Wooninitiatief

Een wooninitiatief is een gezamenlijke woonvorm 
waar minimaal 3 en maximaal 26 bewoners
met een PGB wonen.

In een wooninitiatief wonen meerdere budgethouders met een PGB. Er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten hebben. Soms starten ouders een wooninitiatief op voor hun kinderen. Dat heet een ouderinitiatief. Woont u in een wooninitiatief? Dan komt u in aanmerking voor een toeslag. Met deze toeslag betaalt u de kosten voor het organiseren en leveren van zorg. 

Eigen regie in een wooninitiatief

Een PGB is er voor mensen die daar bewust voor kiezen en in staat zijn om eigen regie te voeren over de inkoop van hun zorg en ondersteuning. Dat is ook zo als u in een wooninitiatief woont. VWS stelt hier ook  aan. Het zorgkantoor zal deze eisen bij u onder de aandacht brengen tijdens een Bewust-keuzegesprek en een huisbezoek. 

Soorten wooninitiatieven

Wooninitiatief zorg

Het wooninitiatief levert de huisvesting en de zorg. Het wooninitiatief koopt alle zorg in voor de bewoners. Ze hebben bijvoorbeeld zelf zorgverleners in dienst of ze kopen zorg in bij externe zorgverleners. U sluit een zorgovereenkomst af met het wooninitiatief. U betaalt het wooninitiatief een vast maandloon voor het regelen van de zorg of u betaalt het wooninitiatief achteraf de kosten voor de zorg. Dat is afhankelijk van of u de zorg op vaste momenten ontvangt. 

Wooninitiatief enkel huis

Het wooninitiatief levert alleen de huisvesting en niet de zorg. Een bewoner koopt zelf de zorg in bij zorgverleners. U sluit zelf met de zorgverleners een zorgovereenkomst af. De betaling van de zorgverleners kan via een vast maandloon, u dient zelf een declaratie in of u vraagt uw zorgverlener een declaratie in te dienen. 

Toeslag wooninitiatief

Woont u in een wooninitiatief? Dan komt u in aanmerking voor een toeslag. Ook sluit u een zorgovereenkomst af met het wooninitiatief en/de zorgverleners en zorgt voor de betaling.