Meerderjarig worden met langdurige zorg

Wie 18 jaar wordt en dus meerderjarig wordt, krijgt te maken met andere rechten en plichten. Ook voor de langdurige zorg. Je indicatie voor langdurige zorg blijft gewoon geldig. Ben je tevreden over de zorg die je nu krijgt? En kan de zorgverlener deze zorg ook bieden als je 18 jaar bent? Dan blijft dat gewoon hetzelfde zoals het nu ook is. Daar hoef je niets voor te doen.  

Contact met het zorgkantoor

Een 18-jarige is voor de wet meerderjarig. Dat betekent dat het zorgkantoor alleen informatie over bijvoorbeeld de zorg aan anderen mag geven als de 18-jarige toestemming daarvoor heeft gegeven. Ook ouders of verzorgers mogen we zonder toestemming geen informatie geven. Is de 18-jarige niet in staat om alles zelf te regelen of om bijvoorbeeld te bellen met het zorgkantoor? Dan is het belangrijk dat een ander dat doet. Dat kan door een wettelijke vertegenwoordiger te benoemen en het zorgkantoor te laten weten wie dat is.

Recht op dezelfde zorg

De indicatie voor zorg blijft geldig. De zorg loopt dan ook gewoon door. Misschien zijn er andere redenen om iets te veranderen. Nu, of over een tijdje. Bijvoorbeeld:

 • Het vinden van dagbesteding na de schoolperiode.
 • Overgaan van een jeugdafdeling naar afdeling voor volwassenen voor wie dagbesteding krijgt of in een zorginstelling woont. De zorginstelling kan u daarover informeren.

 

Vragen over langdurige zorg?

We helpen graag bij vragen over langdurige zorg. Bijvoorbeeld over:

 • Het regelen van de zorg of het pgb
 • Het kiezen van een zorgverlener of zorginstelling
 • Het bespreken van mogelijkheden voor zorg als er wensen veranderen
 • Het opstellen van het zorgplan
 • Het regelen van (een deel van) de zorg met een persoonsgebonden budget

 

Mentorschap en bewindvoering

Is uw kind niet in staat persoonlijke en financiële zaken niet zelf te regelen? Denk dan op tijd aan het regelen van mentorschap of bewindvoering.

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor kinderen tot 18 jaar. Wordt uw kind 18 jaar? Vanaf dat moment is het volgens de wet zelf verantwoordelijk en mag het zelfstandig beslissingen nemen. In het geval van langdurige zorg komt het echter vaker voor dat het meerderjarige kind niet in staat is zelf persoonlijke of financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. In dat geval kunt u kiezen voor bewindvoering of mentorschap.

Op de website van de rijksoverheid leest u verder over mentorschap en bewindvoering en hoe u dit aanvraagt. Let erop dat u dit ruim op tijd regelt.

 

 • Wie meerderjarig is en langdurige zorg krijgt, betaalt  een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Het CAK stelt de hoogte vast. Zonder inkomen of met een laag inkomen betaalt u meestal geen eigen bijdrage . Op de website van het CAK leest u er meer over. Daar kunt u ook een proefberekening maken en u vindt er informatie over de betaling.

   

 • Kunt u alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan kunt u dit laten beoordelen door het UWV. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet. Dat betekent dat u ongeveer een half jaar voor de 18e verjaardag een beoordeling aanvraagt. In sommige gevallen kan school helpen bij de aanvraag.

  Lees verder over het beoordelen van het arbeidsvermogen op de website van het UWV

 • Vanaf de 18e betaalt u premie voor de zorgverzekering. Wie nu meeverzekerd is, kan dat zo laten. Ook kan de cliënt zelf een zorgverzekering afsluiten. Wilt u ook een aanvullende verzekering en woont de cliënt in een zorginstelling? Controleer dan of deze verzekering nodig is. Dat is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld omdat de Wet langdurige zorg deze kosten mogelijk vergoedt. Bespreek dit met de zorginstelling en de zorgverzekeraar.
 • Een zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je Nederlandse zorgverzekering. Er gelden voorwaarden voor het krijgen van een zorgtoeslag. Het hangt onder andere af van de hoogte van het inkomen.

  Op de website van de Belastingdienst leest u de voorwaarden en het aanvragen van de zorgtoeslag

Langdurige zorg met pgb?