Pgb aanvragen

Afbeelding vader met kind

Pgb aanvragen in 6 stappen:

 • Pgb-beheer regelen
 • Voorbereidingsgesprek voeren
 • Aanvraagformulier, budgetplan en formulier pgb-beheer invullen
 • Bewust-keuzegesprek voeren
 • Ontvangst toekenningsbeschikking
 • Zorgovereenkomsten maken
Wilt u de zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan vraagt u een pgb aan bij ons zorgkantoor. Op deze pagina leest u stapsgewijs hoe u een pgb aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig heeft. 

Pgb aanvragen in 6 stappen

 • Bij een pgb hoort ook het beheer van een pgb. Daar komt best veel bij kijken. Denk aan het inkopen van passende zorg, het maken van zorgovereenkomsten met zorgverleners, het aansturen en evalueren van de zorg en het controleren en indienen van declaraties bij de SVB. De budgethouder kan zelf het pgb beheren (als de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger heeft) of iemand anders kan dit namens de budgethouder doen. Degene die het pgb gaat beheren, de pgb-beheerder, is pgb-vaardig bevonden door het zorgkantoor. De pgb-beheerder voert alle taken uit die bij een pgb horen, voldoet aan alle eisen en komt alle verplichtingen na. 

 • Het VGZ Zorgkantoor plant een gesprek in met degene die het pgb wil gaan beheren. Een pgb-adviseur belt op en geeft meer informatie over wat een pgb is en hoe een pgb aangevraagd wordt. 

  • U kunt gratis gebruik maken van de diensten van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Lees meer
   
 • Na het voorbereidingsgesprek vult u de documenten in die nodig zijn om een pgb aan te vragen.

  Formulieren invullen

  A. Pgb-aanvraagformulier 
  In het aanvraagformulier staan de gegevens van degene voor wie het pgb wordt, de gegevens van degene die het pgb wil gaan beheren (de pgb-beheerder) en de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Bijvoorbeeld de ouders bij minderjarige kinderen, mentor, bewindvoerder, curator, notarieel gevolmachtigde of voogd. 

  B. Budgetplan 
  In het budgetplan staat hoe de zorg vanuit het pgb wordt geregeld en wat de zorg gaat kosten. 

  C. Formulier pgb-beheer

  • Wil de budgethouder zelf de pgb-beheerder worden? Dan is het niet nodig om een formulier over het pgb-beheer in te vullen
  • Wil een wettelijk vertegenwoordiger de pgb-beheerder worden? Vul dan het ‘Formulier verplichtingen pgb-beheer’ in
  • Is degene die het pgb wil gaan beheren geen wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder? Vul dan het ‘Machtigingsformulier pgb-beheerder’ in

  Formulieren opsturen 

  Stuur alle formulieren naar het VGZ Zorgkantoor. Het is belangrijk dat de juiste handtekeningen op de formulieren staan. Als dit niet het geval is, vragen we u om opnieuw de formulieren op te sturen.

  Het opsturen gaat snel en makkelijk digitaal via MijnVGZzorgkantoor. Maak één digitaal bestand (bijvoorbeeld .pdf) en kies in MijnVGZzorgkantoor voor ‘document uploaden’. Stuurt u de formulieren liever met de post? Op onze contactpagina staat ons postadres.

   
 • Als we alle formulieren compleet ontvangen hebben, nemen we contact met u op voor het plannen van het Bewust-keuzegesprek. Dit gesprek vindt plaats op het woonadres van de budgethouder. Tijdens het Bewust-keuzegesprek kijken we of zorg met een pgb bij u past. En hoe u invulling aan de zorg wilt geven. We toetsen de kennis van een pgb en of pgb-beheerder capabel is om zorg via een pgb in te kopen en te beheren. Ook ontvangt u nuttige informatie en tips en kunt u ons vragen stellen over het pgb.

  Bij het Bewust-keuzegesprek zijn in ieder geval de budgethouder en de pgb-beheerder aanwezig.

 • Na het voeren van een Bewust-keuzegesprek beslist het zorgkantoor of uw aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog extra informatie nodig is. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u via de post een toekenningsbeschikking. In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. De toekenningsbeschikking is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Als alles goed verloopt, ontvangt u in december automatisch een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. 

 • Zorgovereenkomst opstellen in het PGB Portaal

  Heeft u een toekenningsbeschikking ontvangen? Dan kan de pgb-beheerder, met DigiD, inloggen in het PGB Portaal. In het PGB Portaal maakt u digitaal uw afspraken met zorgverleners. U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. Het zorgkantoor beoordeelt vervolgens de zorgovereenkomst. 

  Meer informatie

  Zorgverlener betalen in het PGB Portaal

  Is de zorgovereenkomst goedgekeurd door ons zorgkantoor? Dan kunt u daarna de zorg inkopen bij de zorgverlener. In het PGB Portaal regelt u de betaling van de zorgverlener. U of uw zorgverlener kan de declaratie invoeren in het PGB Portaal. Ook kunt u kiezen voor een vast maandbedrag. 

  Handige documenten om in te vullen

Periode aanvraagtraject

Wij streven ernaar dat u binnen 8 weken bericht krijgt of uw pgb-aanvraag is toegewezen of afgewezen. Duurt de beoordeling van uw aanvraag langer dan 8 weken? Dan ontvangt u daarover van ons bericht. Om uw aanvraag binnen 8 weken af te kunnen handelen, is het belangrijk dat het zorgkantoor snel na het voorbereidend gesprek het aanvraagformulier, budgetplan en formulier pgb-beheer ontvangt. Meer informatie over termijnen staat in AWB artikel 4:13 lid 2.

Ingangsdatum pgb

Is uw pgb-aanvraag goedgekeurd door ons zorgkantoor? Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. De ingangsdatum van het pgb wordt dan de datum waarop het zorgkantoor het aanvraagformulier pgb heeft ontvangen. Voor een latere ingangsdatum kunnen verschillende redenen zijn. Dit bespreken we tijdens het Bewust-keuzegesprek met u. Gaat het om een latere ingangsdatum? Dan ontvangt u een brief van ons met een uitleg. Een eerdere ingangsdatum van het pgb is soms ook mogelijk.