Mantelzorg

Bent u mantelzorger?

Zo'n 4 miljoen Nederlanders zorgen voor zieke familieleden of naasten.
Doet u dit onbetaald en voor langere tijd? Dan bent u een mantelzorger.

Als mantelzorger heeft u de mooie taak op u genomen om te zorgen voor een familielid of vriend. Op deze pagina leest u meer over mantelzorg, vergoedingen en tips. 

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt. Langdurig en onbetaald. U zorgt bijvoorbeeld voor iemand met een handicap, iemand die chronisch ziek is of een hulpbehoevende partner. Dat kan ook een kind, ouder of ander familielid zijn. Of een vriend of kennis. Als mantelzorger heeft u veel verschillende taken. U bent bijvoorbeeld verzorger, boekhouder en huishoudhulp. Wilt u hier een beter beeld van krijgen? Vul dan de Mantelzorgtest in. U krijgt direct praktische tips. 

Financiële tegemoetkoming

Soms heeft u als mantelzorger recht op een financiële tegemoetkoming. Zo kunt u sommige kosten terugvragen via de Belastingdienst. Lees meer over zorgkosten aftrekken van de belasting.

Werk en mantelzorg

Heeft u naast uw taken als mantelzorger ook een betaalde baan? Dat kan veel van u vragen. Bespreek dit met uw werkgever zodat u een goede balans vindt tussen werk en mantelzorg. Als u zorgtaken tijdelijk niet kunt combineren met uw werk, zijn er mogelijkheden om een beroep te doen op verlofregelingen in de CAO. Zoals kortdurend verlof, langdurig verlof, calamiteitenverlof en de wet flexibel werken. Sommige CAO’s hebben nog andere aanvullende regelingen. Kijk voor meer informatie op Werk&Mantelzorg.

Respijtzorg

Wordt mantelzorg u even te veel? Respijtzorg is bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Tijdelijk kan dan vervangende zorg worden ingezet. Heeft degene voor wie u zorgt een Wlz-indicatie? Dan kunt u voor vervangende zorg ook contact opnemen met ons zorgkantoor. Denk bijvoorbeeld aan logeeropvang of een kortdurend verblijf in een zorginstelling, bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Voor vervangende mantelzorg kunt u ook bij uw gemeente terecht. Soms is een vergoeding voor respijtzorg ook geregeld in de aanvullende zorgverzekering bij uw zorgverzekeraar. 

Handige hulp bij mantelzorg

Beste apps voor mantelzorgers

Welke app helpt u bij het organiseren van zorg? Welke is handig bij het innemen van medicijnen? 

Hoe zorg ik voor (tijd voor) mezelf?

Vrije tijd is belangrijk om de batterij weer op te laden. Zorgt u pas als laatst voor uzelf? Bekijk de kleine en grote manieren om uzelf niet te vergeten. 

Praktische hulp bij zorgverlening

Op de website van Samen Beter Thuis vindt u handige instructievideo’s over verzorgen en verplaatsen.

Mantelzorg en dementie

Casemanager Dementie

Bent u mantelzorger voor iemand met de diagnose Alzheimer of Dementie? Dan heeft u recht op begeleiding van een casemanager dementie. Uw huisarts kan u daar meer over vertellen. 

Advies over ouderenzorg

Zorgt u voor een oudere die steeds meer hulp nodig heeft? Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg denkt met u mee over zorg thuis of in een instelling. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe regelt u de zorg? 

Maak dementie bespreekbaar in het Alzheimer Café

In veel gemeenten zijn er Alzheimer Cafés. Cafés voor mensen met dementie, naasten en hulpverleners. 
 

Mogelijk interessant voor u