Meeverhuizende partner

Wordt u opgenomen in een zorginstelling voor langdurige zorg? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een zorginstelling voor gehandicaptenzorg? Dan kan uw partner ervoor kiezen met u mee te verhuizen, ook als hij of zij zelf geen zorg nodig heeft. Dat heet partneropname. Partneropname is alleen mogelijk bij zorginstellingen die mogelijkheden voor partnerverblijf hebben. Neem contact op met de zorginstelling om de mogelijkheden te bespreken.

Welke partner

Een partner die mag meeverhuizen kan zijn:

 • Uw echtgenoot
 • Uw geregistreerde partner
 • Degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Dit mag geen bloedverwant in de eerste graad zijn. Ook geldt dat u allebei meerderjarig moet zijn

Meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland

Wat krijgt uw partner in de zorginstelling?

De kosten van een partneropname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Uw partner heeft recht op: 

 • Het verblijf
 • Eten en drinken
 • De schoonmaak van de woonruimte
 • Een bed
Uw partner krijgt geen zorg van de instelling. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan moet uw partner dat zelf aanvragen. Als uw partner eenmaal in de zorginstelling woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen. Ook als u verhuist naar een andere instelling of komt te overlijden. Wel kan de zorginstelling uw partner vragen om binnen een redelijke termijn naar een eenpersoonskamer of een aanleunwoning te verhuizen. De afspraken hierover staan in de zorgovereenkomst.

Hebben u en uw partner allebei een Wlz-indicatie?

Als u en uw partner allebei langdurige zorg nodig hebben, is het soms mogelijk om in dezelfde zorginstelling te worden opgenomen. De zorginstelling kijkt naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om de zorg te bieden die zowel u als uw partner nodig heeft. Ook de grootte van de kamers speelt mee.
 

Hoe regelt u een partneropname?

 • Niet alle zorginstellingen hebben partnerplekken. Ze zijn ook niet verplicht om partners op te nemen. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen
 • Als uw partner bij u in de zorginstelling kan wonen, meldt de zorginstelling uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Daarna berekent het CAK de eigen bijdrage die uw partner moet betalen voor het wonen in de zorginstelling. U en uw partner betalen dus allebei een eigen bijdrage
 • Is er (nog) geen woonruimte beschikbaar voor u en uw partner? Dan zij er twee mogelijkheden: U laat zich samen met uw partner op een wachtlijst zetten. Dit kan alleen als uw gezondheid het toelaat. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig heeft. Kan de opname niet wachten? Dan kunt u eerst worden opgenomen bij een andere zorginstelling, met of zonder partner. Dit hangt onder andere af van uw situatie en het aanbod in uw regio

Later meeverhuizen 

Weet u niet of uw partner meeverhuist naar de zorginstelling? Zijn er nog twijfels? U kunt de beslissing ook later nemen. Uw partner kan bij u komen wonen als u al bent opgenomen. Uiteraard geldt dat alleen als de zorginstelling partnerplekken heeft en de zorginstelling vindt dat de plekken geschikt zijn voor u en uw partner.