Cliëntondersteuning en advies

U kunt bij ons terecht voor advies of hulp om de zorg te krijgen die bij u past. We helpen u bij het vinden van de juiste zorg. Er zijn ook andere organisaties waar u terecht kunt voor advies. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen en vragen over de keuze voor een zorgverlener of zorgvorm? Of ontvangt u al zorg en heeft u vragen over de afspraken met uw zorgverlener? Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner. Hij of zij helpt u of uw naaste met al uw vragen over langdurige zorg. De hulp van een cliëntondersteuner kost u niets.

Een cliëntondersteuner helpt u en uw naasten bij het maken van keuzes zoals:

 • Welke zorg is mogelijk? Wat past het beste bij u?
 • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?
 • Wilt u thuis blijven wonen met ondersteuning? Kan dat?
 • Lukt het niet om thuis te blijven wonen en is het nodig om in een instelling te (gaan) wonen?
 • Hoe regelt u deze zorg? Welke formulieren en documenten vult u in?

 Waar vindt u cliëntondersteuners?

Voor ondersteuning kunt u bij ons terecht of bij onafhankelijke cliëntondersteuners. U kunt zelf kiezen van wie u ondersteuning wilt ontvangen en direct contact opnemen met de organisatie. Kijk in het overzicht hieronder of ga naar de website van BCMB.

 Zoek digitaal een cliëntondersteuner

Zoek digitaal naar cliëntondersteuners en organisaties die cliëntondersteuning bieden via de website van BCMB. Er kan gezocht worden op gemeente, zorgkantoorregio, Wmo of Wlz en op naam van de cliëntondersteuner of van de organisatie.

 Overzicht cliëntondersteuners

MEE

Ondersteuning in alle regio’s
Bezoek de website www.mee.nl
Bel 0900 - 999 88 88 (alleen gebruikelijke belkosten)

Adviespunt Zorgbelang

Ondersteuning in alle regio’s
Bezoek de website www.adviespuntzorgbelang.nl
Bel 0900 - 243 81 81 (alleen gebruikelijke belkosten)

TOP Cliëntondersteuning

Ondersteuning in Noord- en Midden Limburg
Bezoek de website www.topclientondersteuning.nl
Bel  06- 21813259
E-mail naar contact@topclientondersteuning.nl 

Aangenaam Onafhankelijke Co

Ondersteuning in de regio’s Nijmegen en Noordoost-Brabant
Bezoek de website www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl 
Bel 06-51079985 
E-mail naar info@onafhankelijkeclientondersteuner.nl

Centrum Onafhankelijke CliëntOndersteuning

Ondersteuning in de regio Noord-Holland Noord
Bezoek de website www.centrumoco.nl
Bel 085-0162420
E-mail naar info@centrumoco.nl

Cliëntondersteuning SECURA

Ondersteuning in de regio Midden-Brabant
Bezoek de website www.clientondersteuningsecura.nl 
Bel 085-1305420 
E-mail naar info@clientondersteuningsecura.nl

CliëntondersteuningPlus

Ondersteuning in regio's Nijmegen, Waardenland, Midden-Holland, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en Noord- en Midden Limburg  
Bezoek de website www.clientondersteuningplus.nl  
Bel 085-486 6700
E-mail naar vraag@clientondersteuningplus.nl

Mantelzorgcentrum

Ondersteuning in de regio Noord-Holland Noord
Bezoek de website www.mantelzorgcentrum.nl
Bel 0224 - 745059 
E-mail naar info@mantelzorgcentrum.nl

Thuis in Cliëntondersteuning

Ondersteuning in de regio Waardenland
Bezoek de website www.thuisinclientondersteuning.nl
Bel 085-3032985
E-mail naar info@thuisincliëntondersteuning.nl

 Ondersteuning zorgkantoor

Vanuit het VGZ Zorgkantoor ondersteunen we u telefonisch in al onze regio's
Bel: 088 -13 11 660
E-mail naar: klantadvieslz@vgz.nl 

Mogelijk interessant voor u

Andere websites met handige informatie.

  • MEE, biedt ondersteuning bij een beperking of handicap
  • CCE, biedt ondersteuning bij complexe zorgvragen
  • CG-raad, voor mensen met een chronische ziekte of handicap
  • Vereniging LFB, behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie
  • Zorgbelang Nederland, behartigt de belangen van zorgvragers, kan ondersteunen bij het indienen van klachten 
  • Autisme, website van de Nederlandse vereniging voor autisme
  • Balans Digitaal, website van Balans, oudervereniging voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, zoals ADHD
  • NPCF, voor alle zorgconsumenten
  • LOC, LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt  2.200 medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten  in verschillende sectoren.
  • Per Saldo, landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
  • Per Saldo Hulpgids, zorgverleners die werken via het pgb
  • CAK, informatie over uw eigen bijdrage
  • Sociale Verzekeringsbank, informatie over het pgb, arbeidsrecht en belastingrecht van de Sociale Verzekeringsbank
  • Regelhulp, informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
  • CIZ, stelt de indicatie voor Wlz-zorg vast
  • CAK, informatie over uw eigen bijdrage
  • Regelhulp, informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
  • LOC, LOC zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200  medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in verschillende sectoren
  • Zorginstituut Nederland, draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg