Toevoeging zorgfuncties in het PGB Portaal

Binnenkort start het zorgkantoor met het toevoegen van de zorgfuncties in het PGB Portaal. Op deze pagina leest u er meer over. 
Administratieve handeling

Het zorgkantoor gaat de zorgfunctie toevoegen in het PGB Portaal. In een zorgovereenkomst, onder de kop ‘werkzaamheden’ is in het PGB Portaal dan te zien welk soort zorg u krijgt. Dit wordt gedaan bij alle budgethouders die eerder in het oude SVB Portaal hebben gewerkt, en nu zijn overgegaan naar het nieuwe PGB Portaal. Het is een administratieve handeling die ervoor zorgt dat de zorgovereenkomst compleet in het PGB Portaal staat. Door het toevoegen van de zorgfunctie, kunt u makkelijker een zorgovereenkomst wijzigingen en de juiste zorg declareren. Deze administratieve handeling heeft geen gevolgen voor uw pgb of voor het uitbetalen van uw zorgverleners. U krijgt bericht van ons zorgkantoor als de zorgfunctie is toegevoegd. U hoeft verder niets te doen.   

Wat is een zorgfunctie
Met een zorgverlener maakt u afspraken over de soort zorg die zij geven, de zorgfuncties. Bijvoorbeeld of het gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoer, huishoudelijke hulp of logeeropvang. Deze afspraken worden beschreven in de zorgbeschrijving en vastgelegd in de zorgovereenkomst. 

Overgang oude SVB Portaal naar het nieuwe PGB Portaal
Alle zorgovereenkomsten zijn destijds overgezet van het oude SVB Portaal naar het nieuwe PGB Portaal. Om technische redenen is bij deze overgang niet meegenomen welke soort zorg (zorgfunctie) de zorgverlener geeft. Dus dit is dan nog niet te zien in het PGB Portaal. Het kan zijn dat u ondertussen zelf de soort zorg (zorgfunctie) die de zorgverlener geeft, in het PGB Portaal bij de werkzaamheden heeft gezet. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan zal het zorgkantoor dit binnenkort invoeren in het PGB Portaal. Deze informatie is al in ons bezit. U hoeft hiervoor niets te doen.

U krijgt bericht
Nadat de zorgfunctie is toegevoegd krijgt u daarover bericht. Dit is een automatisch bericht wat altijd wordt verzonden als er een wijziging (in dit geval het toevoegen van de zorgfunctie) heeft plaatsgevonden. Heeft u meerdere zorgovereenkomsten waar een zorgfunctie is toegevoegd? Dan krijgt u per zorgovereenkomst een bericht. 

Zorgfunctie bekijken in het PGB Portaal
In het PGB Portaal kunt u de toevoeging bekijken. Ga naar de tegel ‘overzicht zorgovereenkomsten’ en kies de zorgovereenkomst die hoort bij de betreffende zorgverlener. Ga naar het kopje ‘werkafspraken en vergoedingen’. U ziet vervolgens bij de ‘werkzaamheden’ staan welk soort zorg de zorgverlener geeft. Kloppen de werkzaamheden die het zorgkantoor heeft ingevuld niet meer? Neem dan contact met ons op. U hoeft hiervoor geen bezwaar in te dienen. 

Waarom is de zorgfunctie toegevoegd?
Het invullen van een zorgfunctie is een wettelijke verplichting. Ook hebben wij de zorgfuncties in het PGB Portaal nodig om een wijziging te kunnen verwerken. Als u bijvoorbeeld het tarief voor een zorgverlener wilt aanpassen dan moet er in de zorgovereenkomst van die zorgverlener een zorgfunctie staan. Omdat u destijds, bij het opstellen van de zorgovereenkomst, de zorgfunctie al heeft doorgegeven, verwerkt het zorgkantoor dit nu in het PGB Portaal. 

Nieuwe zorgovereenkomst
Sluit u in de toekomst een zorgovereenkomst af met een nieuwe zorgverlener? Dan geeft u zelf in het PGB Portaal aan welke soort zorg deze zorgverlener geeft. Dit is een verplicht onderdeel om in te vullen in het PGB Portaal. 

Over het PGB Portaal
Afspraken en betalingen maken met zorgverleners gaat sneller, makkelijker en overzichtelijker digitaal in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld de zorgovereenkomsten opstellen, wijzigen en ondertekenen, declareren en ziekmeldingen. De meeste budgethouders of hun pgb-beheerders maken al gebruik van het PGB Portaal. Het PGB Portaal is in de plaats gekomen van ‘Mijn PGB van de SVB’.

Meest gestelde vragen

 • Het klopt dat de wijziging niet door u is aangevraagd. Het zorgkantoor heeft deze wijziging doorgevoerd. En aangegeven in de zorgovereenkomst welk soort zorg u van de zorgverlener krijgt. Op het moment dat er een wijziging wordt doorgevoerd in het PGB Portaal, wordt er ook automatisch bericht naar u verzonden. Helaas klopt de tekst in deze brief ‘wij hebben een wijziging ontvangen…’ en ‘de wijziging op deze zorgovereenkomst is goedgekeurd’ in uw situatie niet. Omdat het hier een automatische brief betreft, was het niet mogelijk om deze tekst aan te passen. 
 • Dat klopt. Voor elke zorgovereenkomst waar een zorgfunctie is toegevoegd, ontvangt u een aparte brief. Dus als u meerdere zorgovereenkomsten heeft, ontvangt u ook meerdere brieven. Bij het ‘onderwerp’ in de brief leest u over welke zorgovereenkomst het gaat. 
 • Voor u verandert er niets. Controleer wel in het PGB Portaal of de soort zorg die u van uw zorgverlener krijgt, correct is doorgevoerd door ons. Klopt het niet? Dan hoeft u geen bezwaar te maken. Neem dan contact met ons op en dan zullen we het voor u in orde maken. 

  Zorgfunctie bekijken in het PGB Portaal
  Ga naar de tegel ‘overzicht zorgovereenkomsten’ en kies de zorgovereenkomst die hoort bij de betreffende zorgverlener. Ga naar het kopje ‘werkafspraken en vergoedingen’. U ziet vervolgens bij de ‘werkzaamheden’ staan welk soort zorg de zorgverlener geeft.
   
 • Als er niet de juiste zorgfuncties zijn ingevuld, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor en maken we het voor u in orde. U hoeft niet officieel een bezwaar te schrijven zoals in de brief staat. 
 • We adviseren u om deze zorgovereenkomst officieel te beëindigen, zodat u een actueel overzicht heeft. Dit kunt u snel en makkelijk digitaal doen in het PGB Portaal. Ga hiervoor naar de tegel ‘overzicht zorgovereenkomsten’.
 • Bij de meeste budgethouders heeft het zorgkantoor de zorgfuncties toegevoegd. We hadden u hierin graag ook ontlast. Helaas ontbreekt er bij ons informatie om de zorgfunctie toe te voegen. Of we twijfelen aan de juistheid van de informatie. Dat kan komen omdat de soort zorg die u krijgt, niet of onvoldoende in de zorgbeschrijving staat. Of omdat we de zorgbeschrijving niet in ons bezit hebben. Bijvoorbeeld omdat u eerst een ander zorgkantoor had en daarna verhuisd bent naar ons zorgkantoor. 
 • Wij hebben alleen de zorgfunctie toegevoegd aan een zorgovereenkomst als we de correcte informatie hebben. Als we twijfelen over de correctheid of we missen informatie, dan is er geen zorgfunctie toegevoegd. We vragen aan u om dit dan alsnog zelf in orde te maken. 
 • Dat vinden we erg vervelend. Het is ook best ingewikkeld en technisch. Kort samengevat: het zorgkantoor heeft in de zorgovereenkomst aangegeven wat voor soort zorg u van uw zorgverlener krijgt. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of individuele begeleiding.  Deze informatie was al bij ons bekend, maar stond nog niet in het PGB Portaal. U kunt de brief beschouwen als een bevestiging van ons dat wij deze aanpassing hebben gedaan. U kunt ons ook altijd bellen voor extra uitleg.