X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord

Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waarom komen we op huisbezoek

  • Het doel van de huisbezoeken is om u te informeren en adviseren over het pgb
  • We willen graag van u persoonlijk horen of u tevreden bent over de zorg die u via uw pgb krijgt
  • We kijken samen met u welke zorg u inkoopt en of deze bij u past
  • We controleren wij of u uw pgb besteedt waarvoor het is bedoeld en willen daarom tijdens het huisbezoek uw pgb-administratie inzien
  • We beantwoorden de vragen die u heeft over uw pgb of verwijzen u door naar de juiste instantie

Het is belangrijk dat u meewerkt aan het huisbezoek. Dit is namelijk één van de verplichtingen als u een pgb heeft.

 

Wie mogen er aanwezig zijn?

Tijdens het huisbezoek verwachten wij:

  • de budgethouder (degene met de Wlz-indicatie), voor zover dit mogelijk is. Voor schoolgaande kinderen onder de 18 jaar is aanwezig zijn niet verplicht;
  • de wettelijke vertegenwoordiger en/of gewaarborgde hulp, als hier sprake van is. We willen in dit geval de budgethouder wel graag even zien. De budgethouder hoeft dan niet bij het hele gesprek aanwezig te zijn.

Alle aanwezigen moeten zich kunnen legitimeren. Als de budgethouder niet bij het gesprek kan zijn, zorgt u dan wel voor een (kopie) legitimatiebewijs?

Medewerkers van een bemiddelingsbureau en zorgverleners mogen niet bij het gesprek aanwezig zijn. Zorgverleners die eerstegraads familie zijn van de budgethouder mogen wel aanwezig zijn. 

 

Wat gebeurt er na het huisbezoek

We gaan ervan uit dat alles in orde is. In dat geval verandert er niets. U houdt recht op een pgb zoals u gewend bent. Het kan zijn dat uw administratie niet (helemaal) op orde is. Of dat uw zorgverlener geen goede zorg verleent. Misschien besteedt u uw pgb niet aan de zorg waarvoor de Wlz is bedoeld. Dan ontvangt u van ons een brief met de uitkomsten van het gesprek. Daarin leest u ook wat we van u verwachten. Als wij vaststellen dat u uw pgb niet rechtmatig hebt besteed, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw pgb te beëindigen. 

Geen huisbezoek mogelijk door Corona

Heeft u een pgb of wilt u een pgb aanvragen? Op dit moment kunnen we u niet thuis komen bezoeken door de Coronacrisis. En ook is het niet mogelijk om bezoekers op ons kantoor te ontvangen. De afspraak zal doorgaan door middel van videobellen. Kijk hier voor meer informatie