Zorgbeschrijving invullen in het PGB Portaal

Wilt u uw zorgovereenkomst veranderen? Bijvoorbeeld een hoger tarief voor uw zorgverlener? Geef deze wijziging dan door in het PGB Portaal. 

Verwerken wijziging door het zorgkantoor

Ons zorgkantoor controleert of de wijziging (bijvoorbeeld een tariefwijziging) past bij de zorg die u krijgt. Het is dan ook belangrijk dat het veld zorgbeschrijving is ingevuld in het PGB Portaal. Controleer samen met uw zorgverlener of hetgeen wat staat in het veld zorgbeschrijving nog klopt. In de loop van de tijd kan het voorkomen dat de zorg verandert en de zorgbeschrijving aangepast moet worden. 

Zorgbeschrijving invullen

 • Inloggen PGB Portaal
 • Ga naar de tegel ‘Overzicht zorgovereenkomsten’ en kies de juiste zorgovereenkomst
 • Het kan zijn dat de zorgverlener meerdere zorgfuncties heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en verpleging. Maar dat alleen het tarief voor persoonlijke verzorging anders wordt. Geef dan in de wijziging door dat het tarief voor persoonlijke verzorging anders wordt en het tarief voor verpleging hetzelfde blijft
 • Bij stap 3 ‘algemene afspraken’ vult u de zorgbeschrijving in
 • Is alles goed ingevuld? Deel de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Klik op de knop ‘Delen met zorgverlener’. De zorgverlener controleert in de zorgovereenkomst de zorgbeschrijving en kan vervolgens digitaal ondertekenen. De zorgovereenkomst komt dan weer terug bij u
 • U stuurt de zorgovereenkomst digitaal naar ons zorgkantoor
 • Het zorgkantoor controleert of de (tarief)wijziging die u doorgeeft, past bij de zorg die u krijgt. Zoals u dat omschreven heeft in het veld ‘zorgbeschrijving’
 • U krijgt vervolgens bericht als wij uw (tarief)wijziging hebben verwerkt. Het kan ook voorkomen dat het zorgkantoor nog vragen heeft over de wijziging. Dan laten we u dit weten

Tips voor het invullen van de zorgbeschrijving

 • Geef gedetailleerd aan welke zorg uw zorgverlener biedt
 • Geef aan hoe de zorg eruit ziet
 • Beschrijf waarom de zorgverlener deze zorg geeft
 • Gaat het om begeleiding groep? Geef dan ook aan hoe groot de groep is en welke activiteiten er per dagdeel zijn
 • Gebruik voorbeelden in de zorgbeschrijving
 • Betaalt u uw zorgverlener via een maandloon? Specificeer dan het maandloon in de zorgbeschrijving

Voorbeeld zorgbeschrijving bij persoonlijke verzorging

‘Mijn zorgverlener zorgt ervoor dat ik gezond ontbijt. En geeft de medicatie aan mij. Daarna ga ik douchen hierbij word ik geholpen met het uitkleden en aankleden, het wassen van mijn haren en het verzorgen van mijn huid’. 

Reactie van het zorgkantoor

U krijgt zo snel mogelijk een reactie van ons zorgkantoor. Dit kan enkele weken duren. Tot die tijd loopt uw zorgovereenkomst zoals u die nu heeft, gewoon door. Wilt u bijvoorbeeld een tariefaanpassing doen per 1 januari 2023 en heeft het zorgkantoor dit nog niet verwerkt op 1 januari 2023? Na de goedkeuring van het zorgkantoor is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht het nieuwe tarief te gebruiken.

Meest gestelde vragen

 • De wijziging gaat in vanaf de ingangsdatum zoals u heeft doorgegeven en als het zorgkantoor de wijziging heeft goedgekeurd. Een wijziging naar het maximale tarief of de maximale kilometervergoeding kan pas ingaan vanaf 1 januari 2023. Heeft ons zorgkantoor uw wijziging nog niet verwerkt? Tot die tijd lopen de huidige zorgovereenkomst en de bijbehorende tarieven door. Wilt u bijvoorbeeld een tariefaanpassing doen per 1 januari 2023 en heeft het zorgkantoor dit nog niet verwerkt op 1 januari 2023? Na de goedkeuring van het zorgkantoor is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht het nieuwe tarief te gebruiken.  
 • Sorry, maar dat is helaas niet mogelijk. Wij hadden dit graag ook anders gezien en vinden het vervelend voor u dat u opnieuw de zorgbeschrijving moet invullen. Bij de overgang naar het PGB Portaal zijn alle zorgovereenkomsten in het PGB Portaal gezet. Het was technisch niet mogelijk om ook de zorgbeschrijvingen in het PGB Portaal te plaatsen. Wij vragen u daarom om zelf de zorgbeschrijving in het PGB Portaal te plaatsen en om samen met uw zorgverlener te bekijken of de zorgbeschrijving nog actueel is. Wij realiseren ons dat dit extra tijd en werk van u vraagt. Helaas kunnen we het niet anders oplossen. Onze excuses voor het ongemak.
 • Het is belangrijk dat u regelmatig controleert of de afspraken met uw zorgverleners nog kloppen. De zorg die u nodig heeft, kan in de loop van de tijd veranderen. Daarom vragen we om regelmatig met uw zorgverlener te controleren of alles nog klopt en wijzigingen tijdig aan ons door te geven. Meer hierover leest u ook in artikel 5.18 (lid C) van de Regeling langdurige zorg. De zorgbeschrijving is een onderdeel van de zorgovereenkomst. U kunt het veld zorgbeschrijving digitaal invullen in het PGB Portaal.