Pgb-beheerder

De pgb-beheerder is degene die het
pgb beheert

De pgb-beheerder kan één van de volgende personen zijn:

  • De budgethouder
  • De curator, bewindvoerder of mentor
  • Een ouder of voogd bij een minderjarige budgethouder
  • Een gevolmachtigde (notarieel aangewezen)
  • Een gevolmachtigde (via Machtingsformulier pgb-beheerder)
Bij een pgb hoort ook het beheer van een pgb. Daar komt best veel bij kijken. Denk aan het inkopen van passende zorg, het maken van zorgovereenkomsten met zorgverleners, het aansturen en evalueren van de zorg en het controleren en indienen van declaraties. De budgethouder kan zelf het pgb beheren of iemand anders kan dit namens de budgethouder doen. Hieronder leest u er meer over.  

 Wat komt er kijken bij het beheren van een pgb?

Degene die het pgb gaat beheren, de pgb-beheerder, gaat over het regelen van de zorg, administratie én financiële afhandeling.

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

Heeft u op dit moment een gewaarborgde hulp? Vanaf 1 juli 2024 verandert de wet- en regelgeving. 

  Direct naar...

Wie wordt pgb-beheerder?

Taken, eisen en verplichtingen

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

 Pgb-beheerder wijzigen

 Vermelding op het pgb-aanvraagformulier 

Op het pgb-aanvraagformulier staat wie het pgb wil gaan beheren. Dat kan de budgethouder zelf zijn, één van de ouders, een wettelijk vertegenwoordiger of iemand die daar speciaal voor gevolmachtigd wordt. Wie de beheerder van het pgb wordt, hangt af van de situatie en van de wens van de budgethouder. Niet iedereen mag het pgb beheren. Iemand die in detentie zit of failliet is verklaard, voldoet bijvoorbeeld niet aan de eisen.

  •  bekijken

icoon gewaarborgde hulp Wie wordt pgb-beheerder? 

  1. De budgethouder mag het pgb zelf beheren als de budgethouder handelingsbevoegd, wilsbekwaam en pgb-vaardig is
  2. Is de budgethouder handelingsonbevoegd? Dan kan een wettelijk vertegenwoordiger het pgb gaan beheren als diegene akkoord gaat met de verplichtingen en pgb-vaardig is. Stuur bij het pgb-aanvraagformulier een bewijs van wettelijk vertegenwoordiging op en het 'Formulier verplichtingen pgb-beheer' 
  3. Wil de budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger het pgb niet beheren? Of is de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger niet pgb-vaardig? Dan kan iemand anders, een gevolmachtigde, het pgb beheren. Diegene moet akkoord gaan met de verplichtingen en pgb-vaardig zijn. Stuur bij het pgb-aanvraagformulier het 'Machtigingsformulier pgb-beheerder' op

Downloaden