Bewust-keuzegesprek

Afbeelding 2 oudere dames

Een Bewust-keuzegesprek voeren

 • Uitleg wat er komt kijken bij een pgb
 • Toetsing of een pgb bij u past

Bij het aanvragen van een pgb hoort ook een Bewust-keuzegesprek. Tijdens het Bewust-keuzegesprek bekijken we of zorg met een pgb bij u past. En hoe u invulling aan de zorg wilt geven. We toetsen uw kennis van een pgb en of de budgethouder/gewaarborgde hulp capabel is om zorg via een pgb in te kopen en te beheren. Ook ontvangt u nuttige informatie en tips en kunt u ons vragen stellen over het pgb.

Zo bereidt u zich voor op een Bewust-keuzegesprek

 • Stuur na het voorbereidingsgesprek de documenten naar ons op. Controleer of de juiste handtekening op de documenten staan. Het terugsturen gaat makkelijk en snel digitaal via mijn.vgzzorgkantoor.nl. Wilt u de documenten per post sturen? Bekijk de contactgegevens op onze website. Als we alle documenten compleet ontvangen hebben, nemen we contact met u op voor het plannen van het Bewust- keuzegesprek. Dit gesprek vindt plaats op het woonadres van de budgethouder.

  Toestemming en legitimatie

  • Toestemmingsverklaring; als er buiten de gewaarborgde hulp, wettelijk vertegenwoordiger of budgethouder nog iemand anders bij het gesprek aanwezig is. (Een zorgverlener mag niet bij het gesprek aanwezig zijn)
  • Optioneel: bent u in het bezit van een volmacht, notariële akte of beschikking van de rechtbank? Stuur dan een kopie op

  Documenten pgb

 • De regels en mogelijkheden van een pgb zijn behoorlijk complex, zeker als u alles voor de eerste keer hoort. Op onze website kunt u veel informatie vinden over het aanvragen en beheren van een pgb zodat u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek

  Leestips

Tijdens het Bewust-keuzegesprek

Tijdens het Bewust-keuzegesprek vragen we eerst aan alle aanwezigen zich te legitimeren. Neem uw legitimatiebewijs mee. Een kopie is niet toegestaan. Daarna bekijken we of zorg met een pgb past bij u. We toetsen uw kennis van een pgb en of de budgethouder/gewaarborgde hulp capabel is om zorg in te kopen en te beheren. We bespreken wat er komt kijken bij het hebben van een pgb en hoe u invulling aan de zorg wilt gegeven. Daarvoor nemen we het aanvraagformulier en het budgetplan door. Ook ontvangt u informatie en tips en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Aanwezigen bij een Bewust-keuzegesprek

 • Budgethouder
 • Gewaarborgde hulp (een gewaarborgde hulp is aanwezig als deze verplicht is of als de budgethouder het pgb wil laten beheren door een gewaarborgde hulp)
 • Wettelijk vertegenwoordiger als u die heeft (alleen van toepassing als deze persoon dezelfde persoon is als de gewaarborgde hulp. De budgethouder kan er ook voor kiezen om de wettelijk vertegenwoordiger bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Op dat moment dient u een toestemmingsverklaring in bij het zorgkantoor)
 • Adviseur van het VGZ Zorgkantoor
 • Uw zorgverlener mag niet aanwezig zijn bij het gesprek

Gespreksonderwerpen

 • Mogelijke leveringsvormen binnen de Wlz (MPT, VPT, pgb, combinatie)
 • Past een pgb bij u?
 • Wat moet u doen als u een pgb hebt
 • Pgb-administratie bijhouden
 • Zorgverleners kiezen
 • Afspraken maken met zorgverleners
 • Rechten en plichten die horen bij een pgb
 • Toets op geschiktheid voor een pgb

Na het Bewust-keuzegesprek

Toekenning of afwijzing
We laten zo snel mogelijk weten of de pgb-aanvraag is goedgekeurd. Is alles in orde? Dan ontvangt u per post een toekenningsbeschikking. Het kan ook voorkomen dat er eerst aanvullende informatie nodig is voordat we de pgb-aanvraag kunnen goedkeuren of dat de pgb-aanvraag wordt afgekeurd. In dat geval gaan we samen met u de zorg via ‘zorg in natura (zin)’  regelen. 

Zorg inkopen
heeft u een toekenningsbeschikking gehad? Dan weet u de hoogte van uw budget en kunt u gaan beginnen met het maken van afspraken met zorgverlener(s). Als de afspraken allemaal zijn goedgekeurd dan is uw budget beschikbaar en kunt u de zorgverleners gaan betalen. Meer informatie.

 

Overzicht documenten Bewust-keuzegesprek 

Meest gestelde vragen

 • Bel hiervoor naar telefoonnummer 088 - 131 51 60
 • Nee, dat is niet mogelijk. Omdat het om privacy-gevoelige informatie gaat kunt u de documenten alleen via de post opsturen of uploaden via mijn VGZ Zorgkantoor.
 • Nee, dat is niet mogelijk. Het Bewust-keuzegesprek is in de Nederlandse taal. En de gewaarborgde hulp moet ook de Nederlandse taal spreken om het gesprek te voeren. Dit geldt ook voor de budgethouder als hij of zij zelf het pgb gaat beheren. 
 • Nee, dat is niet nodig. Als bijvoorbeeld uw zorgverlener verandert vult u een nieuwe zorgovereenkomst met zorgbeschrijving in. Ook kan het zijn dat er meer zorg nodig is. Vraag dan extra zorg aan. 
 • Hiervoor kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kijk hier voor een overzicht van onafhankelijke cliëntondersteuners. 
 • Is er een notariële volmacht of levenstestament aanwezig? Stuur deze dan naar ons zorgkantoor. Of is er een wettelijk vertegenwoordiger? De wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde mag dan namens de budgethouder ondertekenen.
 • Tijdens het Bewust-keuzegesprek dient de budgethouder (gedeeltelijk) aanwezig te zijn. Zo krijgt het zorgkantoor een beter beeld om wie het gaat. Dit is nodig om te beoordelen of de zorg in het budgetplan passend en van goede kwaliteit is en of de organisatie van de zorg goed geregeld wordt. Meer hierover leest u in artikel 3.3.3 lid 4. 

  We begrijpen dat de aanwezigheid van de budgethouder soms lastig is om te regelen bijvoorbeeld als er dagbesteding is. Graag kijken we samen met u naar het meest geschikte moment, zodat de budgethouder er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. De budgethouder hoeft niet het hele gesprek aanwezig te zijn.