budgethouder. Sommige zorgverleners kunnen dan nog wel recht hebben op een eenmalige uitkering. De SVB kan deze betalen als:

 • Er nog genoeg budget is
 • In de geldige zorgovereenkomst staat dat de zorgverlener recht heeft op een eenmalige uitkering

 

Is er niet genoeg budget? Vraag een verhoging aan

Na overlijden van de budgethouder verandert de hoogte van het budget. Het budget gold voor een heel kalenderjaar. We passen de hoogte van het budget evenredig aan naar de periode dat de budgethouder heeft geleefd en informeren u daarover per brief. Door de verlaging kan er onvoldoende budget zijn voor het betalen van de eenmalige uitkering. In dat geval kunt u een verhoging van het budget aanvragen. Deze verhoging is voor:

 • De eenmalige uitkering
 • Extra zorgkosten vlak voor overlijden

U vraagt deze verhoging aan met het formulier Onvermijdbare zorgkosten.

Voorwaarden voor eenmalige uitkering

 • De zorgverlener is een natuurlijk persoon.
 • De budgethouder is onverwacht overleden, waardoor de zorgverlener plotseling geen werk meer heeft.
 • Een arts heeft vooraf geen terminaalverklaring afgegeven. Een arts geeft deze verklaring bij een levensverwachting van minder dan drie maanden. De vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp stelt zorgverleners hiervan op de hoogte. Zorgverleners weten hierdoor dat de laatste levensfase is aangebroken. Het overlijden is voor hen dan ook geen plotselinge gebeurtenis.
 • De zorgverlener is minstens de laatste 3 maanden aaneengesloten in dienst geweest.

 

Beoordeling extra zorgkosten vlak voor overlijden

De persoonlijke situatie van de budgethouder bepaalt of u een hoger budget krijgt voor het betalen van extra kosten vlak voor overlijden. U kunt uw aanvraag indienen. Daarna volgt een zorgvuldige beoordeling. 

Voor deze kosten kunt u geen extra budget aanvragen

 • Kosten voor zorginstellingen, uitzendbureaus of thuiszorgorganisaties
 • Kosten voor een uitkering voor een feestdag
 • Kosten voor het verhogen van het verantwoordingsvrije bedrag 

Hiervoor kunt u het formulier Onvermijdbare zorgkosten dan ook niet gebruiken.