Klacht over de Wlz-indicatie

In Nederland onderzoekt het CIZ of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Het CIZ kijkt welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Komt u in aanmerking voor langdurige zorg dan krijgt u een Indicatiebesluit. In het Indicatiebesluit staat een zorgprofiel. In een zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ bepaalt welk zorgprofiel het beste bij uw zorgvraag past. Dit hangt af van de aandoening en/of beperking. Heeft u meerdere aandoeningen en/of beperkingen? Dan onderzoekt het CIZ welke aandoening en/of beperking het belangrijkste is voor uw zorgvraag en welke indicatie daarbij hoort.

Klacht indienen

Het zorgkantoor kan klachten over een Wlz-indicatie niet in behandeling nemen. Bent u het niet eens met uw Wlz-indicatie? Neem dan contact op met het CIZ. Of dien online een klacht bij het CIZ in.