Meerderjarig worden

Wie 18 jaar wordt en dus meerderjarig wordt, krijgt te maken met andere rechten en plichten. Ook voor de langdurige zorg. Je indicatie voor langdurige zorg blijft gewoon geldig. Ben je tevreden over de zorg die je nu krijgt? En kan de zorgverlener deze zorg ook bieden als je 18 jaar bent? Dan blijft dat gewoon hetzelfde zoals het nu ook is. Daar hoef je niets voor te doen.  

Recht op dezelfde zorg

De indicatie voor zorg blijft geldig. De zorg loopt dan ook gewoon door. Misschien zijn er andere redenen om iets te veranderen. Nu, of over een tijdje. Bijvoorbeeld:

 • Het vinden van dagbesteding na de schoolperiode
 • Overgaan van een jeugdafdeling naar afdeling voor volwassenen voor wie dagbesteding krijgt of in een zorginstelling woont. De zorginstelling kan u daarover informeren

Vragen?

We helpen graag bij vragen over langdurige zorg. Bijvoorbeeld over:
 • Het regelen van de zorg of het pgb
 • Het kiezen van een zorgverlener of zorginstelling
 • Het bespreken van mogelijkheden voor zorg als er wensen veranderen
 • Het opstellen van het zorgplan
 • Het regelen van (een deel van) de zorg met een persoonsgebonden budget

PGB

Heb je nu een PGB? Dan zijn er ook een aantal veranderingen als je 18 jaar wordt.

Regel het contact met het zorgkantoor

Een 18-jarige is voor de wet meerderjarig. Dat betekent dat het zorgkantoor alleen informatie over bijvoorbeeld de zorg aan anderen mag geven als de 18-jarige toestemming daarvoor heeft gegeven. Ook ouders of verzorgers mogen we zonder toestemming geen informatie geven. Is de 18-jarige niet in staat om alles zelf te regelen of om bijvoorbeeld te bellen met het zorgkantoor? Dan is het belangrijk dat een ander dat doet. Dat kan door een wettelijke vertegenwoordiger te benoemen en het zorgkantoor te laten weten wie dat is.

Mentorschap en bewindvoering

Is uw kind niet in staat om persoonlijke en financiële zaken zelf te regelen? Denk dan op tijd aan het regelen van mentorschap of bewindvoering. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor kinderen tot 18 jaar. Wordt uw kind 18 jaar? Vanaf dat moment is het volgens de wet zelf verantwoordelijk en mag het zelfstandig beslissingen nemen. In het geval van langdurige zorg komt het echter vaker voor dat het meerderjarige kind niet in staat is zelf persoonlijke of financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. In dat geval kunt u kiezen voor bewindvoering of mentorschap. Let erop dat u dit ruim op tijd regelt.

Meer over...

 • Wie meerderjarig is en langdurige zorg krijgt, betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Het CAK stelt de hoogte vast. Zonder inkomen of met een laag inkomen betaalt u meestal geen eigen bijdrage. Op de website van het CAK leest u er meer over. Daar kunt u ook een proefberekening maken en u vindt er informatie over de betaling.

   

 • Kun je alleen met hulp of begeleiding werken? Of kun je helemaal niet werken? Laat dit dan beoordelen door het UWV. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet. Ongeveer een half jaar voor je 18e verjaardag. Soms kan jouw school helpen bij de aanvraag.

 • Vanaf je 18e betaal je premie voor de zorgverzekering. Wie nu meeverzekerd is, kan dat zo laten. Ook kun je zelf een zorgverzekering afsluiten. Wil je ook een aanvullende verzekering en woon je in een zorginstelling? Controleer dan of deze verzekering nodig is. Dat is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld omdat de Wlz deze kosten mogelijk vergoedt. Bespreek dit met de zorginstelling en de zorgverzekeraar.
 • Een zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. Er gelden voorwaarden voor het krijgen van een zorgtoeslag. Het hangt onder andere af van de hoogte van het inkomen.