Regeling extra kosten corona 2022

Is uw huidige zorgverlener ziek door corona en heeft u een vervangende zorg nodig van een zorgverlener die meer kost. En past dit niet in uw budget? Dan kunt u hiervoor in 2022 een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij ons Zorgkantoor. Het is nog tot 17 maart 2023 mogelijk om uw EKC-aanvraag voor het jaar 2022 in te dienen.  

EKC aanvragen 2022

 • Vul het formulier volledig en juist in. Alleen dan kunnen wij het formulier beoordelen. Anders moeten wij helaas het formulier aan u terug sturen met de vraag om te corrigeren en duurt het langer voordat uw aanvraag beoordeelt kan worden.

  Veel gemaakte fouten

  • Naam budgethouder ontbreekt
  • Geen juiste ingangsdatum of einddatum vermeld
  • Geen originele handtekening gezet (maar een digitale of geen handtekening)
  • Burgerservicenummer/ relatienummer ontbreekt
  • Geen zorgverlener ingevuld
  • Nummer Kamer van Koophandel van professionele zorgverlener ontbreekt
  • Uurtarief overschrijdt het toegestane maximumtarief

  Extra informatie

  • U mag professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten
  • Niet-professionele zorgverleners mogen maximaal 40 uur per week werken
  • Het gaat om: de extra kosten voor een vervangende zorgverlener mits uw huidige budget niet toereikend is. (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is. Het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur)
  • Een digitale handtekening is niet toegestaan. Om het formulier te ondertekenen, maakt u een print van het formulier en zet daarop de handtekening
  • Het EKC-budget is bedoeld voor corona gerelateerde zorg

  Wie ondertekent het formulier?

  Meestal ondertekent de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger het formulier.

  • Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de budgethouder het formulier zelf
  • Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger het formulier
  In twee situaties kan de gewaarborgde hulp ondertekenen:
  • Als de gewaarborgde hulp óók de rol van wettelijk vertegenwoordiger vervult
  • Als de gewaarborgde hulp van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger een volmacht heeft gekregen om te ondertekenen
  • Het formulier opsturen gaat snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor. Heeft u nog geen account voor MijnVGZzorgkantoor? Vraag dan een account aan.
  • Kunt u het formulier niet verzenden via MijnVGZzorgkantoor? Stuur dan het formulier per post naar ons door. Het duurt dan langer voordat u een reactie van ons krijgt. U vindt hier ons postadres. 
   
 • Na ontvangst van uw formulier beoordelen we uw aanvraag. Als we daar vragen over hebben, nemen we contact met u op. U ontvangt van ons schriftelijk bericht of u deze extra toeslag als gevolg van het coronavirus krijgt. Krijgt u de toeslag? Lees dan verder bij stap 5 welke aanvullende gegevens we van u nodig hebben.  

  Het zorgvuldig beoordelen van een aanvraag kost tijd. Veel budgethouders hebben deze toeslag aangevraagd en we doen ons uiterste best deze aanvragen snel te beoordelen. Meestal ontvangt u binnen 3 weken een reactie. 
 • Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u aan aanvullende informatie opstuurt, hangt af of het om een nieuwe of bestaande zorgverlener gaat die de extra zorg gaat leveren. 

  1. Bestaande zorgverlener verleent extra uren zorg

  Een bestaande zorgverlener is een zorgverlener waarvoor u al een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving heeft.

  • Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf?  Dan hoeft u niets te doen.
  • Heeft u met deze zorgverlener een vast maandloon afgesproken en gaat uw zorgverlener meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief van uw zorgverlener? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur deze naar de SVB. Dit wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

  Let op: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB opnieuw een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 

  2. Nieuwe of bestaande zorgverlener verleent de extra zorgfunctie

  • Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor het leveren van de extra zorgfunctie?
  • Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.
  • Doe dit uiterlijk binnen 2 weken nadat u van ons de toekenningsbeschikking heeft ontvangen. In de toekenningsbeschikking staat dat u de de toeslag voor extra kosten als gevolg van corona krijgt.

  Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst downloaden en invullen

  • Lees hier meer over het invullen en verzenden van een zorgbeschrijving en zorgovereenkomst.  

  Stoppen de maatregelen?

  Dan doet u het volgende:

  • Overeenkomst met nieuwe zorgverlener: In de overeenkomst met een nieuwe zorgverlener heeft u een einddatum opgenomen. De overeenkomst stopt op die datum. U hoeft niets te doen.
  • Overeenkomst met bestaande zorgverlener: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer.