Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Is uw pgb-aanvraag goedgekeurd door ons zorgkantoor? En heeft u een toekenningsbeschikking gehad? Dan weet u de hoogte van uw budget en kunt u gaan beginnen met het afsluiten van contracten met zorgverlener(s). Ook als u al een pgb heeft en zorg wil ontvangen van een andere zorgverlener. Of als de afspraken met een bestaande zorgverlener veranderen, sluit u een nieuw contract met deze zorgverlener. Een contract bestaat per zorgverlener uit een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving. De zorgverlener kan een familielid zijn, maar ook een zorginstelling of zzp’er.

Zo sluit u een contract met uw zorgverlener

 • Woont u in de regio Nijmegen, Noord- en Midden Limburg, Waardenland of Noord-Holland Noord? Afspraken met zorgverleners maakt u in het PGB Portaal. Inloggen PGB Portaal
 • Woont u niet in één van deze regio’s? Dan stuurt u een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons zorgkantoor. Volg dan de 4 stappen hieronder
 • 1. Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving invullen

  Voor elke zorgverlener vult u een aparte zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in.

  Zorgovereenkomst
  In de zorgovereenkomst staan de afspraken die u met de zorgverlener maakt zoals de soort zorg die u krijgt, de werktijden en het loon. Een zorgovereenkomst vindt u op website van de SVB. Er zijn 4 verschillende soorten overeenkomsten (zorginstelling, partner of familielid, opdracht, arbeidsovereenkomst). Door het invullen van de vragen komt u bij de goede overeenkomst terecht

  Zorgbeschrijving
  De zorgbeschrijving is een document waarin de zorg die u nodig heeft staat omschreven en hoe de zorg geleverd wordt. Per zorgverlener vult u een zorgbeschrijving in. U beschrijft in detail wat elke zorgverlener doet. Download de zorgbeschrijving.

  Tip: na het downloaden eerst het document opslaan voordat u begint met invullen

  Bekijk ook
  Aandachtspunten bij het invullen van een zorgovereenkomst / zorgbeschrijving
  Invultips van de SVB voor de zorgovereenkomst

 • 2. Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving ondertekenen

  Check nadat u de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving heeft ingevuld of de handtekening van u (of uw gewaarborgde hulp / wettelijke vertegenwoordiger) EN uw zorgverlener erop staan. Een digitale handtekening is niet toegestaan. Wij kunnen de formulieren alleen in behandeling nemen met de juiste handtekeningen.

  Wie tekent?

  Een veel gemaakte fout is dat niet de juiste handtekening onder het formulier staat. Of dat een handtekening ontbreekt. Dat begrijpen we, het is ook best ingewikkeld. 

  Ik heb: Dan tekent:
   Een wettelijke vertegenwoordiger  Wettelijke vertegenwoordiger EN zorgverlener. De budgethouder mag
  ondertekenen, maar dit is niet verplicht
   Een gewaarborgde hulp  Gewaarborgde hulp EN zorgverlener. De budgethouder mag ondertekenen,
  maar dit is niet verplicht
   Een wettelijke vertegenwoordiger en een gewaarborgde hulp Wettelijke vertegenwoordiger OF gewaarborgde hulp EN zorgverlener.
  De budgethouder mag ondertekenen, maar dit is niet verplicht
   Geen wettelijke vertegenwoordiger en geen gewaarborgde hulp  Budgethouder (uzelf) EN zorgverlener

   

  Wat is een wettelijk vertegenwoordiger?

  Een wettelijke vertegenwoordiger kan een mentor, curator of bewindvoerder zijn. Of wanneer iemand een volmacht heeft vanwege een levenstestament of notariële akte. Een mentor, curator of bewindvoerder heeft hiervoor een beschikking van de rechtbank. Is een ouder uit de ouderlijke macht gezet? Dan is diegene geen wettelijk vertegenwoordiger meer en mag niet het formulier ondertekenen. Als beide ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet mogen ze allebei het formulier niet ondertekenen. Is er sprake van een echtscheiding en hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan ondertekenen beide ouders het formulier. Tenzij een rechter heeft bepaald dat 1 ouder het ouderlijk gezag heeft. Dan ondertekent alleen deze ouder. 

 • 3. Stuur allebei de formulieren naar het VGZ Zorgkantoor

  Wij kunnen de formulieren eerder in behandeling nemen als u het digitaal naar ons stuurt via mijn.vgzzorgkantoor.nl. Maak een goed leesbare kopie/foto en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor 'document uploaden'.

  Wilt u de formulieren liever opsturen? Bekijk hier onze contactgegevens.

 • 4. Ontvang een reactie

  Als wij de formulieren ontvangen hebben, sturen we de formulieren naar de SVB. U hoeft dat niet zelf te doen. De SVB controleert of de formulieren correct en volledig ingevuld zijn en doet ook een arbeidsrechtelijke check. U krijgt een automatische goedkeuring of afkeuring van de SVB. Of de vraag voor aanvullende informatie. Als de SVB de zorgovereenkomst heeft goedgekeurd dan gaat het zorgkantoor de formulieren beoordelen. U ontvangt een schriftelijk reactie van ons. Het kan voorkomen dat de formulieren niet goed of niet volledig zijn ingevuld. Dit leest u dan in onze reactie. Nadat u de formulieren heeft aangepast kunt u ze opnieuw naar ons zorgkantoor sturen. 

  Binnen 8 weken krijgt u een reactie van ons. 

Een wijziging doorgeven

 • Woont u in de regio Nijmegen, Noord- en Midden Limburg, Waardenland of Noord-Holland Noord? Dan geeft u wijzigingen door in het PGB Portaal. Inloggen PGB Portaal
 • Woont u niet in één van deze regio’s? Volg dan de route zoals hieronder omschreven is

Nieuwe zorgovereenkomst / zorgbeschrijving invullen
Krijgt u zorg van een nieuwe zorgverlener of verandert de zorg die u krijgt? Vul dan een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving in. 

Wijzigingsformulier invullen
Veranderen de werktijden, de betalingen (bijvoorbeeld het tarief), de reiskosten of de looptijd van de zorgovereenkomst? Dan hoeft u geen nieuwe zorgovereenkomst in te vullen. U vult het wijzigingsformulier in op de website van de SVB

Gegevens aanpassen in de Mijn-omgeving
Veranderen de persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld het adres of het telefoonnummer) van uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger, gewaarborgde hulp of zorgverlener? Geef dit dan door aan de SVB, via Mijn PGB aanpassen, of aan het VGZ Zorgkantoor via MijnVGZzorgkantoor

Hoger tarief voor uw zorgverlener

Wilt u uw zorgverlener meer betalen dan het maximumtarief? Vraag hiervoor dan toestemming aan het zorgkantoor. Gebruik het formulier zorgbeschrijving hoger tarief.

Meest gestelde vragen 

 • Waar vind ik de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving?

  Zorgovereenkomst

  Een zorgovereenkomst vindt u op website van de SVB. Er zijn 4 verschillende soorten overeenkomsten (zorginstelling, partner of familielid, opdracht, arbeidsovereenkomst). Door het invullen van de vragen komt u bij de goede overeenkomst terecht.

  Zorgbeschrijving

  Het formulier voor de zorgbeschrijving kunt u hier downloaden.

  Tip

  Soms komt het voor dat een formulier wordt aangepast. Gaat u gebruik maken van een nieuwe zorgverlener? Ga dan altijd naar de website om opnieuw het formulier te downloaden. 

  PGB Portaal

  Woont u in de regio Nijmegen, Noord- of Midden-Limburg, Waardenland of Noord-Holland Noord? Dan maakt u van het PGB Portaal. De zorgovereenkomst vindt u in het PGB Portaal. De zorgbeschrijving is in het PGB Portaal geen apart document, maar maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst. Inloggen PGB Portaal

 • Waarom moet ik een zorgovereenkomst of zorgbeschrijving invullen?

  Zodat we kunnen kijken of de zorg die u krijgt, past bij de Wet langdurige zorg, van goede kwaliteit en doelmatig is.
 • Wanneer kan ik een reactie van het zorgkantoor verwachten?

  Nadat wij de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons. Meerdere instanties, de SVB en het zorgkantoor, controleren de zorgovereenkomst, vandaar dat dit soms langer duurt. We doen ons best om u zo snel mogelijk een reactie te geven. Het kan voorkomen dat de formulieren niet goed of niet volledig zijn ingevuld. Dit leest u dan in onze reactie. Nadat u de formulieren heeft aangepast kunt u ze opnieuw naar ons zorgkantoor sturen. 
 • Welke zorg mag ik betalen vanuit een pgb? En welke zorg niet?

  Wel betalen met een pgb  

   
  Zorg die valt onder de Wet langdurige zorg 
  Met uw pgb mag u alleen zorg betalen die valt onder de Wet langdurige zorg. In de vergoedingenlijst staat welke zorg u mag betalen. 

  Boven-gebruikelijke zorg  
  Gebruikelijke zorg is normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Kinderen hebben bijvoorbeeld altijd verzorging en toezicht nodig, ook als zij geen ziekte, aandoening of beperking hebben. Ook schoonmaak van de woning valt hieronder. Dit mag u niet met uw pgb betalen. Is er meer en intensievere zorg nodig dan voor iemand die geen beperking heeft? Dat heet boven-gebruikelijke zorg en mag u wel met uw pgb betalen.

   

  Niet betalen met een pgb  

   
  Zorg die uw gemeente of zorgverzekeraar betaalt 
  Voorbeelden hiervan zijn een maaltijdvoorziening, een klussendienst, inloopactiviteiten voor mensen die zich eenzaam voelen, een glazenwasser, tuinman, accountant, therapie of behandeling. Dit noemen we ‘voorliggende mogelijkheden’ en deze kunt u niet met uw pgb betalen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente of uw zorgverzekeraar en vraagt of de zorg die u krijgt door hen wordt betaald. Als dat niet zo is, kunt u de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen. Wij gaan na of u dit met uw pgb kunt betalen. 

  Extra kosten vanwege een beperking bij laag inkomen 
  Voorbeelden zijn kosten vanwege extra slijtage van kleding of beddengoed of voor speciale dieetvoeding. Worden deze kosten niet vergoed door een andere instantie? Dan kunt u aan de gemeente vragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.  
 • Ik heb een conflict met mijn zorgverlener? Wie kan mij helpen?

  U kunt het beste contact opnemen met de SVB. Zij helpen u verder. 
 • Ik heb een nieuwe zorgverlener, maar ben vergeten een nieuw contract af te sluiten. Wat nu?

  U kunt met terugwerkende kracht een contract afsluiten. U vult dan een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in. Let op, dit kan alleen maar tot 2 maanden terug in de tijd. 
 • Hoe zit het met ziekmelding, werkgeverslasten en vakantiegeld?

  Voor deze vragen en alle anderen vragen die over het werkgeverschap gaan, neemt u contact op met de SVB.
 • Hoe bereken ik het weekloon, maandloon of jaarloon? 

  In de zorgovereenkomst wordt gevraagd naar een maandloon of naar een uurloon. In de maximumtarieven staan uurtarieven en dagdeeltarieven. Maar hoe berekent u het uurloon en hoe berekent u of het tarief van uw zorgverlener past binnen het jaarbudget?

  Van maandloon naar uurloon (gebaseerd op aantal uren per maand)
  Maandloon: uren per maand = uurloon

  Van maandloon naar uurloon (gebaseerd op aantal uren per week)
  Maandloon x 12 = jaarloon 
  Jaarloon: 52 = weekloon
  Weekloon: uren per week = uurloon

  Van uurloon naar maandloon (gebaseerd op aantal uren per maand)
  Uurloon x uren per maand = maandloon

  Van uurloon naar maandloon (gebaseerd op aantal uren per week)
  Uurloon x uren per week = weekloon
  Weekloon x 52 = jaarloon 
  Jaarloon: 12 = maandloon