Toeslag pgb: Wooninitiatief

De toeslag Wooninitiatief is voor het betalen van kosten voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in een wooninitiatief. Het is niet bestemd voor bijvoorbeeld woonlasten.

Hoogte van toeslag Wooninitiatief

Deze toeslag bedraagt  € 4.724 (2022) en € 5.007 (2023) per kalenderjaar.

Voorwaarden voor toeslag Wooninitiatief

Woont u in een wooninitiatief? Dan heeft u recht op de toeslag als het wooninitiatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget
  • de bewoners wonen op 1 GBA-adres of op meerdere adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben

U kunt dit nalezen in artikel 3.1.4 van het Besluit langdurige zorg. Het is ook belangrijk dat u de kosten die u met de toeslag betaalt, apart indient bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wilt u een wooninitiatief starten?

Bent u van plan een wooninitiatief te starten of zit u al in de opstartfase?  En wilt u meer informatie over de financiering hiervan via het persoonsgebonden budget? Bel dan onze pgb adviseurs op telefoonnummer 040-2975155. U ontvangt dan informatie over:

  • de mogelijkheden van het inkopen van zorg via het persoonsgebonden budget
  • de financiering van een wooninitiatief via zorg in natura  

Zorgovereenkomst wooninitiatief

1: Vast maandloon

Krijgt u zorg of ondersteuning vanuit het wooninitiatief op vaste momenten in de week? Kies dan voor een zorgovereenkomst op basis van een vast maandloon. Vermeld de uren dat u zorg of ondersteuning krijgt. Daarvoor gebruikt u de maandloonspecificatie en het weekschema. Ook als uw bestaande zorgovereenkomst wijzigt stuurt u de maandloonspecificatie en het weekschema mee. Zo heeft u een goed overzicht van de zorg en ondersteuning die is afgesproken met het wooninitiatief. 

2: Achteraf declareren

Krijgt u de zorg of ondersteuning vanuit het wooninitiatief niet op vaste momenten? Kies dan voor een zorgovereenkomst op basis van achteraf declareren. U hoeft geen weekschema en maandloonspecificatie in te vullen.


Toeslag voor kwaliteit Verpleging en Verzorging 

In 2020 werd de toeslag voor kwaliteit voor de sector Verpleging & Verzorging structureel. U heeft hier recht op als u:

  • Woont in een kleinschalig wooninitiatief en
  • Een toeslag ontvangt voor het wooninitiatief en
  • Een indicatie heeft voor zorgprofiel VV4 of hoger

De toeslag is  € 4.295 (2022) en € 4.552 (2023). Het is bedoeld voor zorgverleners. Zij kunnen hiermee meer zorg en betere kwaliteit bieden. 

Aanvragen toeslag kwaliteit niet nodig

U hoeft de toeslag voor kwaliteit niet aan te vragen. Als u er recht op heeft, ontvangt u het automatisch bij uw budget.