Logeeropvang

Wordt de zorg thuis te zwaar voor familieleden of mantelzorgers? Of is de zorg lastig te combineren met de gezinssituatie en/of werk? Als u zorg thuis krijgt, is logeeropvang mogelijk. 

Wat is logeeropvang?

Logeeropvang betekent dat u kortdurend in een zorginstelling verblijft. Het gaat bijvoorbeeld om een aantal etmalen per week of opvang tijdens vakanties. Logeeropvang is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. U kunt dan toch thuis blijven wonen. Logeeropvang kan ook ingezet worden om alvast te wennen aan het wonen in een zorginstelling. 

Logeeropvang regelen

Neem contact op met de zorgaanbieder bij wie u wilt logeren. De zorgaanbieder bekijkt samen met u de mogelijkheden. Als logeeropvang mogelijk is, neemt de zorgaanbieder contact op met het zorgkantoor. Samen met de zorgaanbieder regelen wij de administratie. 

Welke zorg valt onder logeeropvang?

De zorginstelling biedt alle zorg die nodig is tijdens uw verblijf. Ook moet de zorginstelling zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. 
Er kan geen extra zorg worden ingekocht tijdens het logeren, buiten de logeeropvang. Het schoonmaken van de logeerruimte en eten en drinken horen ook allemaal bij het logeren. 

Duur logeeropvang

Per jaar mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inzetten. Dit aantal is bepaald door uit te gaan van gemiddeld maximaal 3 etmalen per week. Maar u mag ook etmalen ‘opsparen’ zodat u langere tijd kunt logeren. Overleg met de zorgaanbieder wat de mogelijkheden zijn.