Klachtenformulier VGZ Zorgkantoor

Wij kunnen alleen klachten in behandeling nemen die bestemd zijn voor het VGZ Zorgkantoor. Heeft u een klacht over uw zorgverzekering? Bijvoorbeeld over een vergoeding, de premie of het eigen risico? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Bent u bij VGZ verzekerd? Dan kunt u digitaal via hun website de klacht indienen. 

Vul het klachtenformulier in

Voor klachten of vragen over uw zorgverzekering, bijvoorbeeld over uw polis, een vergoeding, de premie, uw eigen risico of de app, kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. Het zorgkantoor kan uw klacht niet in behandeling nemen. U kunt dit formulier niet verder invullen. Heeft u een klacht over uw zorgverzekering bij VGZ? Ga dan naar www.vgz.nl/service-en-contact/klacht-indienen

Bent u het niet eens met uw Wlz-indicatie? Neem dan contact op met het CIZ. Of dien een klacht in via www.ciz.nl/client/klachten-en-bezwaar. Het zorgkantoor kan uw klacht niet in behandeling nemen. U kunt dit formulier niet verder invullen.

Heeft u een klacht over de eigen bijdrage of de hoogte van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Of dien een klacht in via www.hetcak.nl/over/contact/klacht-of-bezwaar-contact. Het zorgkantoor kan uw klacht niet in behandeling nemen. U kunt dit formulier niet verder invullen.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van het zorgkantoor of de manier waarop het zorgkantoor u heeft behandeld? Dien dan een klacht in bij het zorgkantoor. Vul het onderstaand formulier verder in.

Gegevens van de klant

Gegevens van de contactpersoon (indien van toepassing)

Adresgegevens van de contactpersoon (indien van toepassing)

Contactgegevens van degene waarmee het zorgkantoor contact kan opnemen

Klacht

Wilt u bijlagen toevoegen? Deze kunt u hieronder uploaden.