Werkzaamheden clientenraad

Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit familieleden van cliënten. Dat zijn bijvoorbeeld ouders of kinderen. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Lokaal of centraal

Grote zorginstellingen met meerdere locaties hebben vaak meerdere cliëntenraden: 

 • Lokale cliëntenraad. Een lokale cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van een of meer locaties. De lokale cliëntenraad overlegt daarover met de locatie manager
 • Centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten in de zorginstelling. De raadsleden praten met de bestuurders van de zorginstelling. De centrale cliëntenraad werkt samen met lokale cliëntenraden

 • Video | Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Rechten en plichten van de cliëntenraad

De rechten en plichten van de zorginstelling en de cliëntenraad staan in een wet. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Daarin staat bijvoorbeeld dat de Wlz-zorginstelling:

 • Een cliëntenraad moet hebben
 • Middelen beschikbaar moet stellen zodat de cliëntenraad zijn werk kan doen, bijvoorbeeld een vergaderruimte
 • Informatie moet geven en advies moet vragen bij het nemen van besluiten

Belangrijke rechten

 • Recht op informatie van de zorginstelling
 • Recht op overleg met de bestuurder(s) van de zorginstelling
 • Recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven

Belangrijke plichten

 • Weten welke meningen en wensen cliënten en hun naasten hebben en daarvoor opkomen
 • Informatie geven over activiteiten en resultaten

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of de inspraak van cliënten goed geregeld is.

Contact met de cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. Om dat goed te kunnen doen, moet de cliëntenraad weten wat er leeft onder cliënten en hun naasten. De cliëntenraad vraagt cliënten en hun naasten daarom geregeld wat hun wensen, ideeën en meningen zijn. Bijvoorbeeld met een enquête of door bijeenkomsten te organiseren, maar ook door een praatje te maken. U kunt zelf ook contact opnemen met de cliëntenraad. Bijvoorbeeld als u vragen of ideeën heeft of als u vindt dat iets anders of beter kan.

De cliëntenraden houden zich niet bezig met individuele problemen of klachten van cliënten. Toch kan het verstandig zijn om de cliëntenraad te informeren bij problemen. Als andere cliënten met hetzelfde probleem te maken hebben, kan de cliëntenraad onderzoeken of er structureel iets verbeterd moet worden bij de zorginstelling.  

Mogelijk interessant voor u

 • LOC Waardevolle zorg | een netwerk van mensen betrokken bij zorg en welzijn zodat ieder mens een waardevol leven kan leiden
 • LSR | Het LSR zet zich in voor de medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg
 • NCZ | Kennis- en Leernetwerk voor cliëntenmedezeggenschap in de zorg
 • KansPlus | Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten