Zorgplan

In een zorgplan beschrijft u precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. U legt er de afspraken in vast die u maakt met uw zorgverlener. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. 

Dit zet u in het zorgplan

Het zorgplan bevat:

  • Wat u zelf wilt doen
  • Waar u hulp bij wilt
  • Hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
  • Hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
  • Welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

U maakt het zorgplan samen met uw zorgverlener(s).

Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan.