Cliëntondersteuning en advies

Heeft u advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij u past? Heeft u een andere vraag over zorg? Weet u niet waar u terecht kunt? Of wilt u graag bespreken wat er mogelijk is? We helpen u bij het vinden van de juiste zorg. Er zijn ook andere organisaties waar u terecht kunt voor advies. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen en vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of ontvangt u al zorg en heeft u vragen over de afspraken met uw zorgverlener? Laat u dan ondersteunen door een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom langdurige zorg. 

 • Waarom is er cliëntondersteuning?

  Bij vragen over uw langdurige zorg heeft u recht op ondersteuning. Dit is geregeld binnen de Wet langdurige zorg. Deze wet noemt dit cliëntondersteuning. Iedere cliënt met een Wlz-indicatie heeft recht op de hulp van een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners denken met u mee over het goed organiseren van zorg die het beste bij uw situatie past . De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen. Uw sociale netwerk kan bijvoorbeeld bestaan ui familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. 

 • Waarom is er cliëntondersteuning?

  U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen: 

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
  • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie 
  • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten. Ook beschrijft u wat daarbij voor u de beste zorg is. Bijvoorbeeld verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget
  • het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat
  • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen
   
 • Gratis, onafhankelijke en in uw belang

  Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgverleners. De cliëntondersteuner werkt altijd in het belang van de cliënt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar vindt u cliëntondersteuners?

Voor cliëntondersteuning kunt u bij ons terecht of bij onafhankelijke cliëntondersteuners. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Ondersteuning in alle regio’s
Informatie vindt u op de website die u nu bezoekt 
Bel ons op 088 -13 11 660
E-mail naar klantadvieslz@vgz.nl 
Bekijk meer contactmogelijkheden

 

MEE

Ondersteuning in alle regio’s
Bezoek de website www.mee.nl
Bel 0900 - 999 88 88 (alleen gebruikelijke belkosten)

 

Adviespunt Zorgbelang

Ondersteuning in alle regio’s
Bezoek de website www.adviespuntzorgbelang.nl
Bel 0900 - 243 81 81 (alleen gebruikelijke belkosten)

 

Stichting Kernkracht

Ondersteuning in de regio’s Midden-Holland en Waardenland
Bezoek de website www.kernkracht.nl
Bel 0182-549813
E-mail naar stipgouda@kernkracht.nl

 

Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuning Brabant

Ondersteuning in de regio’s Nijmegen en Noordoost-Brabant
Bezoek de website www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl 
Bel 06-51079985 
E-mail naar info@onafhankelijkeclientondersteuner.nl

 

De Wlz Cliëntondersteuner

Ondersteuning in de regio’s Noord-Holland Noord
Bezoek de website www.coweetraad.nl 
Bel 085-2737151 
E-mail naar info@coweetraad.nl

 

Cliëntondersteuning SECURA

Ondersteuning in de regio Midden-Brabant
Bezoek de website www.clientondersteuningsecura.nl 
Bel 085-1305420 
E-mail naar info@clientondersteuningsecura.nl

 

CliëntondersteuningPlus

Ondersteuning in regio’s Nijmegen en Waardenland
Bezoek de website www.clientondersteuningplus.nl  
Bel 085 - 071 28 63 
E-mail naar vraag@clientondersteuningplus.nl

 

Handige links

Vindt uw weg naar andere websites met nuttige informatie. Bijvoorbeeld over cliëntenorganisaties en belangenbehartiging, pgb, mantelzorg, wet- en regelgeving en van andere instanties die u verder kunnen helpen. 

 • Cliëntenorganisatie en belangenbehartiging
  MEE  Biedt ondersteuning bij een beperking of handicap
  CCE  Biedt ondersteuning bij complexe zorgvragen
  CG-raad  Voor mensen met een chronische ziekte of handicap
  Vereniging LFB  Behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie
  Zorgbelang Nederland  Behartigt de belangen van zorgvragers, kan ondersteunen bij het indienen van klachten
  Autisme  Website van de Nederlandse vereniging voor autisme
  Balans Digitaal

   Website van Balans, oudervereniging voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand,  zoals ADHD

  NPCF  Voor alle zorgconsumenten
  LOC     LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt  2.200 medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten  in verschillende sectoren.

   

   

 • Pgb
  Per Saldo  Landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
  Per Saldo Hulpgids  Zorgverleners die werken via het pgb
  CAK  Informatie over uw eigen bijdrage
  Sociale Verzekeringsbank  Informatie over het pgb, arbeidsrecht en belastingrecht van de Sociale Verzekeringsbank
  Regelhulp  Informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
 • Mantelzorg
 • Wet- en regelgeving
  Awb  Informatie over de Algemene wet bestuursrecht
  Besluit langdurige zorg  Informatie over het Besluit langdurige zorg
  Regeling Langdurige zorg  Informatie over de Regeling langdurige zorg
  Wet langdurige zorg  Informatie over de Wet langdurige zorg
  Bekijk het Protocol Meerzorg  Informatie over de Wet langdurige zorg
  Informatie Langdurige zorg  Informatie van de overheid over langdurige zorg en ondersteuning
  UWV  Informatie over sociale zekerheid

   

 • Overige instanties
  CIZ  Stelt de indicatie voor Wlz-zorg vast.
  CAK  Informatie over uw eigen bijdrage.
  Zorginstituut Nederland  Draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.
  Regelhulp  Informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia.
  LOC  LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200  medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in verschillende sectoren.
'Dit moeten we toch zelf kunnen regelen'

MartijnDe moeder van Martijn Vos kon vanwege Alzheimer niet meer zelfstandig blijven wonen. Ze kreeg een indicatie voor langdurige zorg en kwam op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Er was meer nodig dan hij verwachtte om de juiste zorg te blijven krijgen en op de goede wachtlijst te komen. Het zorgkantoor van VGZ kon hem goed informeren over de mogelijkheden.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord