Cliëntenraad

Elke zorginstelling voor langdurige zorg (Wlz) met meer dan 10 personeelsleden moet een cliëntenraad hebben. De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten zodat de zorg in de zorginstelling goed aansluit bij hun wensen. 

Algemene informatie

Wat is een cliëntenraad? Wat doet een cliëntenraad en hoe neemt u contact op?

Informatie raadsleden

Als cliëntenraadslid behartigt u de belangen van cliënten en hun naasten en weet u wat er speelt.

Kwaliteit

Cliëntenraden hebben een rol in het beoordelen van kwaliteitsplannen.

Samenwerking VGZ Zorgkantoor en cliëntenraden

We vinden het belangrijk dat er voldoende zorg is van goede kwaliteit en dat de zorg goed aansluit bij de wensen van cliënten. Daarom betrekken onze kwaliteitsexperts de cliëntenraad graag bij gesprekken met een zorginstelling. Het gaat dan om het inkoopgesprek en locatiebezoek. Daarnaast organiseren we afzonderlijke gesprekken of bijeenkomsten met cliëntenraden. Zodat cliëntenraden met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. 

Mogelijk interessant voor u

  • LOC Waardevolle zorg | een netwerk van mensen betrokken bij zorg en welzijn zodat ieder mens een waardevol leven kan leiden
  • LSR | Het LSR zet zich in voor de medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg
  • NCZ | Kennis- en Leernetwerk voor cliëntenmedezeggenschap in de zorg
  • KansPlus | Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten