PGB Portaal

Foto van man met mobiele telefoon

Welkom bij het PGB Portaal 

In het PGB Portaal regelt u pgb-zaken online.

 

 • Zorgovereenkomsten, wijzigingen, declareren en ziekmeldingen
 • Snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig
Heeft u een brief van ons gekregen over het PGB Portaal? Dan regelt u pgb-zaken digitaal in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld de zorgovereenkomsten, wijzigingen, declaraties en ziekmeldingen. Ook als u de zorgverlener bent, regelt u al uw pgb-zaken digitaal in het PGB Portaal.  

Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om uw afspraken en betalingen met zorgverleners te regelen. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U ontvangt dan van ons zorgkantoor een brief. Tot die tijd maakt u afspraken met zorgverleners en regelt u de betalingen zoals u dat nu ook doet. Lees meer

 • Twijfelt u of u al het PGB Portaal kunt gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.

Starten PGB Portaal

Heeft u zojuist een toekenningsbeschikking voor een pgb gekregen? Lees in de folder hoe u in het PGB Portaal begint met maken van afspraken met zorgverleners. 

Brief toevoegen zorgfuncties

Binnenkort start het zorgkantoor met het toevoegen van de zorgfuncties in het PGB Portaal. U krijgt daarover bericht.

Suggestie of klacht

Heeft u een suggestie over wat beter kan in het PGB Portaal? Of heeft u een klacht over wat niet fijn werkt? Laat het ons weten. 

Onderhoud PGB Portaal

Maandelijks vindt er onderhoud plaats aan het PGB Portaal. Op dat moment is het niet mogelijk om in te loggen.

Tips voor 2023

Toegang tot het PGB Portaal

Vanaf 12 april 2023 krijgen sommige budgethouders die eerder, om technische redenen, niet konden inloggen toegang tot het PGB Portaal. 

Over het PGB Portaal

 • PGB Portaal

  Liever iemand spreken over het PGB Portaal?
  T: 088-1314555
  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

  Heeft u een andere vraag over uw pgb? Neem dan contact op met onze afdeling pgb of met team huisbezoek.

 • 1. Uw pgb is onlangs toegekend

  U kunt inloggen in het PGB Portaal vanaf het moment dat u een toekenningsbeschikking heeft ontvangen.

  2. U heeft al langer een pgb

  Het PGB Portaal is in de plaats gekomen van MijnPGB van de SVB. U heeft van ons een brief ontvangen met daarin de datum vanaf wanneer u kunt inloggen in het PGB Portaal. 

  Ik heb geen brief over het PGB Portaal ontvangen.

  Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om uw afspraken en betalingen met zorgverleners te regelen. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U ontvangt dan van ons zorgkantoor een brief. Tot die tijd maakt u afspraken met zorgverleners en regelt u de betalingen zoals u dat nu ook doet. Lees meer

  • Twijfelt u of u al het PGB Portaal kunt gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.
 • Het PGB Portaal is een eigen digitale plek waar u uw pgb-administratie beheert. Ook uw zorgverlener, zorgkantoor en de SVB werken in het portaal. Ze zien alleen de gegevens en informatie die ze nodig hebben. Het PGB Portaal is in de plaats gekomen voor ‘Mijn PGB’ van de SVB. 
 • In het PGB Portaal regelt u uw declaraties en kunt u uw budget inzien. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. U stelt uw zorgovereenkomsten op, voert wijzigingen door, verstuurt ze digitaal naar uw zorgverlener en zorgkantoor voor akkoord. Ook ziek- en betermeldingen houdt u bij in het PGB Portaal.

  Alle andere zaken die met uw pgb te maken hebben, zoals het aanvragen van een pgb of het aanvragen van extra zorg, regelt u via MijnVGZzorgkantoor.

   
 • Alles op één plek
  Geen gedoe meer met papieren en post. In het portaal staat alles wat u nodig heeft om uw pgb goed te regelen, overzichtelijk bij elkaar.

  Zorgovereenkomsten digitaal opstellen
  U stelt zorgovereenkomsten digitaal op en ondertekent digitaal. En stuurt ze met één druk op de knop naar uw zorgverlener of zorgkantoor. Dat scheelt veel tijd.

  Meer gemak, minder fouten
  U hoeft uw gegevens niet iedere keer opnieuw in te vullen en te controleren. Dat doet het portaal voor u. Dat scheelt werk en voorkomt fouten.

  Alle partijen in hetzelfde portaal
  Budgethouders, zorgverleners en het zorgkantoor werken allemaal in PGB Portaal. Geen zorgen: iedereen kan alleen bij de gegevens die hij echt nodig heeft.
 • Er is één persoon die in het PGB Portaal zorg declareert, zorgovereenkomsten indient en wijzingen doorvoert. Wie dat is verschilt per situatie. Maakte u eerder gebruik van het oude systeem 'Mijn PGB van de SVB'? Dan heeft u van ons een brief ontvangen met daarin de naam van degene die kan inloggen in het PGB Portaal. Dit helpt bij goed, duidelijk en overzichtelijk pgb-beheer: het is voor u en voor ons duidelijk wie (namens u) wijzigingen regelt in het PGB Portaal. En zo weten wij ook bij wie we moeten zijn met vragen over uw pgb.

  Meer informatie over het inloggen, vindt u ook in het PGB Portaal. 

  Wie logt in?

  1. Budgethouder

  Beheert een budgethouder zelf het pgb? Dan kan de budgethouder zorgovereenkomsten wijzigen of declareren. 
  In het PGB Portaal kiest u voor: inloggen als budgethouder

  Heeft de budgethouder een gewaarborgde hulp? Dan kan de budgethouder inloggen in het PGB Portaal met DigiD om afspraken met zorgverleners te bekijken of om betalingen te bekijken (leesrechten). Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger dan kan de budgethouder niet inloggen.  

  2. Gewaarborgde hulp

  Heeft de budgethouder een gewaarborgde hulp? Dan is de gewaarborgde hulp degene die kan inloggen met DigiD. Een gewaarborgde hulp is getoetst door ons zorgkantoor en bekwaam bevonden. Vandaar dat de gewaarborgde hulp ook degene is die kan inloggen om de administratie te beheren.
  In het PGB Portaal kiest u voor: inloggen als vertegenwoordiger 

  Gewaarborgde hulp en wettelijk vertegenwoordiger
  Heeft de budgethouder naast de gewaarborgde hulp ook nog een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een bewindvoerder) dan kan deze wettelijk vertegenwoordiger niet inloggen. In dat geval is het belangrijk dat de gewaarborgde hulp en de wettelijk vertegenwoordiger met elkaar afstemming zoeken. We begrijpen dat u als wettelijk vertegenwoordiger graag controle wilt behouden op de financiële afwikkeling. De budgethouder of zijn gewaarborgde hulp heeft de mogelijkheid om in het PGB Portaal een overzicht te printen om naar u door te zetten. Dit kan bij ‘Overzicht declaraties en maandlonen’ en bij ‘Overzicht zorgovereenkomsten’. Of u spreekt af met de gewaarborgde hulp dat declaraties eerst door u gecontroleerd worden voordat de gewaarborgde hulp ze opvoert in het PGB Portaal.  

  3. Wettelijk vertegenwoordiger

  Is er geen gewaarborgde hulp? Dan is de wettelijk vertegenwoordiger degene die kan inloggen in het PGB Portaal.
  In het PGB Portaal kiest u voor: inloggen als vertegenwoordiger 

 • Het kan zijn dat een professionele organisatie de vertegenwoordiger is van een budgethouder. 

  Een vertegenwoordiger van een organisatie logt in met eHerkenning. Dit is een manier van inloggen voor ondernemers, waarbij er meer zekerheid is over de online identiteit. Uw vertegenwoordiger kan zich veilig en eenvoudig identificeren met eHerkenning. Het kan zijn dat uw vertegenwoordiger langdurig afwezig is. Dan kunnen collega’s uit zijn of haar organisatie inloggen met eHerkenning om de administratieve afwikkeling in het PGB Portaal over te nemen. Bij veel overheidsinstanties, bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, gaat inloggen met eHerkenning. Dit is vanwege de privacywetgeving. Er zijn verschillende erkende leveranciers waar eHerkenning aangevraagd kan worden.

  Let op! Als de budgethouder een gewaarborgde hulp heeft, kan alleen de gewaarborgde hulp inloggen in het PGB Portaal. 

  Meer over inloggen als organisatie

   
 • Uw zorgverlener kan ook inloggen in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld om een nieuwe zorgovereenkomst die u heeft opgevoerd digitaal te ondertekenen of om een wijziging in een zorgovereenkomst goed te keuren. Ook kunnen zorgverleners in het PGB Portaal digitaal een factuur verzenden. Maar ook u kunt een factuur klaarzetten in het PGB Portaal die de zorgverlener akkoord kan geven. De SVB zorgt vervolgens voor de betaling.

  Wat ziet een zorgverlener in het PGB Portaal?

  Het PGB Portaal ziet er voor een zorgverlener anders uit dan voor een budgethouder (of gewaarborgde hulp). Een zorgverlener ziet alleen de zaken die voor hem/haar ook van belang zijn. Dus de zorgovereenkomsten die tussen u en de zorgverlener zijn gemaakt en de betalingen aan de zorgverlener. De zorgverlener ziet bijvoorbeeld niet uw budget staan. En ziet ook niet de afspraken en betalingen die u heeft gemaakt met andere zorgverleners.

  Snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig

  Ook voor uw zorgverlener geldt dat digitaal werken in het PGB Portaal sneller, makkelijker, overzichtelijker en veiliger is. Neem bijvoorbeeld het onderteken van een zorgovereenkomst. Voorheen moest u de zorgovereenkomst via de post opsturen naar de zorgverlener voor de handtekening. Of moest u zorgverlener hiervoor speciaal naar u toe komen. In het PGB Portaal kan dat allemaal digitaal.

  Inloggen (in)formele zorgverlener

  • Een formele zorgverlener (instelling of ZZP’er) logt in via Vecozo. Daarvoor is een AGB-code nodig die ze kunnen opvragen
  • Een informele zorgverlener logt in met DigiD

  Meer over inloggen als zorgverlener

   
 • Digitaal in het PGB Portaal

  De snelste en makkelijkste manier om uw zorgovereenkomst in te sturen is via het PGB Portaal. U stelt de zorgovereenkomst op, deelt hem met uw zorgverlener en zet beiden digitaal uw handtekening. Het systeem controleert of de gegevens kloppen en volledig zijn. Dat voorkomt fouten. Daarna verstuurt u de zorgovereenkomst via het portaal naar het zorgkantoor. U krijgt binnen een week antwoord. Snel en makkelijk! De zorgbeschrijving is een onderdeel van de zorgovereenkomst en hoeft niet apart opgesteld te worden. 

  Per Post

  Wilt u de zorgovereenkomst liever per post versturen? Dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat het langer duurt voordat u een reactie krijgt. Als u de formulieren niet goed of niet volledig heeft ingevuld, duurt het bovendien nog langer. U moet de formulieren dan opnieuw invullen en naar het zorgkantoor sturen. Binnen 8 weken krijgt u een reactie van ons. Naast de zorgovereenkomst stuur u ook een zorgbeschrijving in. 

  Postadres
  Zorgkantoren coöperatie VGZ
  t.a.v. afdeling PGB Portaal
  Postbus 278
  8200 AG Lelystad

  Nog geen toegang tot het PGB Portaal

  Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om uw afspraken en betalingen met zorgverleners te regelen. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U ontvangt dan van ons zorgkantoor een brief. Tot die tijd maakt u afspraken met zorgverleners en regelt u de betalingen zoals u dat nu ook doet. Lees meer

  • Twijfelt u of u al het PGB Portaal kunt gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.
 • Digitaal declareren

  De snelste en makkelijkste manier om uw zorgverleners te betalen is digitaal in het PGB Portaal. U kunt zelf de declaraties indienen. U kunt ook uw zorgverlener vragen dit voor u te doen. U hoeft de declaratie dan alleen te beoordelen. Bij een maandloon zijn declaraties niet nodig. Een uitgebreide omschrijving leest u in het PGB Portaal

  1. Budgethouder of vertegenwoordiger declareert in het PGB Portaal

  De budgethouder of vertegenwoordiger kan een declaratie indienen als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Het is belangrijk om de gewerkte uren van de zorgverlener goed bij te houden. Of vraag uw zorgverlener de declaratie, factuur of het urenbriefje aan u te geven. Heeft u een factuur van uw zorgverlener ontvangen? Zorg dan dat deze digitaal klaar staat. U kunt de declaratie in het PGB Portaal uploaden en declareren. Per zorgovereenkomst kunt u per maand één declaratie indienen. Vaak wordt de declaratie nog dezelfde dag verwerkt door de SVB en staat het bedrag na 17.00 uur op de rekening van uw zorgverlener.

  Wilt u niet zelf de geleverde zorg invullen? Ga dan in het PGB Portaal in het menu naar de pagina 'uploaden factuur' en dien uw factuur in. Een medewerker van de SVB zal de factuur moeten goedkeuren en invoeren in het portaal. Het duurt daardoor wél langer voordat uw zorgverlener wordt uitbetaald.

  2. Invoeren declaratie door zorgverlener in het PGB Portaal

  De zorgverlener kan voor u een declaratie invoeren. Dit kan alleen als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is en de zorgverlener het PGB Portaal gebruikt. De zorgverlener voert de declaratie in en verstuurt deze via het portaal. U krijgt hiervan bericht van het PGB Portaal, waarna u de declaratie beoordeelt. Een zorgverlener kan nooit een declaratie indienen zonder dat u deze beoordeeld heeft. Per zorgovereenkomst kunt u per maand één declaratie indienen. Vaak wordt de declaratie nog dezelfde dag verwerkt door de SVB en staat het bedrag na 17.00 uur op de rekening van uw zorgverlener.

  3. Vast maandloon

  Heeft u met uw zorgverlener een vast maandloon afgesproken, dan hoeft u niet elke maand een declaratie in te dienen. Maandlonen worden automatisch uitbetaald. De met uw zorgverlener afgesproken maandlonen vindt u bij 'type declaraties' op de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen'.

  Declareren per post

  U kunt nog steeds declaraties per post naar de SVB sturen. Het duurt dan wel langer voordat de declaratie betaald wordt aan uw zorgverlener. De declaratie is ook terug te zien in het PGB Portaal zodra de SVB de declaratie heeft ontvangen en gescand. U ziet de declaratie op de pagina 'Overzicht berichten' als verzonden bericht. De declaratie moet dan nog door een medewerker worden ingevoerd in het PGB Portaal. Wordt de declaratie goedgekeurd, dan ziet u deze op de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen'. Ontbreekt er informatie of wordt de declaratie afgekeurd, dan ontvangt u een brief. 

  Let op: het postadres van de SVB voor de declaraties en urenbriefjes is veranderd naar:

  SVB Dienstverlening PGB
  Postbus 8064
  3503 RB Utrecht

  Vragen

  Bij vragen over facturen of urenbriefjes kunt u contact opnemen met de SVB. Op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 030 - 264 82 00.

  Nog geen toegang tot het PGB Portaal

  Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om uw afspraken en betalingen met zorgverleners te regelen. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U ontvangt dan van ons zorgkantoor een brief. Tot die tijd maakt u afspraken met zorgverleners en regelt u de betalingen zoals u dat nu ook doet. Lees meer

  • Twijfelt u of u al het PGB Portaal kunt gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.

Zaken die u niet regelt in het PGB Portaal

Wilt u andere zaken voor uw pgb regelen? Zoals bijvoorbeeld extra budget aanvragen of het aanvraagformulier of het budgetplan opsturen. Uw pgb of uw gewaarborgde hulp wijzigen of een toestemmingsformulier opsturen? Dan maakt u gebruik van MijnVGZzorgkantoor. Lees meer