Klacht over een gecontracteerde zorgverlener (ZIN)

Het is belangrijk dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft. Bent u ontevreden over de zorg die u ontvangt van uw zorgverlener? Dan adviseren wij u altijd eerst persoonlijk contact op te nemen met de zorgverlener. Deze heeft een klachtenfunctionaris die u hierbij kan helpen. Vaak kunt u hiermee de situatie al verbeteren. Als dat niet voldoende is, kunt u formeel een klacht indienen bij de zorgverlener. 

Advies van het zorgkantoor

U kunt bij ons terecht voor advies over het indienen van de klacht of tijdens de klachtenprocedure. Uiteraard is uw privacy geborgd. Wij nemen alleen contact op met de zorgverlener als u daarvoor toestemming geeft. Ook als u ons advies of onze hulp niet nodig heeft, horen wij graag uw klacht over de zorgaanbieder zodat wij goed zicht houden op wat er speelt bij de zorgaanbieders die wij hebben gecontracteerd.

Ook als u ons advies of onze hulp niet nodig heeft, horen wij graag uw klacht over de zorgaanbieder zodat wij goed zicht houden op wat er speelt bij de zorgaanbieders die wij hebben gecontracteerd. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op.