Bewust-keuzegesprek

Afbeelding 2 oudere dames

Een Bewust-keuzegesprek voeren

 • Aanvraagformulier, budgetplan en formulier pgb-beheer bespreken
 • Kijken of een pgb past
 • Toetsing pgb-beheerder op pgb-vaardigheid
Bij het aanvragen van een pgb hoort ook een Bewust-keuzegesprek. Het gesprek vindt plaats bij de budgethouder thuis. Tijdens het Bewust-keuzegesprek bekijken we of zorg met een pgb past. En hoe er invulling aan de zorg wordt gegeven. We toetsen de kennis van een pgb en of de pgb-beheerder capabel is om zorg via een pgb in te kopen en te beheren. Ook ontvangt u nuttige informatie en tips en kunt u ons vragen stellen over het pgb.

Direct naar...

Voor het Bewust-keuzegesprek

 • Stuur na het voorbereidingsgesprek de formulieren op. Controleer of de juiste handtekeningen op de formulieren staan. Het terugsturen gaat snel en makkelijk digitaal via mijn.vgzzorgkantoor.nl. Wilt u de formulieren per post sturen? Bekijk de contactgegevens op onze website. Als we alle formulieren compleet ontvangen hebben, nemen we contact met u op voor het plannen van het Bewust-keuzegesprek. Dit gesprek vindt plaats op het woonadres van de budgethouder.

  Overzicht formulieren en andere documenten

  • Pgb-aanvraagformulier
  • Budgetplan
  • Machtigingsformulier pgb-beheerder (mits van toepassing)
  • Formulier verplichtingen pgb-beheer (mits van toepassing)
  • Als de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft: een kopie van het bewijs van wettelijke vertegenwoordiging: de notariële akte of de beschikking van de rechtbank
  • Als er naast de budgethouder, pgb-beheerder en wettelijk vertegenwoordiger(s) nog iemand anders bij het gesprek aanwezig is: een toestemmingsverklaring opsturen
 • De regels en mogelijkheden van een pgb zijn behoorlijk complex, zeker als u alles voor de eerste keer hoort. Op onze website kunt u veel informatie vinden over het aanvragen en beheren van een pgb zodat u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek

  Leestips

Tijdens het Bewust-keuzegesprek

Tijdens het Bewust-keuzegesprek vragen we aan alle aanwezigen om het legitimatiebewijs te laten zien. Een kopie is niet toegestaan. Daarna bekijken we of zorg met een pgb past bij u. We toetsen de kennis van de pgb-beheerder en of de pgb-beheerder capabel is om zorg in te kopen en te beheren. We bespreken wat er komt kijken bij het hebben van een pgb en hoe u invulling aan de zorg wilt gegeven. Daarvoor nemen we het aanvraagformulier en het budgetplan door. Ook ontvangt u informatie en tips en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.  

 • Verplicht aanwezig

  • Budgethouder (degene voor wie de zorg is)
  • Pgb-beheerder (degene die het pgb wil gaan beheren)
   De pgb-beheerder is de gesprekspartner van het zorgkantoor tijdens het Bewust-keuzegesprek

  Optioneel aanwezig

  • Wettelijk vertegenwoordiger(s) anders dan degene die het pgb gaat beheren
  • 1e graad familieleden

  Wie niet aanwezig mogen zijn

  • Zorgverleners
  • Bemiddelingsbureaus 
  • Mogelijke leveringsvormen binnen de Wlz (MPT, VPT, pgb, combinatie)
  • Past een pgb bij u? Koopt u ook zorg in via zorg in natura (zin)?
  • Is er een professionele zorgverlener betrokken?
  • De juistheid van de besteding van het PGB
  • De doelmatigheid en kwaliteit van de zorg die u met een pgb wilt inkopen
  • Is de zorg die u met een pgb wilt inkopen verantwoord?
  • Wordt de zorg tijdig geleverd?
  • Wat moet u doen als u een pgb hebt
  • Pgb-administratie bijhouden
  • Zorgverleners kiezen
  • Afspraken maken met zorgverleners
  • Rechten en plichten die horen bij een pgb
  • Is de pgb-beheerder capabel om het pgb te beheren: toets op pgb-vaardigheid

Na het Bewust-keuzegesprek

Toekenning of afwijzing

We laten zo snel mogelijk weten of de pgb-aanvraag is goedgekeurd. Is alles in orde? Dan ontvangt u per post een toekenningsbeschikking. Het kan ook voorkomen dat het budgetplan moet worden aangepast, of dat er aanvullende informatie nodig is, voordat we de pgb-aanvraag kunnen goedkeuren. Ook kan het voorkomen dat de pgb-aanvraag wordt afgekeurd. In dat geval kijken we naar de mogelijkheden voor  ‘zorg in natura (zin)’

Zorg inkopen

Heeft u een toekenningsbeschikking gehad? Dan weet u de hoogte van uw budget en kunt u gaan beginnen met het maken van afspraken met zorgverlener(s). Deze afspraken staan in de zorgovereenkomsten. Als de zorgovereenkomsten zijn goedgekeurd, kunt u de zorgverleners gaan betalen. 

Downloads

 • Toestemmingsverklaring
  Invullen als er naast de budgethouder, pgb-beheerder en wettelijk vertegenwoordiger(s) nog iemand anders bij het gesprek aanwezig is

Deze formulieren worden besproken tijdens het Bewust-keuzegesprek:

 • Pgb-aanvraagformulier
 • Budgetplan
 • Machtigingsformulier pgb-beheerder of Formulier verplichtingen pgb-beheer (mits van toepassing)
 • Kopie van het bewijs van wettelijke vertegenwoordiging: de notariële akte of de beschikking van de rechtbank (mits van toepassing)

Meest gestelde vragen

 • Bel hiervoor naar telefoonnummer 088 - 131 51 60
 • Nee, dat is niet mogelijk. Omdat het om privacy-gevoelige informatie gaat kunt u de documenten alleen via de post opsturen of uploaden via mijn VGZ Zorgkantoor.
 • Nee, dat is niet mogelijk. Het Bewust-keuzegesprek is in het Nederlands. Degene die het pgb gaat beheren (de pgb-beheerder) moet ook de Nederlandse taal machtig zijn. Dit is één van de eisen die gesteld wordt aan de pgb-beheerder. Zodat de pgb-beheerder goed kan communiceren met het zorgkantoor, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de zorgverleners. 
 • Hiervoor kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kijk hier voor een overzicht van onafhankelijke cliëntondersteuners. 
 • Tijdens het Bewust-keuzegesprek dient de budgethouder (gedeeltelijk) aanwezig te zijn. Zo krijgt het zorgkantoor een beter beeld om wie het gaat. Dit is nodig om te beoordelen of de zorg in het budgetplan passend en van goede kwaliteit is en of de organisatie van de zorg goed geregeld wordt. Meer hierover leest u in artikel 3.3.3 lid 4. 

  We begrijpen dat de aanwezigheid van de budgethouder soms lastig is om te regelen bijvoorbeeld als er dagbesteding is. Graag kijken we samen met u naar het meest geschikte moment, zodat de budgethouder er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. De budgethouder hoeft niet het hele gesprek aanwezig te zijn.