Cliëntondersteuning en advies

U kunt bij ons terecht voor advies of hulp om de zorg te krijgen die bij u past. We helpen u bij het vinden van de juiste zorg. Er zijn ook andere organisaties waar u terecht kunt voor advies. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen en vragen over de keuze voor een zorgverlener of zorgvorm? Of ontvangt u al zorg en heeft u vragen over de afspraken met uw zorgverlener? Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner. Hij of zij helpt u of uw naaste met al uw vragen over langdurige zorg. 

 

Welke hulp kunt u verwachten?

Een cliëntondersteuner helpt u en uw naasten bij het maken van keuzes zoals:

 • Welke zorg is mogelijk? Wat past het beste bij u?
 • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
 • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning? Kan dat?
 • Lukt het niet om thuis te blijven wonen en is het nodig om in een instelling te (gaan) wonen?
 • Hoe regelt u deze zorg? Welke formulieren en documenten vult u in?

De hulp van een cliënt­ondersteuner kost u niets.

Waar vindt u cliëntondersteuners?

Voor ondersteuning kunt u bij ons terecht of bij onafhankelijke cliëntondersteuners. U kunt zelf kiezen van wie u ondersteuning wilt ontvangen en direct contact opnemen met de organisatie.

MEE

Ondersteuning in alle regio’s
Bezoek de website www.mee.nl
Bel 0900 - 999 88 88 (alleen gebruikelijke belkosten)

 

Adviespunt Zorgbelang

Ondersteuning in alle regio’s
Bezoek de website www.adviespuntzorgbelang.nl
Bel 0900 - 243 81 81 (alleen gebruikelijke belkosten)

 

TOP Cliëntondersteuning

Ondersteuning in Noord- en Midden Limburg
Bezoek de website www.topclientondersteuning.nl
Bel  06- 21813259
E-mail naar contact@topclientondersteuning.nl

 

Stichting Kernkracht

Ondersteuning in de regio Midden-Holland voor GGZ-indicaties 
Bezoek de website www.kernkracht.nl
Bel 0182-549813
E-mail naar stipgouda@kernkracht.nl.

 

Aangenaam Onafhankelijke Co

Ondersteuning in de regio’s Nijmegen en Noordoost-Brabant
Bezoek de website www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl 
Bel 06-51079985 
E-mail naar info@onafhankelijkeclientondersteuner.nl

 

Centrum Onafhankelijke CliëntOndersteuning

Ondersteuning in de regio Noord-Holland Noord
Bezoek de website www.centrumoco.nl
Bel 085-0162420
E-mail naar info@centrumoco.nl

 

Cliëntondersteuning SECURA

Ondersteuning in de regio Midden-Brabant
Bezoek de website www.clientondersteuningsecura.nl 
Bel 085-1305420 
E-mail naar info@clientondersteuningsecura.nl

 

CliëntondersteuningPlus

Ondersteuning in regio's Nijmegen, Waardenland, Midden-Holland, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en Noord- en Midden Limburg  
Bezoek de website www.clientondersteuningplus.nl  
Bel 085-486 6700
E-mail naar vraag@clientondersteuningplus.nl

 

Mantelzorgcentrum

Ondersteuning in de regio Noord-Holland Noord
Bezoek de website www.mantelzorgcentrum.nl
Bel 0224 - 745059 
E-mail naar info@mantelzorgcentrum.nl

 

Thuis in Cliëntondersteuning

Ondersteuning in de regio Waardenland
Bezoek de website www.thuisinclientondersteuning.nl
Bel 085-3032985
E-mail naar info@thuisincliëntondersteuning.nl

Cliëntondersteuning  VGZ Zorgkantoor

Ondersteuning in alle regio’s
Bel: 088 -13 11 660
E-mail naar: klantadvieslz@vgz.nl 

 

Handige links

Andere websites met nuttige informatie.

  • MEE, biedt ondersteuning bij een beperking of handicap
  • CCE, biedt ondersteuning bij complexe zorgvragen
  • CG-raad, voor mensen met een chronische ziekte of handicap
  • Vereniging LFB, behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie
  • Zorgbelang Nederland, behartigt de belangen van zorgvragers, kan ondersteunen bij het indienen van klachten 
  • Autisme, website van de Nederlandse vereniging voor autisme
  • Balans Digitaal, website van Balans, oudervereniging voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, zoals ADHD
  • NPCF, voor alle zorgconsumenten
  • LOC, LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt  2.200 medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten  in verschillende sectoren.
  • Per Saldo, landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
  • Per Saldo Hulpgids, zorgverleners die werken via het pgb
  • CAK, informatie over uw eigen bijdrage
  • Sociale Verzekeringsbank, informatie over het pgb, arbeidsrecht en belastingrecht van de Sociale Verzekeringsbank
  • Regelhulp, informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
  • CIZ, stelt de indicatie voor Wlz-zorg vast
  • CAK, informatie over uw eigen bijdrage
  • Regelhulp, informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
  • LOC, LOC zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200  medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in verschillende sectoren
  • Zorginstituut Nederland, draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg