X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord

Verschillen tussen pgb's Wlz, Wmo en zorgverzekering

Met het persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg inkoopt. U kiest zelf van wie en wanneer u zorg ontvangt. Een pgb is mogelijk als u Wmo-zorg krijgt vanuit de gemeente of als u verpleging en verzorging nodig heeft vanuit de zorgverzekering. Langdurige, intensieve zorg vanuit de Wlz kunt u ook regelen in de vorm van een pgb. 

 

Heeft u op dit moment een pgb voor uw Wmo-zorg of zorg vanuit zorgverzekering? En krijgt u in de toekomst zorg vanuit de Wlz en wilt u dat met een pgb regelen? Er zijn een aantal verschillen tussen pgb in de Wlz, Wmo en bij de zorgverzekering. In het overzicht hieronder leest u de verschillen.  


Verschillentabel pgb

Pgb Wlz 

Pgb Wmo 

Pgb zorgverzekering 

Voor wie 

 • Kinderen en volwassenen met een intensieve zorgvraag
 • 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg in de nabijheid en/of toezicht nodig
 • Volwassenen met een indicatie voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp en logeeropvang
 • Voortdurend toezicht of nabijheid van zorg is niet nodig 
 • Verpleging en verzorging voor volwassenen met een lichamelijke beperking
 • Kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg

 Zorg

          
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Individuele begeleiding
 • Hulp in de huishouding
 • Dagbesteding (groepsbegeleiding)
 • Logeeropvang
 • Individuele begeleiding (eventueel bij persoonlijke verzorging)
 • Hulp in de huishouding
 • Logeeropvang
 • Dagbesteding
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Indicatie aanvragen

 
 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Consulent van de gemeente BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige
 

Regie & administratievoering

Door budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger. Soms, bijvoorbeeld bij ggz-zorg, is een gewaarborgde hulp verplicht Door budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger Door budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger
 

Zorg inkopen 

Het budget staat bij de Sociale Verzekeringsbank, betalingen worden door de SVB gedaan. Bij start van het pgb is een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving nodig Het budget staat bij de Sociale Verzekeringsbank, betalingen worden door de SVB gedaan. Bij start van het pgb is een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving nodig Declaraties bij de zorgverzekeraar inleveren. De zorgverzekeraar betaalt de declaraties aan uw zorgverlener
 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. De hoogte is afhankelijk van gezinssamenstelling, soort zorg, inkomsten en vermogen Vaste eigen bijdrage van 19 euro per maand Geen eigen bijdrage 

Verlenging

Indicatie is levenslang geldig. Geen verlenging nodig Jaarlijks verlenging via een keukentafelgesprek Geldig voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar
 

Tarieven

Voor iedereen gelijk, landelijk vastgesteld Tarieven verschillen. Elke gemeente heeft een ander tarief Voor iedereen gelijk, landelijk vastgesteld