Extra zorg nodig

Uw Wlz-indicatie geeft aan welke zorg u kunt ontvangen uit de Wet langdurige zorg en om hoeveel zorg het gaat. Heeft u meer zorg nodig dan u op dit moment krijgt? In een aantal gevallen is het mogelijk de zorg uit te breiden. Vindt u het lastig te bepalen of u ervoor in aanmerking kunt komen? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag. 

Heeft u een pgb en heeft u extra zorg nodig? Kijk hier voor meer informatie.

 

Zorg uitbreiden

Misschien is het mogelijk de zorg die u krijgt in overleg met uw zorgverlener uit te breiden. Dan krijgt u meer zorg die nog past binnen uw indicatie. Bespreek dit met uw zorgverlener.

 

Nieuwe indicatie aanvragen

Heeft u nog wel de juiste indicatie voor zorg? Of is uw situatie veranderd en heeft u een zwaardere indicatie nodig om de zorg te kunnen krijgen die u nodig heeft? Bespreek dit met uw zorgverlener. Misschien is het nodig een nieuwe indicatie aan te vragen bij het CIZ.

 

Extra zorg aanvragen

Biedt uw indicatie geen ruimte om de zorg die u krijgt uit te breiden? In verschillende situaties is het mogelijk toch extra zorg te krijgen. Lees verder over:

  • Beademing
  • Meerzorg bij intensieve zorgvraag
  • Extra kosten thuis
  • Extra zorg thuis voor de periode tot opname in een zorginstelling
  • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  • Palliatief terminale zorg (zorg in laatste levensfase)

Wij toetsen of u ervoor in aanmerking komt. Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw persoonlijke situatie. 

 

Andere ondersteuning

Heeft uw gemeente voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Kijk hier waar u nog meer terecht kunt.

Vragen over extra zorg

Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw eigen situatie. 


Heeft u een pgb en heeft u extra zorg nodig? Kijk hier voor meer informatie.