Pgb aanvragen

Afbeelding vader met kind

Pgb aanvragen in 6 stappen:

 • Gewaarborgde hulp regelen
 • Voorbereidingsgesprek voeren
 • Aanvraagformulier en budgetplan invullen
 • Bewust-keuzegesprek voeren
 • Ontvangst toekenningsbeschikking
 • Afspraken maken met zorgverleners
Wilt u de zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan vraagt u een pgb aan bij ons zorgkantoor. Op deze pagina leest u stapsgewijs hoe u een pgb aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig heeft. 

Pgb aanvragen in 6 stappen

 • Bij een pgb komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kan een gewaarborgde hulp helpen. Soms is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook kan het zorgkantoor beslissen dat zorg met een pgb alleen mogelijk is als u een gewaarborgde hulp heeft. Een gewaarborgde hulp zorgt dat de budgethouder de juiste zorg krijgt. En zorgt voor de financiĆ«le en administratieve afhandeling van het pgb. 

  • Animatie: in 3 minuten een korte indruk over wat een gewaarborgde hulp doet. Animatie bekijken
  • Uitgebreide informatie over gewaarborgde hulp; taken, verantwoordelijkheden, voorwaarden en verplichtingen. Lees meer
   
 • Het VGZ Zorgkantoor plant een gesprek in met degene die het pgb wil gaan beheren. Een pgb-adviseur belt op en geeft meer informatie over wat een pgb is en hoe een pgb aangevraagd wordt. 

  • U kunt gratis gebruik maken van de diensten van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Lees meer
   
 • Na het voorbereidingsgesprek vult u de documenten in die nodig zijn om een pgb aan te vragen.

  A. Aanvraagformulier pgb invullen

  In het aanvraagformulier staat de gegevens van degene voor wie het pgb wordt. De gegevens van degene die het pgb wil gaan beheren. En de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld de ouders bij minderjarige kinderen, mentor, bewindvoerder, curator, gevolmachtigde of voogd). 

  B. Budgetplan invullen

  In het budgetplan staat hoe de zorg vanuit het pgb wordt geregeld en wat de zorg gaat kosten. 

  C. Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor

  Heeft u het aanvraagformulier en budgetplan ingevuld? Stuur deze documenten op naar het VGZ Zorgkantoor. Het Bewust-keuzegesprek kan alleen plaatsvinden als alle documenten compleet, voor het Bewust-keuzegesprek, zijn aangeleverd. 

  • Wij kunnen de documenten eerder in behandeling nemen als u het digitaal naar ons stuurt via mijn.vgzzorgkantoor.nl. Maak een goed leesbare foto/scan en kies in MijnVGZzorgkantoor voor 'document uploaden'. De inloggegevens voor MijnVGZzorgkantoor zijn eerder per brief gestuurd naar het adres van de budgethouder (degene voor wie het pgb is). Ga naar MijnVGZzorgkantoor
  • Wilt u de documenten liever per post opsturen? Ga naar de contactgegevens
  • Het is belangrijk dat de juiste handtekeningen op het aanvraagformulier en het budgetplan staan. Als dit niet het geval is, vragen we u om opnieuw de documenten op te sturen
 • Als alle documenten binnen zijn, voeren wij een Bewust-keuzegesprek met u. Tijdens het Bewust-keuzegesprek bekijken we of zorg met een pgb bij u past. En hoe u invulling aan de zorg wilt geven. We toetsen uw kennis van een pgb en of de budgethouder/gewaarborgde hulp capabel is om zorg via een pgb in te kopen en te beheren. Ook ontvangt u nuttige informatie en tips en kunt u ons vragen stellen over het pgb.

  Zorg dat u alle documenten voor het Bewust-keuzegesprek naar het zorgkantoor stuurt:

  Lees meer over het Bewust-keuzegesprek:

  • Informatie over het voeren van een Bewust-keuzegesprek en de voorbereidingen. Lees meer
  • Film: in 3 minuten een eerste indruk over wat een Bewust-keuzegesprek is. Bekijk de film
 • Na het voeren van een Bewust-keuzegesprek beslist het zorgkantoor of uw aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog extra informatie nodig is. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u via de post een toekenningsbeschikking. In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. De toekenningsbeschikking is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Als alles goed verloopt, ontvangt u in december automatisch een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. 

  Lees meer over de toekenningsbeschikking pgb

   
 • Zorgovereenkomst opstellen in het PGB Portaal

  Heeft u een toekenningsbeschikking ontvangen? Dan kunt u of uw gewaarborgde hulp inloggen in het PGB Portaal. Om te kunnen inloggen heeft u een DigiD nodig. In het PGB Portaal maakt u digitaal uw afspraken met zorgverleners. U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. Het zorgkantoor beoordeelt vervolgens de zorgovereenkomst. 

  Zorgverlener betalen in het PGB Portaal

  Is de zorgovereenkomst goedgekeurd door ons zorgkantoor? Dan kunt u daarna de zorg inkopen bij de zorgverlener. In het PGB Portaal regelt u de betaling van de zorgverlener. U of uw zorgverlener kan de declaratie invoeren in het PGB Portaal. Ook kunt u kiezen voor een vast maandbedrag. 

  Handige documenten om in te vullen

   

   

   

Periode aanvraagtraject

Wij streven ernaar dat u binnen 8 weken bericht krijgt of uw pgb-aanvraag is toegewezen of afgewezen. Duurt de beoordeling van uw aanvraag langer dan 8 weken? Dan ontvangt u daarover van ons bericht. Om uw aanvraag binnen 8 weken af te kunnen handelen, is het belangrijk dat het zorgkantoor uiterlijk 4 dagen voor het Bewust-keuzegesprek het aanvraagformulier en het budgetplan heeft ontvangen. Anders moeten we helaas het Bewust-keuzegesprek verzetten naar een later tijdstip en gaat de beoordeling van uw aanvraag mogelijk langer dan 8 weken duren. Meer informatie over de termijnen vindt u terug in AWB artikel 4:13 lid 2.

Ingangsdatum pgb

Is uw pgb-aanvraag goedgekeurd door ons zorgkantoor? Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. De ingangsdatum van het pgb wordt dan de datum waarop het zorgkantoor het aanvraagformulier pgb heeft ontvangen. Voor een latere ingangsdatum kunnen verschillende redenen zijn. Dit bespreken we tijdens het Bewust-keuzegesprek met u. Gaat het om een latere ingangsdatum? Dan ontvangt u een brief van ons met een uitleg. Een eerdere ingangsdatum van het pgb is soms ook mogelijk.