Op vakantie met een pgb

Afbeelding van een gezin dat aan het bellenblazen is

Op vakantie met een pgb? 

Zorg voor een goede voorbereiding

Heeft u plannen voor een vakantie in Nederland of in het buitenland? Dan wilt u natuurlijk onbezorgd genieten. Op deze pagina leest u meer over uw pgb op vakantie. Zodat u goed voorbereid op vakantie gaat. Zo kunt u uw zorgverlener meenemen op vakantie of een andere zorgverlener in de buurt van uw vakantieadres regelen.

Op deze pagina staat informatie voor als u pgb heeft en op vakantie gaat. Heeft u de zorg geregeld via zorg in natura (ZIN)? Ook dan zijn er mogelijkheden voor vakantie.

 Nederland

Gaat u op vakantie in Nederland en neemt u uw zorgverlener mee? Dan hoeft u verder niets te doen.

Wilt u tijdens uw vakantie een andere zorgverlener? Dan maakt u vooraf afspraken met de zorgverlener door een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving in te vullen en naar het zorgkantoor te sturen.

 EU, EER-land en Zwitserland

Gaat u korter dan 6 weken naar het buitenland en neemt u uw zorgverlener mee of ontvangt u de zorg tijdelijk niet? Dan hoeft u niks door te geven aan ons zorgkantoor. De facturen dient u in bij de SVB. 

Gaat u langer dan 6 weken op vakantie of heeft u een andere zorgverlener nodig? Hieronder leest u er meer over.

 Buiten de EU

Uw pgb is maximaal 13 weken per kalenderjaar geldig in een land buiten de EU, EER-land of Zwitserland. Het gaat dan om meerdere vakanties in het buitenland die bij elkaar opgeteld niet langer dan 13 weken zijn. 

Gaat u langer dan 6 weken op vakantie of wilt u een zorgverlener in het buitenland regelen? Hieronder leest u er meer over.

 

 Een zorgverlener in het buitenland regelen

Wilt u een zorgverlener in het buitenland regelen? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van het zorgkantoor. Het gaat dan om dezelfde zorg die u nu al in Nederland krijgt en waarvoor u een vervangende zorgverlener in het buitenland nodig heeft. Zo regelt u een zorgverlener in het buitenland:
 • Vul een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving in waarop u de begindatum en de einddatum vermeldt. Meer informatie zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 • Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de zorgverlener
 • Maak een kopie van de facturen en dien die in bij de SVB

 Tarieven zorgverlener in het buitenland

Ik neem mijn zorgverlener mee die ik ook in Nederland heb
 • De zorgverlener krijgt hetzelfde tarief als in Nederland
Ik huur in het buitenland een lokale zorgverlener in
 • Uw budget wordt aangepast na 6 weken, afhankelijk van het aanvaardbaarheidspercentage dat geldt in het land waar u naartoe gaat. Als er gebruik wordt gemaakt van een buitenlandse (lokale) professionele zorgverlener dan is het nodig dat het tarief vooraf voorgelegd wordt aan het zorgkantoor
 • Bijlage D bij artikel 5.24 van de Regeling langdurige zorg. Aanvaardbaarheidspercentages, bedoeld in artikel 3.7.2, derde lid, van het Besluit langdurige zorg. 

  Het aanvaardbaarheidspercentage voor een land dat in de lijst ontbreekt is 30%.

   

  Andorra 100%

  Aruba 60%

  Australië 100%

  Bosnië 43%

  België 100%

  Bonaire 60%

  Canada 100%

  Curaçao 60%

  Denemarken 100%

  Duitsland 100%

  Finland 100%

  Frankrijk 100%

  Griekenland 78%

   

  Hongarije 57%

  Hong Kong 100%

  Ierland 100%

  IJsland 100%

  Israël 83%

  Italië 92%

  Japan 89%

  Kroatië 44%

  Liechtenstein 100%

  Luxemburg 100%

  Maleisië 37%

  Malta 63%

  Mexico 43%

   

  Monaco 100%

  Nieuw-Zeeland 72%

  Noorwegen 100%

  Oostenrijk 100%

  Polen 48%

  Portugal 69%

  Roemenië 33%

  Rusland 38%

  Saba 60%

  Servië 43%

  Singapore 100%

  Sint Eustatius 60%

  Sint Maarten 60%

   

  Slowakije 50%

  Spanje 85%

  Suriname 48%

  Thailand 31%

  Tsjechië 59%

  Turkije 41%

  Verenigd Koninkrijk 100%

  Verenigde Staten 100%

  Zuid-Afrika 42%

  Zuid-Korea 72%

  Zweden 100%

  Zwitserland 100%

   

 Hoelang is een pgb geldig in het buitenland?

Als u niet in Nederland woont, kunt u geen pgb ontvangen. Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld een vakantie, mag u het pgb wel gebruiken. 

 • Voor landen buiten de EU, de EER-landen en Zwitserland geldt dat u maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg kan inkopen met het pgb. Als u langer dan 6 aaneengesloten weken naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan het zorgkantoor. Het pgb kan dan verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland
 • Voor landen binnen de EU, de EER-landen en Zwitserland is er geen maximale termijn voor verblijf in het buitenland. Als u langer dan 6 aaneengesloten weken naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan het zorgkantoor. Het pgb kan dan verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland
 

Meest gestelde vragen

 • Dat hangt ervan af welke zorgovereenkomst u heeft afgesloten met uw zorgverlener. Als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten dan betaalt u uw zorgverlener ook als u op vakantie bent. Bij een andere zorgovereenkomst hoeft u uw zorgverlener niet door te betalen. Vraag op tijd, minimaal 4 weken voordat u op vakantie gaat, een stopzetting aan bij de SVB. 

  Meer hierover leest u op de website van de SVB

 • Het vakantiegeld wordt direct met het uur- of maandloon uitbetaald. Het wordt dus bij iedere betaling uitgekeerd en niet apart gezet om later uit te betalen.
  • Als u langer dan 6 weken aaneengesloten weken per jaar op vakantie gaat naar het buitenland
  • Als u gebruik gaat maken van een andere zorgverlener op vakantie. U vult hiervoor per zorgverlener een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in. Hierop staan een begin- en einddatum zodat duidelijk is wanneer u de zorg in het buitenland inzet
 • Bijbehorende kosten zoals reis- en verblijfkosten voor een formele zorgverlener, zoals een verpleegkundige,  kunt u declareren. Hiervoor gebruikt u het declaratieformulier bijkomende zorgkosten op de website van de SVB. Kies op het formulier bij punt 3 voor ‘entreegeld’ en geef aan dat het om reis- en verblijfkosten gaat. Stuur de factuur van de zorgverlener mee met het formulier. De reis- en verblijfkosten moeten op naam van de zorgverlener staan. U kunt dus niet als budgethouder het bedrag voorschieten voor de zorgverlener.

  Voor een informele zorgverlener zoals een familielid, buur of vriend is het niet mogelijk om reis- en verblijfkosten te declareren. 
  Controleer vooraf welke kosten van de zorgverlener u mag betalen vanuit uw pgb.

  De reis- en annuleringsverzekering en kosten van activiteiten op vakantie (bijvoorbeeld een excursie of toegang van een pretpark) worden niet vergoed vanuit een pgb. Er zijn enkele uitzonderingen. Bekijk daarvoor de vergoedingenlijst.

  • Heeft uw zorgverlener een vast maandloon? Dan stopt u tijdelijk de betaling van het vaste maandloon bij de SVB met een wijzigingsformulier. Is de zorgverlener terug van vakantie? Geef dan bij de SVB aan dat de betaling weer start
  • De betaling van de zorg in de instelling wordt via zorg in natura (zin) geregeld door de zorgaanbieder en het zorgkantoor. Laat het zorgkantoor weten dat u tijdelijk in een instelling verblijft. Geef dit schriftelijk aan ons door via mijnVGZzorgkantoor of via de post. Vermeld de datum waarop de zorg in de instelling begint, de einddatum en de naam van de zorgaanbieder
  • Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling pgb

Logeren

Met uw pgb kunt u gebruik maken van logeeropvang. Logeeropvang is alleen in Nederland of in de Europese Unie mogelijk.