Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar

Als een minderjarige budgethouder 18 jaar wordt, verandert er wat. De budgethouder wordt zelf verantwoordelijk voor het pgb. Voor de 18e verjaardag ontvangt u daarover automatisch ook een brief van ons zorgkantoor. 

Wat gebeurt er als de budgethouder 18 jaar wordt?

  • Meerderjarige budgethouders zijn zelf verantwoordelijk voor het persoonsgebonden budget
  • Vanaf het moment dat je 18 jaar bent en langdurige zorg krijgt, betaal je een eigen bijdrage. Het CAK stelt de hoogte vast. Zonder inkomen of met een laag inkomen betaal je meestal geen eigen bijdrage. Op de website van het CAK lees je er meer over. Daar kun je ook een proefberekening maken en er staat informatie over de betaling. Meer informatie over eigen bijdrage

Pgb-beheerder regelen

Is de budgethouder jonger dan 18 jaar? Dan beheert een wettelijk vertegenwoordiger het pgb van de budgethouder; zoals een ouder of een voogd. Degene die het pgb beheert noemen we pgb-beheerder. Een pgb-beheerder ziet erop toe dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Een pgb-beheerder sluit zorgovereenkomsten en voert de administratie. 

  • Blijft dezelfde persoon het pgb beheren? Dan hoeft u niets door te geven
  • De budgethouder mag ook een andere pgb-beheerder kiezen, of zelf het pgb gaan beheren (als de budgethouder handelingsbevoegd en pgb-vaardig is). Verandert degene die het pgb gaat beheren? Vul dan het ‘wijzigingsformulier pgb-beheerder’ in. Lees meer over pgb-beheerder wijzigen

Bewindvoering of mentorschap regelen voor budgethouder die 18 jaar wordt

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor kinderen tot 18 jaar. Wordt het kind 18 jaar? Vanaf dat moment is het volgens de wet zelf verantwoordelijk en mag het zelfstandig beslissingen nemen. In het geval van langdurige zorg komt het echter vaker voor dat het meerderjarige kind niet in staat is zelf persoonlijke of financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. In dat geval kunt u kiezen voor bewindvoering of mentorschap.

Op de website van de Rijksoverheid leest u verder over de mogelijkheden en het aanvragen van bewindvoering en mentorschap Let erop dat u dit ruim op tijd regelt.

 

Bijna 18 jaar?

Bijna meerderjarig en langdurige zorg nodig?