Afspraken maken met de zorginstelling

Maak samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Zorgplan

U bespreekt uw wensen met de zorginstelling en maakt daarover afspraken. In het zorgplan legt de zorginstelling deze afspraken vast. In het zorgplan staat bijvoorbeeld:
  • Wat belangrijk is in uw leven en hoe de zorg daarop kan aansluiten
  • Welke doelen u wilt bereiken
  • Wat u zelf kunt doen om uw doelen te bereiken en hoe uw omgeving u hierbij kan helpen
  • Of u gebruik wilt maken van dagbesteding bij de zorginstelling en/of bij een andere zorgaanbieder
  • Of u gebruik wilt maken van extra diensten en wat de kosten daarvan zijn 

Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. U kunt ook een onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner meenemen naar het gesprek.

Elk jaar bespreekt u het zorgplan met de zorginstelling. Sluit de zorg nog goed aan op wat u nodig heeft? Bent u tevreden over de zorg? Als er nieuwe afspraken gemaakt worden, dan legt de zorginstelling deze vast in uw zorgplan.

Zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst is een zakelijk contract. In de zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over rechten en plichten, het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten daarvan zijn.

Bijbetaling voor aanvullende diensten en producten

Zorginstellingen kunnen extra diensten of producten aanbieden die niet vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg. Denk bijvoorbeeld aan uitstapjes, een internetabonnement of het wassen van uw kleding. Uw zorgverlener mag hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten moet u zelf betalen. Zorg dat u goed op de hoogte bent wat de kosten zijn. U bent overigens niet verplicht om deze diensten of producten af te nemen.