Zorg in de toekomst

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

 • Gratis advies over (toekomstige) ouderenzorg
 • Bel ons op, wij helpen graag
Krijgt u nu (nog) geen zorg uit de Wlz, maar verwacht u dat dit in de toekomst wel nodig is? Of heeft u zorg vanuit de Wlz, maar verandert uw zorgvraag? Vraag ons om advies. Zo bent u goed voorbereid op de toekomst. 

Waar wilt u advies over?

 • Als u 18 jaar wordt, verandert er best veel. Zo bent u niet langer leerplichtig, maar heeft u wellicht in plaats van scholing behoefte aan dagbesteding. Misschien heeft u altijd zorg en ondersteuning gehad vanuit de gemeente (Jeugdwet) en krijgt u vanaf de 18 jaar zorg vanuit de Wlz. Ook als u altijd al zorg vanuit de Wlz heeft gehad, krijgt u als u meerderjarig wordt te maken met andere rechten en plichten. De indicatie voor langdurige zorg blijft gewoon geldig. En als u tevreden bent over uw zorgverlener en deze kan de zorg blijven bieden dan verandert er niets. Wel moet er gekeken worden of mentorschap of bewindvoering nodig is.

  Lees meer over 18 jaar worden

 • U merkt dat uzelf of uw partner steeds meer zorg nodig heeft. Of dat uw vader of moeder hulp kan gebruiken. Welke keuzes, woon- en zorgmogelijkheden zijn er dan? Hoe krijgt u grip op alle regels en formulieren? Onze zorgadviseurs van het Kennisloket zijn helemaal thuis in blijvende ouderenzorg en helpen u graag. Gratis, ook als u niet bij VGZ verzekerd bent. Bel ze gerust op voor een adviesgesprek. Dit kan ook al voordat u een Wlz-indicatie gaat aanvragen. Zo bent u goed op de hoogte van de mogelijkheden nu en in de toekomst. 

  Bel het Kennisloket Thuis in Blijvende zorg

  Telefoonnummer 088-131 16 57
  maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

  Lees meer over het Kennisloket

 • Uw zorgvraag kan veranderen. Bijvoorbeeld als uw aandoening verergert. Denk aan aandoeningen zoals Dementie of de ziekte van Parkinson. Of als u op een bepaald moment in uw leven andere behoeftes krijgt. U heeft bijvoorbeeld altijd bij uw ouders gewoond en wilt nu zelfstandig gaan wonen met zorg of gaan wonen in een zorginstelling. Of u heeft altijd gewoond in een zorginstelling gespecialiseerd in gehandicaptenzorg, maar doordat u ouder wordt is er behoefte aan een zorginstelling gespecialiseerd in ouderenzorg. Op zo’n moment in uw leven is het belangrijk om uitgebreid te kijken naar de mogelijkheden. Als zorgkantoor geven we u graag advies. Maar u kunt ook uw zorgverlener of een cliëntondersteuner om hulp vragen. Begin op tijd met het in kaart brengen van uw wensen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw zorg uitgebreid moet worden, u extra zorg moet aanvragen bij het zorgkantoor of dat u een herindicatie nodig heeft.   

  Uitbreiden zorg

  Samen met uw zorgverlener kunt u kijken of een uitbreiding van zorg of begeleiding nodig is. Uw zorgverlener kan ook met u kijken in hoeverre uw indicatie ruimte biedt voor deze uitbreiding. Soms kan de zorg uitgebreid worden binnen de grenzen van uw indicatie. Bespreek de mogelijkheden met uw zorgverlener. 

  Extra zorg

  Biedt uw indicatie geen ruimte om de zorg die u krijgt uit te breiden? In verschillende situaties is het mogelijk om extra zorg aan te vragen. Denk hierbij aan beademing, palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase), overbrugging tot aan een opname in een zorginstelling of bij een intensieve zorgvraag. Het zorgkantoor beoordeelt of u in aanmerking komt voor extra zorg. Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie het best passend is of neem contact met ons op. 

  Herindicatie

  Het kan voorkomen dat uw situatie is veranderd en u niet meer de juiste Wlz-indicatie heeft om passende zorg te ontvangen. Bespreek dat met uw zorgverlener. Op het moment dat u een andere indicatie nodig heeft, vraagt u die (eventueel met hulp van uw zorgverlener) aan bij het CIZ. 

 • Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) maar kunt u niet direct terecht bij de zorginstelling van uw voorkeur? Dan komt u op een wachtlijst. U krijgt dan een ‘wachtstatus’. 

  Wat is een wachtstatus?

  Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u uit voorzorg wacht op een plekje bij een zorginstelling die uw voorkeur heeft. Of omdat uw situatie kwetsbaar is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe hoger de prioriteit op de wachtlijst. 

  Welke wachtstatussen zijn er?


  1. Urgent plaatsen

  Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat opname in een hospice nodig is. Of omdat u na een ziekenhuisopname echt niet meer terug kunt naar uw eigen huis. Dit betekent meestal dat u eerst, tijdelijk, ergens wordt opgenomen waar op dat moment plek is. Dit kan ook verder weg zijn, als er bij u in de buurt geen plaats is. U kunt daar wachten tot er een plaats vrijkomt die uw voorkeur heeft. Bij tijdelijke opname elders zal uw wachtstatus veranderen.

  2. Actief plaatsen

  Uw situatie is zorgelijk. U kunt nog even wachten omdat u al zorg krijgt. U kunt snel terecht op een plek waar u de juiste behandeling krijgt. Of bij de aanbieder die uw voorkeur heeft. Als u dat wilt kunt u tijdelijk ergens opgenomen worden, tot de juiste plek voor u vrijkomt. Dit gaat altijd in overleg met u en uw naasten. 

  3. Wacht op voorkeur

  U woont thuis en u krijgt de zorg die u nodig heeft. U wilt graag binnen een jaar opgenomen worden op een plaats die uw voorkeur heeft. Bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Of die vanwege uw geloof uw voorkeur heeft. Of u heeft voorkeur voor de zorgaanbieder waar uw partner al is opgenomen.

  De zorgaanbieder van uw voorkeur heeft regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie en wensen nog hetzelfde zijn. Wanneer u volgens de wachtlijst aan de beurt bent zal de zorgaanbieder u benaderen voor een kameraanbod. Is uw situatie veranderd en kunt u niet langer wachten tot u benaderd wordt voor een opname? Neem dan contact op met de zorgaanbieder van voorkeur om uw wachtstatus te bespreken.

  4. Wacht uit voorzorg

  U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U heeft al wel een indicatie voor de Wlz. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft. U wilt graag uit voorzorg op een wachtlijst staan, bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Bij de status ‘wacht uit voorzorg’ bouwt u geen wachttijd op en wordt u niet benaderd voor een kameraanbod. Wel heeft de zorgaanbieder regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie nog hetzelfde is. En of de wensen rondom opname in de toekomst nog hetzelfde zijn. 

  Verandert uw situatie? En wilt u toch opgenomen worden? Dan kunt u zelf contact opnemen met de zorgaanbieder om uw wachtstatus te veranderen.