Verschillen tussen pgb's Wlz, Wmo en zorgverzekering

Met het persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg inkoopt. U kiest zelf van wie en wanneer u zorg ontvangt. Een pgb is mogelijk als u zorg of ondersteuning nodig heeft vanuit de gemeente (Wmo) of als u verpleging en verzorging nodig heeft vanuit de zorgverzekering. Langdurige, intensieve zorg vanuit de Wlz kunt u ook regelen in de vorm van een pgb. 

 

Heeft u op dit moment een pgb vanuit de gemeente of de zorgverzekeraar? En krijgt u in de toekomst zorg vanuit de Wlz en wilt u dat ook met een pgb regelen? Er zijn een aantal verschillen tussen pgb in de Wlz, Wmo en bij de zorgverzekering. In het overzicht hieronder leest u de verschillen.  

Verschillentabel pgb


 

Pgb Wlz 

Pgb Wmo 

Pgb zorgverzekering 

Voor wie 

 • Kinderen en volwassenen met een intensieve zorgvraag
 • 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg in de nabijheid en/of toezicht nodig
 • Volwassenen met een indicatie voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp en logeeropvang
 • Voortdurend toezicht of nabijheid van zorg is niet nodig 
 • Verpleging en verzorging voor volwassenen met een lichamelijke beperking
 • Kinderen met een indicatie voor kindzorg

 Zorg

          
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Individuele begeleiding
 • Hulp in de huishouding
 • Dagbesteding (groepsbegeleiding)
 • Logeeropvang
 • Individuele begeleiding (eventueel bij persoonlijke verzorging)
 • Hulp in de huishouding
 • Logeeropvang
 • Dagbesteding
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Indicatie aanvragen

 
 Via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Via consulent van de gemeente BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige stelt de indicatie. De verzekerde dient de indicatie in bij de zorgverzekeraar
 

Regie & administratievoering

Door de pgb-beheerder. Dit kan de budgethouder zijn (als de budgethouder handelingsbevoegd en pgb-vaardig is), de wettelijke vertegenwoordiger of de gevolmachtigde.  Door budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger Door budgethouder of (wettelijk) vertegenwoordiger
 

Zorg inkopen 

Het budget staat bij de Sociale Verzekeringsbank, betalingen worden door de SVB gedaan. Bij start van het pgb is een goedgekeurde zorgovereenkomst (met zorgbeschrijving) nodig Het budget staat bij de Sociale Verzekeringsbank, betalingen worden door de SVB gedaan. Bij start van het pgb is een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving nodig
 • De verzekerde betaalt direct de zorgverlener. De verzekerde dient de declaratie in bij de zorgverzekeraar
 • De verzekerde dient de declaratie in bij de SVB. De SVB betaalt de zorgverlener
 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. De hoogte is afhankelijk van gezinssamenstelling, soort zorg, inkomsten en vermogen Vaste eigen bijdrage van 19 euro per maand Geen eigen bijdrage 

Verlenging

Indicatie is levenslang geldig. Geen verlenging nodig Jaarlijks verlenging via een keukentafelgesprek Geldig voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar
 

Tarieven

Voor iedereen gelijk, landelijk vastgesteld Tarieven verschillen. Elke gemeente heeft een ander tarief Landelijk is er een minimum tarief vastgesteld. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van het uiteindelijke tarief