Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waarom een huisbezoek?

Het doel van de huisbezoeken is om u te informeren en adviseren over het pgb

  • Graag horen we van u persoonlijk of u tevreden bent over de zorg die u via uw pgb krijgt
  • We kijken samen met u welke zorg u inkoopt en of deze bij u past
  • We controleren of u uw pgb gebruikt waarvoor het is bedoeld. Tijdens het huisbezoek bekijken we uw pgb-administratie
  • Heeft u toegang tot het PGB Portaal? In het PGB Portaal staat een actueel overzicht van alle zorgovereenkomsten. Bekijk of de informatie in de zorgovereenkomst nog actueel is. Meer informatie over inloggen in het PGB Portaal
  • We beantwoorden de vragen die u heeft over uw pgb of verwijzen u door naar de juiste instantie

Het is belangrijk dat u meewerkt aan het huisbezoek. Dit is namelijk één van de verplichtingen als u een pgb heeft.

 Personen die aanwezig zijn tijdens het huisbezoek

  • Budgethouder (degene van wie het pgb is). De budgethouder hoeft niet het hele gesprek aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat de budgethouder even te zien is. Voor budgethouders die jonger zijn dan 18 jaar en naar school gaan is het niet verplicht om bij het gesprek aanwezig te zijn
  • Pgb-beheerder. Degene die het pgb beheert, moet altijd aanwezig zijn
  • Wettelijk vertegenwoordiger. Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Iemand anders dan degene die het pgb beheert? Dan mag de wettelijk vertegenwoordiger aanwezig zijn, maar dat hoeft niet

Zijn er nog andere mensen aanwezig bij het huisbezoek naast de budgethouder, pgb-beheerder en eventueel de wettelijk vertegenwoordiger? Dan is het belangrijk dat u daarvoor vooraf toestemming geeft. Vul de toestemmingsverklaring in en stuur deze vooraf op naar het zorgkantoor.

Personen die niet bij het huisbezoek aanwezig mogen zijn

  • Zorgverlener. Behalve als de zorgverlener een 1e graad familielid is van de budgethouder
  • Medewerkers van een bemiddelingsbureau 

Legitimatie

Alle aanwezigen zijn verplicht tijdens het gesprek een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of  rijbewijs) te laten zien.

Na het huisbezoek

We gaan ervan uit dat alles in orde is. In dat geval verandert er niets. U houdt recht op een pgb zoals u gewend bent. Het kan zijn dat uw administratie niet (helemaal) op orde is. Of dat uw zorgverlener geen goede zorg verleent. Misschien besteedt u uw pgb niet aan de zorg waarvoor de Wlz is bedoeld. Dan ontvangt u van ons een brief met de uitkomsten van het gesprek. Daarin leest u ook wat we van u verwachten. Als wij vaststellen dat u uw pgb niet rechtmatig hebt besteed, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw pgb te beëindigen. 

 Verhuizen

Had u eerst een pgb bij een ander zorgkantoor en heeft u sinds kort een pgb bij het VGZ Zorgkantoor? Dan maken we binnenkort een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek maken we kennis met u en bespreken we de zorginzet op uw nieuwe adres.
 

Handige links