Pgb aanvragen

Heeft u recht op langdurige zorg en heeft u bij uw aanvraag bij het CIZ vermeld dat u interesse heeft in een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan ontvangen wij deze informatie van het CIZ en starten uw aanvraag voor een pgb.

Lees verder over:

Aanvraagformulier en budgetplan

We nemen telefonisch contact met u op voor het starten van uw aanvraag, maar u mag ons er ook over bellen. Na dat telefoongesprek ontvangt u van ons twee formulieren: 

Tips voor het invullen van het budgetplan

 • denk vast na over hoe u het pgb wil besteden
 • kies zorgverleners, u vindt ze in de Per Saldo hulpgids
 • vul het direct in, zodat uw aanvraag voor een pgb snel start

Wat zet u in het budgetplan?

 • het budget dat u aanvraagt
 • hoe u het budget wil besteden
 • bij welke zorgverleners u de zorg wilt inkopen
 • welk bedrag u aan deze zorgverleners wilt laten betalen. 

U vult het aanvraagformulier en het budgetplan in en stuurt het naar ons op. Daarna behandelen we uw aanvraag voor een pgb. Verandert er in de toekomst iets in het budgetplan? Dan hoeft u ons geen aangepaste versie te sturen.

 

 

Gewaarborgde hulp

Voor veel houders van een persoonsgebonden budget is het lastig om volledig regie te voeren over de ingekochte zorg, de administratie en de financiële afhandeling van het pgb. In dat geval neemt de gewaarborgde hulp de werkzaamheden van het pgb over van de budgethouder.

Hebt u een gewaarborgde hulp nodig?

Gebruik het formulier gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven.

Wat mag u betalen? 
Regel uw pgb-zaken online
 • Wanneer is een gewaarborgde hulp nodig?

  Voor veel houders van een persoonsgebonden budget is het lastig om volledig regie te voeren over de ingekochte zorg, de administratie en de financiële afhandeling van het pgb. In dat geval neemt de gewaarborgde hulp de werkzaamheden van het pgb over van de budgethouder. De budgethouder blijft echter aansprakelijk voor het pgb.

  Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag de wettelijk vertegenwoordiger zich opgeven als gewaarborgde hulp of een gewaarborgde hulp aanwijzen. Wettelijk vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld

  • een door de rechtbank aangestelde curator;
  • een bewindvoerder;
  • een mentor. 
 • Waarom stellen wij er eisen aan?

  De gewaarborgde hulp moet aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen zijn er voor het beschermen van de positie van budgethouder en voor het voorkomen van misbruik van het pgb.

 • Voor wie is een gewaarborgde hulp verplicht? 

  Voor budgethouders met de zorgprofielen 4-7 VV en 4-8 VG is een gewaarborgde hulp wettelijk verplicht. 

  Voor de overige zorgprofielen beoordelen wij in hoeverre een budgethouder volledig regie kan voeren over het pgb. Als uit onze beoordeling blijkt dat de budgethouder dit zelf niet kan, kunnen wij een gewaarborgde hulp verplicht stellen. Daardoor kan de budgethouder toch het pgb gebruiken. 

   
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

  - Zorgen voor een juist ingevuld en ingediend aanvraagformulier, budgetplan en adequate zorgbeschrijving(en); 
  - Voeren van het bewust-keuzegesprek met het zorgkantoor (samen met de budgethouder); 
  - Inkopen van de juiste zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners; 
  - Controleren van declaraties van de zorgverleners en deze declaraties indienen bij de SVB; 
  - Aanwezig zijn bij een huisbezoek van het zorgkantoor; 
  - Beoordelen of de geleverde zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is; 
  - Aansturen van de zorgverleners en de zorg coördineren; 
  - Uitvoeren van goed werkgeverschap met de bijbehorende verplichtingen.

 • Welke voorwaarden gelden er?

  De gewaarborgde hulp: 

  • is één natuurlijk persoon en deze persoon is door de budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger zelf ingeschakeld;
  • woont op redelijke afstand van de budgethouder óf toont aan dat ondanks de fysieke afstand aan taken en verantwoordelijkheden wordt voldaan; 
  • zit niet in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), heeft geen schulden en is niet failliet verklaard; 
  • staat niet onder bewind of curatele; 
  • kan geen zorgverlener van de budgethouder zijn of werkzaam bij een instelling die zorg aan de budgethouder verleent (uitzonderingen te beoordelen door het zorgkantoor); 
  • is het enige aanspreekpunt voor het zorgkantoor;
  • heeft in totaal niet meer dan drie budgethouders, gezien de intensiviteit van de taak;
  • heeft, als hij eerder gewaarborgde hulp is geweest, zich gehouden aan zijn verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden.
 • Hoe word je een gewaarborgde hulp?

  Gebruik het formulier gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. De budgethouder en de gewaarborgde hulp ondertekenen dit formulier allebei. Wij beoordelen vervolgens of de gewaarborgde hulp geschikt is.

 • Bewindvoerder en gewaarborgde hulp nodig?

  Dat kan. Let op: in sommige situaties zijn de bewindvoerder en de gewaarborgde hulp allebei verantwoordelijk. Het is belangrijk dat zij hier samen afspraken over maken. 

  Maak bijvoorbeeld afspraken over:

  • Wie is gemachtigd bij de Sociale Verzekeringsbank?
  • Wie controleert de declaraties?
  • Wie is waarvoor contactpersoon?
  • Wie gaat over de zorginhoud/kwaliteit?
  • Wie stuurt zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten in en houdt eventuele wijzigingen bij?
  • Wie evalueert de zorg en is het aanspreekpunt voor de zorgverlener(s)?
  • Wie beslist over het vrij besteedbaar bedrag?

   

 • Verder lezen?

  Zorgkantoren hebben de volgende informatie over de gewaarborgde hulp voor u op een rij gezet.

  Lees hier verder over de gewaarborgde hulp. 

Persoonlijk gesprek: bewust-keuzegesprek

Na het ontvangen van uw aanvraagformulier en budgetplan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit heet een bewust-keuzegesprek. Het gesprek vindt plaats op één van onze kantoren in Eindhoven, Gorinchem of Alkmaar. Als het voor u onmogelijk is naar ons kantoor te komen, kunt u ons vragen om het gesprek bij u thuis te houden.  Onderwerpen die we met u bespreken zijn:

 • wat moet u doen als u een pgb hebt
 • pgb-administratie bijhouden
 • zorgverleners kiezen
 • afspraken maken met zorgverleners
 • uw rechten en plichten
 • past een pgb bij u
 • mogen wij u een pgb geven

U ontvangt nuttige informatie en tips. Hebt u zelf vragen? Stel ze gerust. Na het gesprek krijgt u van ons een brief waarin staat of u wel of geen pgb ontvangt. 
 

Krijgt u een pgb?

Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. Hierin staan onder andere de hoogte van uw pgb en het verantwoordingsvrije bedrag. U ontvangt elk jaar een nieuwe toekenningsbeschikking. 
 

Hoogte van uw pgb

De hoogte van uw pgb is afhankelijk van uw Wlz-indicatie. 

 • Tarieventabel 2019 voor budgethouders met een ZZP-indicatie of een zorgprofiel
 • Tarieventabel 2019 voor budgethouders met een indicatie voor functies en klassen, de Wlz-indiceerbaren
Nu u de hoogte van uw pgb kent, kunt u afspraken gaan maken met zorgverleners. U legt de afspraken vast en laat ons de zorg die u wilt gaan inkopen goedkeuren voordat u deze ontvangt. 

 

Lees hier verder over het inkopen van zorg.

 

 

Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van het pgb is het verantwoordingsvrije bedrag. Dit bedrag mag u gebruiken voor kleine uitgaven, zoals postzegels en telefoonkosten. U hoeft niet door te geven waaraan u het uitgeeft. U heeft er alleen recht op als u zorg heeft ingekocht, dus pas nadat de Sociale Verzekeringsbank één van uw zorgverleners heeft betaald. 

Ons advies is het verantwoordingsvrije bedrag pas aan het eind van het jaar op te nemen. De reden hiervoor is dat de hoogte gedurende het jaar kan veranderen. Bijvoorbeeld als u ervoor kiest (een deel van) de zorg in natura te willen ontvangen. Of als u voor langere tijd wordt opgenomen in een zorginstelling. Dan kan de hoogte van het pgb veranderen en daarmee ook de hoogte van het verantwoordingsvrije bedrag. Wanneer u het bedrag aan het eind van jaar opneemt, voorkomt u dat u ten onrechte te veel uitgeeft en dat terug moet betalen.

Vraag aan de Sociale Verzekeringsbank om het verantwoordingsvrije bedrag aan u te betalen. Ga naar www.svb.nl, typ in de zoekbalk ‘verantwoordingsvrij bedrag’ en vul het formulier in. 


Eigen bijdrage

Ontvangt u een pgb voor de Wlz? Dan betaalt u daarmee het grootste deel van uw zorgkosten. Het kan zijn dat u zelf ook wat moet betalen. Of dat u juist te veel betaalt. Lees verder over onder meer de eigen bijdrage.

 

Krijg u geen pgb?

Dan hebt u natuurlijk wel recht op zorg en maakt een keuze uit zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Lees verder over het krijgen van zorg

 

Verder lezen over pgb
In de folder Een pgb, en dan? leest u wat er komt kijken bij het hebben van een pgb.
Heeft u vragen over het pgb?
Bijvoorbeeld over de gewaarborgde hulp, het budgetplan, het aanvraagformulier of het bewust-keuzegesprek? Wij helpen u graag verder. 
Heeft u extra budget nodig?

Misschien kunt u een toeslag krijgen. Er zijn er verschillende:

 • persoonlijk assistentiebudget 
 • meerzorg 
 • extra kosten thuis 
 • wooninitiatief
 • palliatief terminale zorg
Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen