Verantwoordingsvrij bedrag

Verantwoordingsvrij bedrag 

  • Een deel van het totale budget
  • Voor kleine uitgave
  • Als er aan het eind van het jaar budget over is

Het verantwoordingsvrij bedrag is een gedeelte van het totale pgb dat gebruikt kan worden voor kleine uitgaven als er aan het eind van het jaar nog geld over is. Het bedrag mag gebruikt worden voor uitgaven die niet vanuit het pgb betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan telefoonkosten, postzegels, presentje voor een zorgverlener, hulphond, hulpmiddel of therapie. Of als er een budgettekort ontstaat, voor het betalen van de zorgverlener. U hoeft niet aan ons zorgkantoor of aan de SVB door te geven waarvoor u het bedrag gebruikt. 

Hoogte

Het verantwoordingsvrije bedrag is 1,5% van het totale pgb. De hoogte is minimaal € 250 en maximaal € 1250 per jaar. Heeft u een gedeelte van het jaar een pgb? Bijvoorbeeld een half jaar? Dan wordt het verantwoordingsvrije bedrag ook gehalveerd. 

Eind van het jaar

Neem het verantwoordingsvrije bedrag niet direct aan het begin van een nieuw jaar volledig op. Maar liever in delen of pas aan het einde van het jaar. Het verantwoordingsvrije bedrag is een onderdeel van het totale budget. Allereerst worden vanuit het budget de zorgverleners betaald. Als er nog budget over is, kan het verantwoordingsvrije bedrag worden opgenomen. Heeft u aan het einde van een jaar een budgettekort? Dan kunt u het verantwoordingsvrije bedrag niet opnemen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een vrijwillige storting te doen.  

Uitbetalen

De SVB maakt het verantwoordingsvrije bedrag over op de rekening van de budgethouder of op de rekening van de vertegenwoordiger van de budgethouder. 
  • Uitbetalen gaat via het PGB Portaal. Ga naar de tegel ‘Indienen declaratie’ en kies bij ‘soort declaratie’ voor ‘verantwoordingsvrij bedrag’. Inloggen PGB Portaal
  • Nog geen toegang tot het PGB Portaal? Vul dan het formulier in op de website van de SVB

Voorwaarden uitbetaling

Het verantwoordingsvrije bedrag kan alleen uitbetaald worden als er daadwerkelijk een zorgverlener vanuit het pgb is betaald. Alleen een feestdagenuitkering valt hier niet onder. En er moet nog voldoende budget over zijn om het verantwoordingsvrije bedrag uit te laten betalen. Het verantwoordingsvrije bedrag is een deel van het totale budget. Het verantwoordingsvrije bedrag is niet bedoeld om een pgb-beheerder te betalen voor het beheren van een pgb. 

Verandering of beëindiging 

Het kan voorkomen dat het totale pgb budget lager wordt. Bijvoorbeeld als de budgethouder tijdelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis of er is meer zorg in natura (zin) nodig. Ook kan het voorkomen dat het pgb wordt beëindigd. Bijvoorbeeld doordat de budgethouder in een zorginstelling gaat wonen. Op dat moment wordt het totale jaarbedrag lager en wordt automatisch ook het verantwoordingsvrije bedrag lager. Dit wordt Een naar rato berekening is een berekening die kijkt naar een periode. Is het pgb per 1 maart beĆ«indigd? Dan ontvangt de budgethouder 1/6 deel van het totale jaarbudget, inclusief verantwoordingsvrije bedrag. Het verantwoordingsvrije bedrag is dan ook 1/6 deel van het oorspronkelijke bedrag.  berekend. Is er al teveel uitgegeven? Via een budgetafrekening vordert het zorgkantoor dan budget (inclusief verantwoordingsvrije bedrag) terug met een budgetafrekening. 
 

Mogelijk interessant voor u