Zorgovereenkomst wijzigen

Wilt u een zorgovereenkomst die al eerder is goedgekeurd door ons zorgkantoor wijzigen, verlengen of beëindigen? Dat kan online in het PGB portaal.

 Stappenplan wijzigen of verlengen 

Een wijziging gaat altijd in op de eerste dag van een nieuwe maand. Voor sommige wijzigingen is een goedkeuring van ons zorgkantoor nodig. Voor andere wijzigen niet. Volg onderstaande stappen voor het doorgeven van een wijziging of verlenging in het PGB Portaal.
 
 • Wie kan inloggen?

  Meestal is de gewaarborgde hulp degene die kan inloggen. Maar dit kan ook de wettelijk vertegenwoordiger of de budgethouder zijn. Dat verschilt per situatie.

 • Op de startpagina van het PGB Portaal staan 6 tegels. Klik op de tegel: ‘Overzicht zorgovereenkomsten’. Vervolgens ziet u al uw zorgovereenkomsten staan. Kies de juiste zorgovereenkomst en klik op de knop ‘Wijzigen’. 
 • Bij een wijziging doorloopt u dezelfde stappen zoals u dat eerder ook gedaan heeft bij het opstellen van de zorgovereenkomst. Extra hulp of informatie nodig? Klik op de knop ‘Informatie over wijzigen’.  

 • Is alles goed ingevuld? Dan deelt u de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Klik hiervoor op de knop ‘Delen met zorgverlener’. De zorgverlener kan gegevens wijzigen of aanvullen en de zorgovereenkomst ondertekenen. De zorgovereenkomst komt daarna weer terug bij u.

 • Uw zorgverlener heeft de zorgovereenkomst ondertekend en misschien nog wijzigingen aangebracht. Controleer eventuele wijzigingen die de zorgverlener heeft aangebracht. Bent u akkoord met alle afspraken? Dan zet u een digitale handtekening met de knop ‘Onderteken’. 

  Goedkeuring zorgkantoor
  Sommige wijzigingen kunt u zelf doorvoeren, bijvoorbeeld een verlenging of een wijziging in de overige afspraken. Hiervoor is geen goedkeuring van ons zorgkantoor nodig. Voor andere wijzigingen is opnieuw goedkeuring van ons zorgkantoor nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om een wijziging in de werkzaamheden of de tarieven. In stap 4 ziet u of uw wijziging moet worden goedgekeurd door ons zorgkantoor. 

 Controleer de zorgfunctie en de zorgbeschrijving

Heeft u een wijziging doorgevoerd? Controleer dan of de Met een zorgverlener maakt u afspraken over de soort zorg die zij geven, de zorgfuncties. Bijvoorbeeld of het gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoer, huishoudelijke hulp of logeeropvang. De zorgfunctie vult u in bij het kopje werkafspraken en vergoedingen in het PGB Portaal. ingevuld zijn. Deze informatie heeft ons zorgkantoor nodig om de wijziging te beoordelen. Het kan zijn dat de zorgverlener zorg die hoort bij meerdere zorgfuncties levert, zoals persoonlijke verzorging en verpleging. Als dan alleen het tarief voor persoonlijke verzorging anders wordt, geeft u in de wijziging door dat het tarief voor persoonlijke verzorging anders wordt en het tarief voor verpleging hetzelfde blijft. 

Is de zorgbeschrijving ingevuld? In de zorgovereenkomst staat de stap 'algemene afspraken'. In deze stap hoort ook een zorgbeschrijving te staan. Om een wijziging te kunnen beoordelen hebben wij een zorgbeschrijving nodig. Bij de overgang naar het PGB Portaal destijds zijn alle zorgovereenkomsten in het PGB Portaal geplaatst. Het was technisch niet mogelijk om ook de zorgbeschrijvingen in het PGB Portaal te plaatsen. Wij vragen u daarom om zelf de zorgbeschrijving in het PGB Portaal te plaatsen en om samen met uw zorgverlener te kijken of de zorgbeschrijving nog actueel is.

 Zorgovereenkomst beëindigen

Wilt u een zorgovereenkomst (eerder) beëindigen? Bespreekt dit dan eerst met uw zorgverlener. 

 • Ga naar het PGB Portaal en open op de pagina ‘Overzicht zorgovereenkomsten’ de juiste zorgovereenkomst
 • Kies voor de knop ‘Beëindigen’
 • Vul de nieuwe einddatum van de zorgovereenkomst in. Houd rekening met de opzegtermijn en kijk of er nog niks uitbetaald is. Is de zorgverlener het niet eens met de beëindiging? Dan gelden er andere regels. Deze informatie krijgt u tijdens het opstellen van de beëindiging

 

Meest gestelde vragen

 • U kunt de zorgovereenkomst nog steeds wijzigen in het PGB Portaal. Dan kan tot 2 maanden terug in de tijd. 
 • Nee, bij een wijziging van een zorgovereenkomst blijft de hoogte van het totale budget hetzelfde.

  Heeft u een nieuwe zorgverlener of wilt u dat een bestaande zorgverlener een hoger tarief krijgt? Check dan eerst of dit past binnen het bestaande budget. Zo voorkomt u dat er een budgettekort ontstaat en dat een bijbetaling nodig is.