Wachtlijst en status zorgvraag

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) maar kunt u niet direct terecht bij de zorginstelling van uw voorkeur? Dan komt u op een wachtlijst. U krijgt dan een ‘wachtstatus’. 

Wat is een wachtstatus?

Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u uit voorzorg wacht op een plekje bij een zorginstelling die uw voorkeur heeft. Of omdat uw situatie kwetsbaar is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe hoger de prioriteit op de wachtlijst. 

Welke wachtstatussen zijn er?

1. Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat opname in een hospice nodig is. Of omdat u na een ziekenhuisopname echt niet meer terug kunt naar uw eigen huis. Dit betekent meestal dat u eerst, tijdelijk, ergens wordt opgenomen waar op dat moment plek is. Dit kan ook verder weg zijn, als er bij u in de buurt geen plaats is. U kunt daar wachten tot er een plaats vrijkomt die uw voorkeur heeft. Bij tijdelijke opname elders zal uw wachtstatus veranderen.
2. Uw situatie is zorgelijk. U kunt nog even wachten omdat u al zorg krijgt. U kunt snel terecht op een plek waar u de juiste behandeling krijgt. Of bij de aanbieder die uw voorkeur heeft. Als u dat wilt kunt u tijdelijk ergens opgenomen worden, tot de juiste plek voor u vrijkomt. Dit gaat altijd in overleg met u en uw naasten.
3. U woont thuis en u krijgt de zorg die u nodig heeft. U wilt graag binnen een jaar opgenomen worden op een plaats die uw voorkeur heeft. Bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Of die vanwege uw geloof uw voorkeur heeft. Of u heeft voorkeur voor de zorgaanbieder waar uw partner al is opgenomen. De zorgaanbieder van uw voorkeur heeft regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie en wensen nog hetzelfde zijn. Wanneer u volgens de wachtlijst aan de beurt bent zal de zorgaanbieder u benaderen voor een kameraanbod. Is uw situatie veranderd en kunt u niet langer wachten tot u benaderd wordt voor een opname? Neem dan contact op met de zorgaanbieder van voorkeur om uw wachtstatus te bespreken.
4. U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U heeft al wel een indicatie voor de Wlz. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft. U wilt graag uit voorzorg op een wachtlijst staan, bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Bij de status ‘wacht uit voorzorg’ bouwt u geen wachttijd op en wordt u niet benaderd voor een kameraanbod. Wel heeft de zorgaanbieder regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie nog hetzelfde is. En of de wensen rondom opname in de toekomst nog hetzelfde zijn. Verandert uw situatie? En wilt u toch opgenomen worden? Dan kunt u zelf contact opnemen met de zorgaanbieder om uw wachtstatus te veranderen.