Aanspreekpunt bij zorg thuis

U krijgt langdurige zorg in de thuissituatie. Uw aanspreekpunt voor vragen of overleg is de coördinator zorg thuis. Op het moment dat u op een wachtlijst staat voor zorg in een zorginstelling kunt u terecht bij de dossierhouder.

Coördinator zorg thuis 

Heeft u vragen over de zorg thuis of wilt u overleggen? Dan is de ‘coördinator zorg thuis’ uw eerste aanspreekpunt. De coördinator moet u op de hoogte houden, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn. Als u zorg krijgt van meerdere zorgaanbieders, dan wordt in overleg met u afgesproken welke zorgaanbieder de coördinator zorg thuis is. 

Dossierhouder 

Krijgt u zorg thuis en staat u op de wachtlijst voor verhuizing naar een zorginstelling? Dan hebt u gedurende de overgangsperiode te maken met twee verschillende aanspreekpunten; één voor uw zorg thuis (coördinator zorg thuis) en één voor uw verhuizing naar de zorginstelling (dossierhouder). Met de dossierhouder bespreekt u alles wat met uw toekomstige verhuizing naar de zorginstelling te maken heeft. Bijvoorbeeld uw wensen, de urgentie of de locatie die het beste bij u past.