Pgb met een eerdere ingangsdatum

Is uw pgb-aanvraag goedgekeurd door ons zorgkantoor? Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. De ingangsdatum van het pgb wordt dan de datum waarop het zorgkantoor het aanvraagformulier pgb heeft ontvangen. Voor een latere ingangsdatum kunnen verschillende redenen zijn. Dit bespreken we tijdens het Bewust-keuzegesprek met u. Gaat het om een latere ingangsdatum dan ontvangt u een brief van ons met een uitleg. Een eerdere ingangsdatum van het pgb is soms mogelijk. Hieronder leest u er meer over. 

Toekenning pgb met terugwerkende kracht

Soms is het mogelijk om een pgb aan te vragen met terugwerkende kracht. Normaliter is de ingangsdatum voor het pgb de datum waarop het zorgkantoor het aanvraagformulier pgb ontvangt. Bij een pgb met terugwerkende kracht gaat het om een datum die eerder is dan de datum waarop het zorgkantoor het aanvraagformulier ontvangt. Het zorgkantoor beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Wij kunnen vragen om extra informatie met de reden en bewijsvoering op te sturen naar ons. Als uw pgb-aanvraag wordt goedgekeurd en als de ingangsdatum met terugwerkende kracht is goedgekeurd, ziet u dit terug op de toekenningsbeschikking.

Let op: de datum waarop uw pgb ingaat, kan nooit eerder zijn dan de datum waarop uw Wlz-indicatie ingaat. 
 
 • Is de gewenste ingangsdatum maximaal 8 weken eerder dan het moment waarop we het aanvraagformulier pgb hebben ontvangen? Dan wordt de ingangsdatum de datum zoals aangegeven op het aanvraagformulier. U moet dan wel op de gewenste ingangsdatum een geldige Wlz-indicatie hebben. 
 • Is de gewenste ingangsdatum tussen de 8 en 12 weken eerder dan het moment waarop we het aanvraagformulier pgb hebben ontvangen? Dan kunnen we deze ingangsdatum alleen goedkeuren als de budgethouder een gegronde reden heeft voor de late indiening van de aanvraag. Ook moet bewezen worden dat de zorg daadwerkelijk is geleverd. Als er tenminste al zorg is ingekocht. Wij zullen u dan ook vragen om contracten, declaraties/nota’s en betaalbewijzen over die periode aan te leveren. Ook moet u op de gewenste ingangsdatum een geldige Wlz-indicatie hebben. 
 • Wij verlenen geen pgb met terugwerkende kracht, langer dan 12 weken, tenzij;  
  • De reden voor de late aanvraag komt door verwijtbaar handelen van het zorgkantoor zoals een trage behandeling van de aanvraag omdat het op de verkeerde afdeling is beland of er is verkeerde informatie verstrekt
  • De reden voor de late aanvraag komt doordat er een bezwaar- en/of beroepsprocedure bij het CIZ heeft plaatsgevonden waardoor vervolgens een Wlz-indicatie met terugwerkende kracht is toegekend
  • De budgethouder volgens het zorgkantoor een goede reden heeft én het zorgkantoor na een zorgvuldige beoordeling van oordeel is, dat het niet verlenen van een pgb met terugwerkende kracht onredelijk bezwarend is voor de budgethouder
  Als het om een andere reden gaat dan hierboven is omschreven, wordt de ingangsdatum maximaal 8 weken eerder dan het moment waarop het zorgkantoor het aanvraagformulier heeft ontvangen.