Langdurige zorg aanvragen

Heeft u voor uzelf of uw naaste 24 uur per dag toegang tot intensieve zorg en ondersteuning nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor langdurige zorg. Langdurige zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om langdurig zorg te ontvangen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. 

Indicatieaanvraag bij het CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijke instelling en beoordeelt of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Als dat zo is, ontvangt u een Wlz-indicatie. Het VGZ Zorgkantoor kan samen met u kijken naar uw wensen om de zorg te regelen die bij u past. Ook kan het zijn dat u al een voorkeur voor een zorgaanbieder heeft, dan neemt de zorgaanbieder contact met u op om uw wensen te bespreken. 

De 5 stappen naar langdurige zorg

 1. Bekijk of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hanteert verschillende criteria om te kijken of iemand een Wlz-indicatie krijgt. Voldoet u aan de CIZ-criteria? Doe de Wlz-check

 2. Bepaal uw zorgwensen en keuzes

  Waar wilt u zorg krijgen. En hoe wilt u het regelen? Kiest u voor zorg thuis of in een zorginstelling? Bepaal uw zorgwensen
 3. Contact met het zorgkantoor

  Bespreek met het zorgkantoor in uw regio of met een cliëntondersteuner of uw zorgwensen mogelijk zijn en waar. Wat wil het zorgkantoor van u weten? 
 4. Bereid uw aanvraag voor

  Zorg ervoor dat u alle nodige documenten voor de aanvraag klaar heeft liggen. Heeft u alle documenten op deze checklist? 
 5. Verstuur uw aanvraag

  Dien uw Wlz-aanvraag in bij het CIZ. Hoe werkt het aanvragen en wat kunt u verwachten? 

Een Wlz-indicatie, en dan?

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg ontvangen van het CIZ? Dan krijgt u bericht vanuit het zorgkantoor over hoe de zorg geregeld is. Of we maken met u een afspraak om uit te leggen hoe het aanvragen van een pgb gaat. 

Geen zorg vanuit de Wlz

Komt u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz? Bekijk dan de volgende opties:

 • Dagbesteding en huishoudelijke hulp vanuit de gemeente via de Wmo. Vraag ernaar bij uw gemeente
 • Verpleging en verzorging via uw zorgverzekering