Klacht over de eigen bijdrage

Op het moment dat u zorg vanuit de Wlz krijgt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, vermogen, welke soort zorg u krijgt, hoeveel zorg u krijgt en of u thuis woont of in een zorginstelling.

Klacht indienen

Het zorgkantoor kan klachten over de eigen bijdrage of de hoogte daarvan niet in behandeling nemen. Bent u het niet eens met uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Of dien online een klacht bij het CAK in.