Bewust-keuzegesprek

Afbeelding 2 oudere dames

Een Bewust-keuzegesprek voeren

 • Uitleg wat er komt kijken bij een pgb
 • Toetsing of een pgb bij u past

Bij het aanvragen van een pgb hoort ook een Bewust-keuzegesprek. Tijdens het Bewust-keuzegesprek bekijken we of zorg met een pgb bij u past. En hoe u invulling aan de zorg wilt geven. We toetsen uw kennis van een pgb en of de budgethouder/gewaarborgde hulp capabel is om zorg via een pgb in te kopen en te beheren. Ook ontvangt u nuttige informatie en tips en kunt u ons vragen stellen over het pgb.

Zo bereidt u zich voor op een Bewust-keuzegesprek

 • 1. Maak kennis met het programma Microsoft Teams

  Het Bewust-keuzegesprek gaat via videobellen in Microsoft Teams. Heeft u geen Teams? Het programma kunt u gratis downloaden in de Play Store. Download vooraf het programma en bekijk de instructies.
 • 2. Lever de juiste documenten op tijd aan

  Zorg dat uiterlijk 2 werkdagen voor het gesprek de documenten bij ons zijn aangeleverd. Vergeet u niet de juiste handtekening op de documenten te zetten? Zonder deze documenten kunnen we geen Bewust-keuzegesprek voeren en moeten we helaas het gesprek verzetten. Het terugsturen gaat makkelijk en snel via mijn.vgzzorgkantoor.nl. U kunt de documenten ook per post naar ons sturen. Bekijk de contactgegevens op onze website. 

  Toestemming en legitimatie

  • Toestemmingsverklaring; als er buiten de gewaarborgde hulp, wettelijk vertegenwoordiger of budgethouder nog iemand anders bij het gesprek aanwezig is. (Een zorgverlener mag niet bij het gesprek aanwezig zijn)
  • Optioneel: bent u in het bezit van een volmacht, notariële akte of beschikking van de rechtbank? Stuur dan een kopie

  Documenten pgb

 • 3. Lees meer over het hebben en beheren van een pgb

  De regels en mogelijkheden van een pgb zijn behoorlijk complex, zeker als u alles voor de eerste keer hoort. Op onze website kunt u veel informatie vinden over het aanvragen en beheren van een pgb zodat u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek

  Leestips

Tijdens het Bewust-keuzegesprek

Tijdens het Bewust-keuzegesprek vragen we eerst aan alle aanwezigen zich te legitimeren. Neem uw legitimatiebewijs mee. Daarna bekijken we of zorg met een pgb past bij u. We toetsen uw kennis van een pgb en of de budgethouder/gewaarborgde hulp capabel is om zorg in te kopen en te beheren. We bespreken wat er komt kijken bij het hebben van een pgb en hoe u invulling aan de zorg wilt gegeven. Daarvoor nemen we het aanvraagformulier en het budgetplan door. Ook ontvangt u informatie en tips en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Aanwezigen bij een Bewust-keuzegesprek

 • Budgethouder
 • Wettelijk vertegenwoordiger als u die heeft
 • Gewaarborgde hulp als deze verplicht is
 • Adviseur van het VGZ Zorgkantoor
 • Uw zorgverlener mag niet aanwezig zijn bij het gesprek

Gespreksonderwerpen

 • Mogelijke leveringsvormen binnen de Wlz (MPT, VPT, pgb, combinatie)
 • Past een pgb bij u?
 • Wat moet u doen als u een pgb hebt
 • Pgb-administratie bijhouden
 • Zorgverleners kiezen
 • Afspraken maken met zorgverleners
 • Rechten en plichten die horen bij een pgb
 • Toets op geschiktheid voor een pgb?

Tip
Vul alvast de zorgovereenkomst(en) en de zorgbeschrijving(en) in en neem deze mee naar het Bewust-keuzegesprek. We kunnen deze dan alvast met u bespreken voordat u ze opstuurt naar het Zorgkantoor.

Na het Bewust-keuzegesprek

Toekenning of afwijzing
We laten zo snel mogelijk weten of de pgb-aanvraag is goedgekeurd. Is alles in orde? Dan ontvangt u per post een toekenningsbeschikking. Het kan ook voorkomen dat er eerst aanvullende informatie nodig is voordat we de pgb-aanvraag kunnen goedkeuren of dat de pgb-aanvraag wordt afgekeurd. In dat geval gaan we samen met u de zorg via ‘zorg in natura (zin)’  regelen. 

Zorg inkopen
heeft u een toekenningsbeschikking gehad? Dan weet u de hoogte van uw budget en kunt u gaan beginnen met het afsluiten van contracten met zorgverlener(s). Hiervoor vult u per zorgverlener een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving in. Als deze allemaal zijn goedgekeurd dan is uw budget beschikbaar bij de SVB en kunt u de zorgverleners gaan betalen. Meer informatie.

 

Overzicht documenten Bewust-keuzegesprek 

Beeldbellen met Teams

Het Bewust-keuzegesprek gaat via videobellen in Microsoft Teams. Het programma kunt u gratis downloaden in de Play Store.

Meest gestelde vragen

 • Hoe verzet ik de afspraak voor het Bewust-keuzegesprek?

  Bel hiervoor naar telefoonnummer 088 - 131 51 60
 • Kan ik de documenten voor het Bewust-keuzegesprek mailen?

  Nee, dat is niet mogelijk. Omdat het om privacy-gevoelige informatie gaat kunt u de documenten alleen via de post opsturen of uploaden via mijn VGZ Zorgkantoor.
 • Kan het Bewust-keuzegesprek in een andere taal dan Nederlands gevoerd worden?

  Nee, dat is niet mogelijk. Het Bewust-keuzegesprek is in de Nederlandse taal. U kunt bijvoorbeeld wel een tolk uitnodigen. Voor deze tolk vult u vooraf een toestemmingsverklaring in.
 • Als mijn zorgvraag in de toekomst verandert, moet ik dan opnieuw een pgb aanvragen en een Bewust-keuzegesprek voeren?

  Nee, dat is niet nodig. Als bijvoorbeeld uw zorgverlener verandert vult u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in. Ook kan het zijn dat er meer zorg nodig is.Vraag dan extra zorg aan. 
 • Wie kan mij helpen met het invullen van de documenten?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kijk hier voor een overzicht van onafhankelijke cliëntondersteuners. 
 • Wat als de budgethouder niet zelf een handtekening kan zetten?

  Is er een notariële volmacht of levenstestament aanwezig? Stuur deze dan naar ons zorgkantoor. Of is er een wettelijk vertegenwoordiger? De wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde mag dan namens de budgethouder ondertekenen.
 • Moet de budgethouder aanwezig zijn bij het Bewust-keuzegesprek?

  Ja, tenzij het zorgkantoor met u heeft afgesproken dat dit niet hoeft.