Wachtlijst en status zorgvraag

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) maar kunt u niet direct terecht bij de zorginstelling van uw voorkeur? Dan komt u op een wachtlijst. U krijgt dan een ‘wachtstatus’. 

Wat is een wachtstatus?

Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u uit voorzorg wacht op een plekje bij een zorginstelling die uw voorkeur heeft. Of omdat uw situatie kwetsbaar is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe hoger de prioriteit op de wachtlijst. 

Welke wachtstatussen zijn er?

1. Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat opname in een hospice nodig is. Of omdat u na een ziekenhuisopname echt niet meer terug kunt naar uw eigen huis. Dit betekent meestal dat u eerst, tijdelijk, ergens wordt opgenomen waar op dat moment plek is. Dit kan ook verder weg zijn, als er bij u in de buurt geen plaats is. U kunt daar wachten tot er een plaats vrijkomt die uw voorkeur heeft. Bij tijdelijke opname elders zal uw wachtstatus veranderen.
2. Uw situatie is zorgelijk. U kunt nog even wachten omdat u al zorg krijgt. U kunt snel terecht op een plek waar u de juiste behandeling krijgt. Of bij de aanbieder die uw voorkeur heeft. Als u dat wilt kunt u tijdelijk ergens opgenomen worden, tot de juiste plek voor u vrijkomt. Dit gaat altijd in overleg met u en uw naasten.
3. U woont thuis en u krijgt de zorg die u nodig heeft. U wilt graag binnen een jaar opgenomen worden op een plaats die uw voorkeur heeft. Bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Of die vanwege uw geloof uw voorkeur heeft. Of u heeft voorkeur voor de zorgaanbieder waar uw partner al is opgenomen. De zorgaanbieder van uw voorkeur heeft regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie en wensen nog hetzelfde zijn. Wanneer u volgens de wachtlijst aan de beurt bent zal de zorgaanbieder u benaderen voor een kameraanbod. Is uw situatie veranderd en kunt u niet langer wachten tot u benaderd wordt voor een opname? Neem dan contact op met de zorgaanbieder van voorkeur om uw wachtstatus te bespreken.
4. U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U heeft al wel een indicatie voor de Wlz. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft. U wilt graag uit voorzorg op een wachtlijst staan, bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Bij de status ‘wacht uit voorzorg’ bouwt u geen wachttijd op en wordt u niet benaderd voor een kameraanbod. Wel heeft de zorgaanbieder regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie nog hetzelfde is. En of de wensen rondom opname in de toekomst nog hetzelfde zijn. Verandert uw situatie? En wilt u toch opgenomen worden? Dan kunt u zelf contact opnemen met de zorgaanbieder om uw wachtstatus te veranderen.

Wachttijden en overbruggingszorg

Is er nog geen plek vrij in de zorginstelling waar u naartoe wilt verhuizen? En heeft u wel op korte termijn zorg nodig? Dan kunt u tijdelijk andere zorg krijgen. Dit heet overbruggingszorg. U kunt op twee manieren overbruggingszorg krijgen:

  • Zorg thuis. U kunt daarbij ook dagbesteding buitenshuis krijgen
  • Tijdelijk verblijf in een andere zorginstelling. U blijft in deze zorginstelling tot de zorginstelling van uw voorkeur een plaats vrij heeft

Overbruggingszorg regelen

De zorginstelling waarbij u op de wachtlijst staat, regelt de overbruggingszorg voor u. Neem contact met ze op. Overleg met de zorginstelling welke zorg u nodig heeft. De zorginstelling regelt de aanvraag van deze zorg met het zorgkantoor.

Meest gestelde vragen

  • U kunt aan de zorginstelling van uw voorkeur vragen wat uw wachtstatus is. Klopt uw wachtstatus niet of wilt u deze veranderen? Bespreek dit dan met de zorginstelling.
  • Klopt uw wachtstatus niet of bent u het er niet mee eens? Bespreek dit dan met de zorginstelling. Leg duidelijk uit wat uw situatie is. De zorgaanbieder kan de wachtstatus aanpassen als die niet klopt.
  • Als uw situatie is veranderd en u meer zorg nodig heeft, kan dat betekenen dat u eerder een plek krijgt. Neem contact op met de zorginstelling en leg uw situatie uit. De zorginstelling kan uw wachtstatus in overleg aanpassen.
  • Hoe lang u op de wachtlijst staat, is afhankelijk van het aantal mensen op de wachtlijst en het aantal plekken dat vrijkomt bij de zorginstelling. Soms krijgt iemand die korter wacht dan u voorrang. Dit gebeurt als diegene heel dringend zorg nodig heeft. De zorginstelling ziet op de wachtlijst aan uw wachtstatus hoe dringend u zorg nodig heeft. Is er iets veranderd in uw situatie waardoor u eerder zorg nodig heeft? Neem dan contact op met de zorginstelling.
  • Is uw situatie veranderd? Neem dan contact op met de zorginstelling waar u op de wachtlijst staat. De zorginstelling kan uw wachtstatus aanpassen.

  • U betaalt alleen een eigen bijdrage als u daadwerkelijk zorg krijgt. Als u op de wachtlijst staat en nog geen zorg krijgt, betaalt u dus geen eigen bijdrage. 
  • Nee, u kunt maar bij één zorginstelling op de wachtlijst staan. Deze zorginstelling wordt dan uw dossierhouder. Dat houdt in dat de zorginstelling verantwoordelijk is voor het regelen van uw zorg. De zorginstelling heeft contact met u over uw situatie en de zorg die u nodig heeft. Ook kan de zorginstelling uw wachtstatus aanpassen als uw situatie verandert. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de vraag bij welke zorginstelling u op de wachtlijst wilt staan.  
  • Ja, dat is mogelijk. Als u in een zorginstelling woont, kan dat wel gevolgen hebben voor uw positie op de wachtlijst bij de zorginstelling van uw voorkeur. U krijgt immers zorg. Mensen die nog geen zorg krijgen, kunnen daardoor voorrang krijgen. Bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname niet meer thuis kunnen wonen.