Zorg thuis

Wilt en kunt u met ondersteuning nog thuis wonen? Zorg in natura kunt u ook thuis krijgen. U of uw naaste krijgt dan de hulp die nodig is in de eigen vertrouwde omgeving. Zorg thuis is alleen mogelijk zolang het op een veilige en verantwoorde manier kan. Ook moet de zorg doelmatig ingezet worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de zorg die u thuis ontvangt niet duurder mag zijn dan wanneer u in een zorginstelling zou wonen.

Zorg thuis regelen

Met uw zorgaanbieder maakt u afspraken over de zorg die u thuis ontvangt. U kunt terecht bij de coördinator zorg thuis als u vragen over uw zorg heeft. Ook is mogelijk om logeeropvang te regelen. 

Afspraken maken

Met uw zorgaanbieders maakt u afspraken over de zorg. De afspraken staan in een zorgovereenkomst en zorgplan.

Aanspreekpunt

Voor vragen over uw zorg kunt u terecht bij de coördinator zorg thuis of de dossierhouder.

Logeeropvang

Als u zorg thuis krijgt, is ook logeeropvang mogelijk. Een kortdurend verblijf in een zorginstelling.

Soorten zorg thuis

U kunt zorg thuis op verschillende manieren ontvangen:

 • Volledig Pakket Thuis (VPT). Alle zorg thuis krijgt u van 1 zorgaanbieder. In een VPT zitten ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Lees meer over een VPT
 • Modulair Pakket Thuis (MPT). U krijgt de zorg thuis van verschillende zorgaanbieders. U kiest zelf welke zorg (module) u van welke zorgaanbieder krijgt. Lees meer over een MPT
 • Combinatie MPT en PGB. U kunt een MPT ook combineren met een PGB. Voor een deel van de zorg regelt u alles zelf. Voor het andere deel maakt u gebruik van de zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Lees meer over een combinatie MPT en PGB
 • Overbruggingszorg. Zorg thuis kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als er nog geen plek in de zorginstelling van uw keuze is. Dit heet overbruggingszorg. Maar ook als u (nog) niet in een zorginstelling wilt wonen, is zorg thuis meestal mogelijk. 

Zorgaanbieder zoeken 

Op zoek naar een zorgaanbieder die een VPT of MPT levert? Zoek snel en makkelijk online in de Zorgatlas.

Meest gestelde vragen over zorg thuis

 • Zorg thuis is alleen mogelijk zolang het op een veilige en verantwoorde manier kan. Ook moet de zorg doelmatig ingezet worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de zorg die u thuis ontvangt niet duurder mag zijn dan wanneer u in een zorginstelling zou wonen.
 • Zorg in de laatste levensfase heet palliatief terminale zorg. Deze zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en stervensbegeleiding. De zorg kan ook thuis worden gegeven bij een modulair pakket thuis (MPT), volledig pakket thuis (VPT) of bij een combinatie van een PGB en MPT. Deze extra zorg kan aangevraagd worden als de (huis)arts verwacht dat u of uw naaste binnen 3 maanden komt te overlijden. De (huis)arts geeft dan een zogenaamde terminaliteitsverklaring af. De palliatieve zorg kan ingezet worden tot aan overlijden zolang de terminaliteitsverklaring geldig is, ook als de 3 maanden al zijn verstreken. Als er meer budget nodig is voor de palliatief terminale zorg, dan kan de coördinator zorg thuis dat bij het zorgkantoor aanvragen. 
 • Ja, als u zorg thuis krijgt, kunt u naar passende dagbesteding buitenshuis. 

  Dagbesteding zijn activiteiten overdag om uw tijd prettig en zinvol te vullen. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding en diverse activiteiten, bijvoorbeeld knutselen, koken of bakken, met dieren werken, tuinieren, klussen of helpen in de horeca. U kiest in overleg met de zorgaanbieder wat bij u past. Onder dagbesteding valt alle persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding die u tijdens de dagbesteding nodig is. Ook maaltijden zijn erbij inbegrepen. Dagbesteding wordt in dagdelen aangeboden. Eén dagdeel is 4 uur en een hele dag duurt dus 8 uur.
 • De zorgaanbieder van de dagbesteding of dagbehandeling regelt passend vervoer naar en van de (dichtstbijzijnde passende) dagbesteding of dagbehandeling. Dit geldt alleen voor dagbesteding of dagbehandeling in groepsverband. Als u begeleiding nodig heeft bij vervoer, dan hoort deze ook bij het vervoer.

 • Als u thuis zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg, dan kunt u huishoudelijke hulp krijgen. Bespreek de mogelijkheden met de zorgaanbieder.
 • Hulpmiddelen voor zorg thuis worden niet vergoed vanuit de Wlz. U krijgt ze vergoed van de gemeente of de zorgverzekeraar. Wie welke hulpmiddelen vergoedt, leest u in de wegwijzer hulpmiddelen.
 • Als u een Wlz-indicatie heeft, dan vergoedt het zorgkantoor bijna alle kosten voor uw zorg thuis. Wijkverpleging, persoonlijke verzorging, hulp in de huishouding en begeleiding worden voortaan bij het zorgkantoor gedeclareerd. Deze kosten mogen dus niet langer gedeclareerd worden bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Hulpmiddelen voor zorg thuis worden niet vergoed vanuit de Wlz. Of u deze aan kunt vragen bij de gemeente of de zorgverzekeraar, leest u in de wegwijzer hulpmiddelen.Voor woningaanpassingen en sociaal vervoer kunt u ook bij uw gemeente terecht.

  Twijfelt u of u dubbel zorg krijgt? Of weet u niet goed waar u moet zijn? Neem dan contact met ons op. 
 • Bij zorg thuis houdt u uw eigen huisarts, apotheek en tandarts. Ook andere behandelingen, zoals fysiotherapie, regelt u zelf. Het kan verstandig zijn om een aanvullende verzekering te hebben. Dit hangt af van uw situatie en van de extra zorg die u nodig heeft.
 • Als u aanvullende diensten afneemt, kan de zorgaanbieder u daarvoor een rekening sturen. Het gaat om diensten die niet vergoed worden uit de Wlz, zoals een boodschappenservice of het wassen van kleding. De zorgaanbieder moet u daar van tevoren wel duidelijk over informeren. Ook moeten de afspraken over de extra diensten in het zorgplan en de zorgovereenkomst staan.
 • Het stopzetten van zorg is alleen mogelijk bij zwaarwegende redenen en bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als de zorgaanbieder vindt dat zorgverleners gevaar lopen, bij bedreiging of onhygiënische omstandigheden. 

  Als de zorgaanbieder u niet langer zorg kan of wil leveren, dan moet de zorgaanbieder u daarover eerst schriftelijk informeren. Ook moet de zorgaanbieder een dossier naar het zorgkantoor sturen waarin staat waarom de zorgaanbieder u geen zorg meer wil bieden. Het zorgkantoor beoordeelt of de zorgaanbieder de zorg mag beëindigen.

  De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor u tot u zorg krijgt van een andere zorgaanbieder. Bent u het niet eens met het stopzetten van de zorg? Dan kunt u naar de rechter stappen.
   
 • Wilt u de zorg thuis stop laten zetten? Bespreek dit dan met de coördinator zorg thuis. Houdt u wel rekening met de opzegtermijn die in de zorgovereenkomst staat.

 • Ja, als u zorg thuis krijgt, kunt u op de wachtlijst staan voor opname.
 • Denkt u dat meer zorg nodig is? Overleg dan met de coördinator zorg thuis of meer zorg noodzakelijk is. Samen bespreekt u welke zorg uitgebreid wordt, op welke manier en welke zorgaanbieders de zorg kunnen leveren. Ook kijkt de coördinator zorg thuis met u mee of er ruimte is in het budget.
 • U kunt naar een andere zorgaanbieder overstappen. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn. Wat de opzegtermijn is, staat in uw zorgovereenkomst. Overleg met de nieuwe zorgaanbieder of en wanneer die zorg kan leveren.