Regel uw pgb-zaken digitaal

Alle zaken rondom uw pgb regelt u digitaal via MijnVGZzorgkantoor(1) of in het PGB Portaal(2). Hieronder leest u er meer over. 

 Digitale omgevingen

 • In MijnVGZzorgkantoor kunt u formulieren en documenten uploaden en naar het zorgkantoor sturen.

  Inloggen MijnVGZzorgkantoor

  Waarvoor gebruikt u MijnVGZzorgkantoor?

  • Voor het aanvragen van een pgb: aanvraagformulier, budgetplan, kopie van bewijs van wettelijke vertegenwoordiging, Machtigingsformulier pgb-beheerder of het Formulier verplichtingen pgb-beheer
  • Voor het aanvragen van extra budget, bijvoorbeeld extra zorg thuis (EKT) en meerzorg
  • Voor het regelen van toestemmingen, bijvoorbeeld het toestemmingsformulier Bewust-keuzegesprek of huisbezoek
  • Voor het doorgeven van een wijziging in de persoonsgegevens, bijvoorbeeld het e-mailadres of telefoonnummer
  • Als iemand anders het pgb wil gaan beheren: het Wijzigingsformulier pgb-beheerder

  Formulier of document uploaden

  Heeft u het formulier of document ingevuld? Print het uit en plaats met pen de handtekening. Maak één digitaal bestand (bijvoorbeeld .pdf) en kies in MijnVGZzorgkantoor voor ‘document uploaden’.

  Inloggen

  Heeft u een pgb bij ons zorgkantoor aangevraagd? Dan ontvangt u een brief. Daarin staat hoe u een account aanmaakt op MijnVGZzorgkantoor. In de brief staat een persoonlijke code om uw account te activeren.
  • Nog geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op
  • Wachtwoord vergeten? Geen probleem, via het inlogscherm stelt u opnieuw een wachtwoord in
 • Voor het maken van afspraken met zorgverleners, zoals een zorgovereenkomst opstellen en wijzigen, declareren en ziekmeldingen, gebruikt u het PGB Portaal.

  Inloggen PGB Portaal
  Lees meer over het PGB Portaal

  Toegang tot het PGB Portaal

  • U heeft toegang tot het PGB Portaal als u een brief heeft gehad van ons zorgkantoor waarin staat dat u met het PGB Portaal kunt werken

  Heeft u nog geen brief gehad dat u met het PGB Portaal kunt werken? Vanwege technische redenen heeft nog niet iedereen toegang tot het PGB Portaal. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal.

  Lees meer over hoe u tot die tijd uw afspraken met zorgverleners maakt. 

  Inloggen PGB Portaal

  Op het moment dat uw pgb-aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Vanaf dan kan er ingelogd worden in het PGB Portaal. Degene die het pgb beheert, de pgb-beheerder, kan inloggen in het PGB Portaal. Inloggen gaat meestal met DigiD. 

  Lees meer over wie kan inloggen 

 Documenten en formulieren pgb

In het overzicht hieronder staat welke documenten u nodig heeft om uw pgb aan te vragen of te beheren. Waar u deze documenten kunt vinden. En hoe u ze naar ons zorgkantoor of de SVB stuurt.

 • Documenten

  Op onze website staat meer informatie over het aanvragen van een pgb. Op deze pagina kunt u de documenten downloaden en printen die horen bij het aanvragen van een pgb.

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Het aanvraagformulier en budgetplan stuurt u op naar het zorgkantoor. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk na het voorbereidingsgesprek doet. Dit kan digitaal of per post.

  Digitaal 

  Maak één digitaal bestand (bijvoorbeeld .pdf) en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Wijziging

  Gebruik het wijzigingsformulier om de volgende wijzigingen aan ons door te geven:

  • Wijziging correspondentieadres
  • Wijziging adres van degene die het pgb beheert
  • Wijziging emailadres/telefoonnummer

  Downloaden

  wijzigingsformulier

  Adreswijziging budgethouder

  Verhuist de budgethouder naar een ander adres? Dan hoeft u het nieuwe adres niet aan ons door te geven. Een adreswijziging wordt doorgegeven aan ons zorgkantoor door de gemeente. Verhuist degene die het pgb beheert? Geef dit wel aan ons door. 

  PGB Portaal

  De persoonlijke gegevens van de budgethouder of van de pgb-beheerder kunnen digitaal aangepast worden in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld als het e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer verandert. Klik daarvoor op ‘profiel’ rechtsboven in het PGB Portaal. De naam, adres en woonplaats kunnen niet gewijzigd worden. Deze gegevens worden automatisch doorgegeven vanuit uw gemeente. Als u een nieuw adres heeft, worden deze gegevens dus ook automatisch aangepast. 

  Inloggen PGB Portaal

 • Digitaal

  Onderstaande zaken regelt u digitaal in het PGB Portaal. U krijgt binnen 2 weken een reactie van ons zorgkantoor.
  • Zorgovereenkomst opstellen (de zorgbeschrijving is onderdeel van de zorgovereenkomst)
  • Zorgovereenkomst wijzigen
  • Zorgovereenkomst beëindigen
  • Maandloonspecificatie (In het PGB Portaal kunt u bij het maken of wijzigen van een zorgovereenkomst, in het vak ‘zorgbeschrijving’, een maandloonspecificatie invullen)

  Inloggen PGB Portaal

  Per Post

  Wilt u de zorgovereenkomst liever per post versturen? Dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat het langer duurt voordat u een reactie krijgt. Als u de formulieren niet goed of niet volledig heeft ingevuld, duurt het bovendien nog langer. U moet de formulieren dan opnieuw invullen en naar het zorgkantoor sturen. Binnen 8 weken krijgt u een reactie van ons. Postadres: Zorgkantoren Coöperatie VGZ, t.a.v. afdeling PGB Portaal, Postbus 278, 8200 AG Lelystad


  Zorgovereenkomst maken

   Let op! Vul per zorgverlener een zorgbeschrijving en een zorgovereenkomst in. 

   

  Zorgovereenkomst wijzigen/beëindigen

  Nog geen toegang tot het PGB Portaal

  Heeft u nog geen brief gehad van ons zorgkantoor dat u met het PGB Portaal kunt werken? Vanwege technische redenen heeft nog niet iedereen toegang tot het PGB Portaal. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal.

 • Digitaal

  Onderstaande zaken regelt u digitaal in het PGB Portaal:

  • Urenbriefje
  • Declaratie bijkomende zorgkosten
  • Declaratie reiskosten budgethouder
  • Opvragen verantwoordingsvrij bedrag
  • Opdracht voor betaling feestdagen uitkering
  • Schadeformulier
  • Aanvraag rechtsbijstand 

  Post

  Wilt u het liever per post versturen? Dat kan. 

  • Download en print het juiste formulier 
  • Stuur het formulier naar de SVB. Op het formulier staat hoe u het aanlevert

  Post 

  Nog geen toegang tot het PGB Portaal

  Heeft u nog geen brief gehad van ons zorgkantoor dat u met het PGB Portaal kunt werken? Vanwege technische redenen heeft nog niet iedereen toegang tot het PGB Portaal. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal.

 • Kijk voor meer informatie over de toeslagen, het aanvragen van een toeslag en de aanvraagformulieren op onze website

  Overzicht toeslagen

  • Toeslag wooninitiatief
  • Toeslag extra kosten thuis (EKT)
  • Toeslag meerzorg
  • Toeslag palliatief terminale zorg
  • Toeslag persoonlijk assistentiebudget
  • Toeslag gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  • Toeslag chronische ademhalingsondersteuning
  • Maatwerktoeslag dagbesteding thuiswonend kind
  • Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding / dagbehandeling
  • Maatwerktoeslag logeren

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak één digitaal bestand (bijvoorbeeld .pdf) en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Bekijk de volgende tarieven en vergoedingen op onze website:

   

  • Pgb-beheerder wijzigen (Let op! Wil een wettelijk vertegenwoordiger het pgb gaan beheren? Vul dan ook het 'Formulier verplichtingen pgb-beheer' in. Is degene die het pgb wil gaan beheren geen wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder? Vul dan ook het 'Machtigingsformulier pgb-beheerder' in)

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Al deze documenten stuurt u naar het VGZ Zorgkantoor

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak één digitaal bestand (bijvoorbeeld .pdf) en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak één digitaal bestand (bijvoorbeeld .pdf) en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven