U heeft een klacht ingediend

Bedankt voor uw bericht. 

  • Gaat uw klacht over het zorgkantoor? Bijvoorbeeld over onze dienstverlening of over hoe u behandeld bent? Dan nemen we contact met u op.
  • Gaat uw klacht over de zorgverzekering? Of heeft u een vraag over uw zorgverzekering? Bijvoorbeeld over uw polis, de premie, een vergoeding, het eigen risico of de app? Dan kan het zorgkantoor uw klacht of uw vraag helaas niet in behandeling nemen. Dien uw klacht of vraag in bij uw zorgverzekeraar. Bent u verzekerd bij VGZ ga dan naar de website van VGZ om uw klacht in te dienen.
  • Gaat uw klacht over de hoogte van de eigen bijdrage? Dan kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen. Dien uw klacht in bij het CAK
  • Gaat uw klacht over uw Wlz-indicatie? Of bent u het niet eens met de soort indicatie? Dan kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen. Dien uw klacht in bij het CIZ.